Sporočila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije

Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije na svoji spletni strani redno objavlja sporočila, mnenja in obvestila, ki zadevajo njeno delo. Na tej strani si lahko preberete novosti o delu omenjene komisije.

 SPOROČILA


https://www.kpk-rs.si
 • Sklic 9. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 5. 3. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih […]02.03.2021


 • Priporočila občinam glede samostojnosti delovanja svetov javnih vrtcev in osnovnih šol

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v povezavi z vplivi na postopke izbire ravnateljev javnih vrtcev in osnovnih šol ter na druge odločitve v pristojnosti svetov vrtcev in šol zaznala tveganja, zato je vsem občinam poslala priporočila, kakšno je pričakovano ravnanje ustanovitelja v razmerju do sveta javnega zavoda. Komisija je namreč v okviru obravnave prijave […]01.03.2021


 • Predstavnik Komisije sodeloval na delovnem srečanju Združenih narodov

  Včeraj in danes je v okviru priprav na posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov proti korupciji, ki bo potekalo junija letos v New Yorku, potekalo delovno srečanje, ki se ga je udeležil tudi predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije. Šlo je za tretje, zadnje, delovno srečanje pred junijskim posebnim zasedanjem, ki je potekalo tako v živo […]23.02.2021


 • Interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III (m/ž)

  Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 19. 2. 2021, objavlja interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III (m/ž) – v Službi za preventivo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 44013, šifra DM po ZSPJS C017328). Rok za prijave kandidatov je 15 dni od dneva objave in traja […]19.02.2021


 • Sklic 8. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 2. 2021, ob 12.30 uri, v prostorih […]19.02.2021


 • Usposabljanje za Skupnost občin Slovenije

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v soorganizaciji Skupnosti občin Slovenije pripravila usposabljanje s področja zakonskih novosti. V okviru usposabljanja, na katerem je sodelovalo 34 udeležencev, je vodja Službe za nadzor pri Komisiji Katja Mihelič Sušnik predstavila zakonske novosti v skladu s sprejeto novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so stopile v veljavo […]17.02.2021


 • Sklic 7. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 7. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 18. 2. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih […]15.02.2021


 • Obvestilo: elektronska sporočila Komisije

  Zaradi tehničnih težav je bilo na več elektronskih naslovov danes nenamerno poslano sporočilo Komisije za preprečevanje korupcije – avtomatska povratnica o prejemu pošte. Tehnične težave odpravljamo, vsem prejemnikom pa se za napako in morebitne nevšečnosti zaradi nje opravičujemo. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE12.02.2021


 • Zaključen postopek v zvezi s sofinanciranjem raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s sofinanciranjem raziskovalnih projektov za leto 2020 Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Po tem, ko je bila o uvedbi postopka pred Komisijo javnost že obveščena, sporočamo, da zadeva ni bila sprejeta v nadaljnjo obravnavo. Zadeva se je nanašala na sume nepravilnosti pri podeljevanju […]10.02.2021


 • Sklic 6 seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 11. 2. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih […]05.02.2021


 • Poročilo o delu Komisije za januar 2021

  V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za januar 2021.05.02.2021


 • Sklic 5. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 5. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 4. 2. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih […]04.02.2021


 • Obvestilo interesnim organizacijam glede poročanja o lobiranju

  Z dnem 17. 11. 2020 je začel veljati in se uporabljati noveliran Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK). Ta uvaja novost poročanja o dejavnostih lobiranja tudi za interesne organizacije, ki morajo Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o dejavnosti lobiranja za neregistrirane lobiste. Skladno z določbo tretjega odstavka 63. člena ZIntPK mora interesna […]29.01.2021


 • Komisija podala priporočila mestni občini Murska Sobota

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s poslovnim sodelovanjem mestne občine Murska Sobota s podjetjem Zgodba d. o. o. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je občini izdala priporočila za ravnanje v podobnih postopkih v prihodnje. Ker je bila javnost o postopku pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da ni potrdila kršitev določb […]29.01.2021


