HKS Sicura
  4. članek

Primer HKS Sicura - članek (4/5):

Rop v žrelu optimizma

V Gorenjskem glasu je bil 22. novembra objavljen članek z naslovom “Se direktor agencije dr. Neven Borak laže?” V članku smo Boraka pozvali, naj svojo trditev, da ima "BPH, d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 1 veljavno dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v skladu z veljavno zakonodajo ves čas od 21. decembra 1994 dalje", dokaže tako, da nam dovoljenje posreduje. Ker direktor agencije za trg vrednostnih papirjev tega ni storil, lahko z gotovostjo trdimo, da si je navedbo kratko malo izmislil. Zakaj oziroma v čigavo korist, pa bodo morali ugotoviti organi pregona.

Spomnimo, da je direktor in takrat še edini lastnik borznoposredniške hiše BPH, d.o.o., Ljub­ljana Sašo Čačič 21. decembra 1994 od agencije za trg vrednostnih papirjev odločbo o izdaji do­voljenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji sicer dobil. Zaradi nepopolne vloge, pa je bilo dovoljenje le začasno. V strokovnem senatu, ki je Čačiču za­časno dovoljenje izdal, so sedeli dr. Dušan Mramor, predsednik se­nata, ter člani mag. Anton Rop, Darko Bohnec, dr. Marijan Kocbek, Marijan Odar in dr. Marko Simoneti.

Borznoposredniška hiša BPH je člen v verigi Optimizmovih podjetij, ki so jo gradili Vladimir Slejko, Andrej Sever in Sašo Čačić. Po dokapitalizaciji decembra 2000 znaša kapitalska vrednost BPH nekaj čez 169 milijonov tolarjev. Večinska lastnika sta Sašo Čačič in Milena Vtič. Med večjimi solastniki pa so še Boštjan Nardin, Predrag Stamenkovič, Igor Rojs, Zoran Spasenič in Boštjan Soba.

Faksimile začasne odločbe agencije za trg vrednostnih papirjev. Med člani strokovnega sveta je bil tudi mag. Anton Rop, mandatar za sestavo nove slovenske vlade. Agencija za trg vrednostnih papirjev je v senatu, v sestavi predsednica strokovnega sveta Agencije, dr. Dušana Mramorja kot predsednika senata in članov strokovnega sveta Darka Bohneca, dr.Marijana Kocbeka, Marjana Odarja, mag. Antona Ropa in dr. Marka Simonetija, kot članov senata o zahtevi družbe OPTIMIZEM d.o.o. Tomšičeva 1, Ljubljana za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev, na seji dne 21.12.1994.

Zahtevo je obravnaval Strokovni svet Agencije na seji dne 21.12.1994 in ugotovil, da vloga ni popolna. Strokovni svet je sklenil, da zaradi zagotovitve neprekinjenega opravljanja poslov z vrednostnimi papirji in kljub nepopolni vlogi, vlagatelju začasno izda dovoljenje za opravljanje teh poslov iz prvega odstavka 39. člena ZTVP z veljavnostjo do 28.2.1995, do tega dne pa bo vlagatelj moral svojo vlogo za izdajo dovoljenja ustrezno dopolniti. Strokovni svet bo o popolni vlogi ponovno odločal.

Odločba je izdana na podlagi 47. člena in 168. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS št. 6/94).

Marjeta Smolnikar, Gorenjski glas - 10.12.2003