 • Odziv Komisije na rezultate indeksa zaznave korupcije: Ne moremo biti zadovoljni

  Ohranjanje položaja Slovenije na Indeksu zaznave korupcije, ki ga je danes objavila organizacija Transparency International, ne more biti razlog za zadovoljstvo – ne Komisije za preprečevanje korupcije ne naše države in družbe. Slovenija na Indeksu zaznave korupcije 2020 ohranja isto mesto kot lani, 35., prav tako je bila že tretje leto zapored ocenjena z enakim […]28.01.2021


 • Sklic 4. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih […]26.01.2021


 • Obvestilo za osebe, odgovorne za javna naročila, glede prijave datuma nastopa dela in popisa premoženjskega stanja

  Novela ZIntPK-C je prinesla novost tudi na področju prijave premoženjskega stanja oseb, odgovornih za javna naročila (v nadaljevanju OJN). Glede na to Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v nadaljevanju podaja pojasnila in praktična primera, kako naj OJN izpolnjujejo obrazec za prijavo premoženjskega stanja pred oziroma po uveljavitvi novele ZIntPK-C. OJN, ki so v letu 2020 […]21.01.2021


 • Omejitve poslovanja: pojasnilo zavezancem v zvezi s pisno izjavo

  Zaradi velikega števila vprašanj glede izvajanja 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa obveznost podaje pisne izjave, da poslovni subjekt (ali fizična oseba) ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja naslednje pojasnilo. Komisija se je v zvezi s prejetimi […]19.01.2021


 • Obvestilo v zvezi s tehničnimi težavami pri poročanju premoženjskega stanja

  V Komisiji za preprečevanje korupcije smo v zadnjem tednu zaznali porast telefonskih klicev, ki so se nanašali na tehnične težave pri delu z obrazci za prijavo premoženjskega stanja. Ker je obrazec vmeščen na portalu e-Uprava, ki je v izključnem upravljanju Ministrstva za javno upravo, v Komisiji omenjenih težav ne moremo odpravljati.  V primeru tehničnih težave […]18.01.2021


 • Konec januarja se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju

  Konec meseca se iztečejo roki za poročanje o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, za poročanje o spremembah premoženjskega stanja drugih zavezancev ter za prijave naročnikov, ki poslujejo po predpisih javnega naročanja, v seznam zavezancev. Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) sporočiti vsako spremembo v premoženjskem […]18.01.2021


 • Sklic 3. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih […]18.01.2021


 • Poziv Komisije v zvezi z domnevno spornimi praksami v okviru političnih pogajanj in kadrovanj

  V zvezi s poročanjem medijev o domnevno spornih praksah, ki naj bi se dogajale v luči negotovih političnih razmerij, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja pojasnilo glede dolžnega in pričakovanega ravnanja uradnih oseb, med katerimi so tudi funkcionarji. Komisija funkcionarje in druge uradne osebe poziva, da ravnajo v skladu z visoko stopnjo integritete, v primeru […]15.01.2021


 • Sporočilo v povezavi z Ugotovitvami o konkretnem primeru glede ravnanj Aleksandre Pivec

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) posreduje odziv v povezavi z objavo Aleksandre Pivec na njeni Facebook strani ter vprašanji novinarjev, ki se nanašajo na navedbe v tej objavi. Komisija zaradi sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki so začele veljati 17. 11. 2020 in ki so spremenile pogoje za javno objavo ugotovitev Komisije, […]15.01.2021


 • Zadnji dan za oddajo obrazca za prijavo premoženjskega stanja za nove zavezance je 17. 1. 2021

  Izteka se rok, do katerega morajo novi zavezanci, določeni v noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), prijaviti premoženjsko stanje. 26. člen ZIntPK-C širi nabor zavezancev, določenih v prvem odstavku 41. člena ZIntPK na člane državnega sveta ter člane organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost […]15.01.2021


 • Usposabljanje za vodje v javni upravi

  Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je danes v organizaciji Upravne akademije izvedel usposabljanje za najvišje vodstvene kadre v javni upravi. Usposabljanje na temo sodobnega vodenja – s poudarkom na pomenu integritete in etike vodje – je bilo izvedeno po spletu, na njem pa je sodelovalo 21 slušateljev. Na Komisiji v okvir preventivne […]12.01.2021


 • Sklic 2. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 14. 1. 2021, ob 8.30 uri, v prostorih […]11.01.2021


 • Poročilo o delu Komisije za december 2020

  V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za december 2020.  11.01.2021


 • Zapisniki sej senata komisije za leto 2020

  Zapisniki sej senata komisije v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) od 1. 4. 2020 dalje Redne seje   Dopisne seje   Zapisniki sej senata komisije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) od 1. 1. 2020 do […]08.01.2021


 • Občinski svetnik Občine Ravne na Koroškem se je znašel v nasprotju interesov

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek ugotavljanja nasprotja interesov v primeru glasovanja občinskega svetnika Občine Ravne na Koroškem Milana Škafarja. Ker je bila javnost o postopku pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da je ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede nasprotja interesov. Postopek je Komisija zaključila z ugotovitvami o […]05.01.2021


 • Sklic 1. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 7. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije […]04.01.2021


 • Začasno spremenjene uradne ure za področje premoženjskega stanja

  Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da bodo za področje premoženjskega stanja v dneh od ponedeljka, 4. januarja 2021, do vključno petka, 5. februarja 2021, začasno spremenjene uradne ure, in sicer bodo v tem času uradne ure vsak dan med 9. in 12. uro. V času uradnih ur lahko v zvezi z vprašanji, povezanimi s prijavo […]04.01.2021


 • Obvestilo Komisije v zvezi z dodatno dejavnostjo predsednika Računskega sodišča

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) na podlagi medijskih objav in novinarskih vprašanj, ki jih je prejela v preteklih dneh, podaja pojasnilo v zvezi z mnenjem o nezdružljivosti funkcij in nasprotju interesov pri opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi (FIFA), ki naj bi ga Komisija pred leti izdala predsedniku Računskega sodišča. Komisija v svojem dokumentarnem […]30.12.2020


 • Poročilo o delu na področju lobiranja

  Senat Komisije za preprečevnje korupcije (Komisija) je na seji, dne 18. decembra 2020, sprejel Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2019, v katerem so statistično obdelani in predstavljeni podatki o lobističnih stikih za preteklo leto, podana je ocena stanja na področju lobiranja, predstavljeni pa so tudi načrti in aktivnosti Komisije v prihodnosti. Lobiranci […]24.12.2020


 • Sklic 6. dopisne seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 28. 12. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Potrditev Zapisnika 33. seje senata […]23.12.2020


 • Sklic 5. dopisne seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 5. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 21. 12. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Predlog Akta o notranji organizaciji […]18.12.2020


 • Usposabljanje za Združenje občin Slovenije

  Vodja Službe za nadzor in preiskave na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje zaposlenih v občinah, ki je potekalo v soorganizaciji Združenja občin Slovenije. V okviru usposabljanja, na katerem je sodelovalo okoli 30 udeležencev, je Katja Mihelič Sušnih predstavila določbe in obveznosti v skladu z Zakonom o integriteti in […]17.12.2020


 • Komisija ustavila postopek zoper lobista v zadevi Izolski otok

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila ponovni postopek v zvezi z lobiranjem lobista v zadevi Izolski otok. Postopek je bil uveden leta 2016, v skladu s sodbo Upravnega sodišča iz oktobra 2020 pa je Komisija zadevo ponovno obravnavala. Ker je bila javnost z obravnavo zadeve pred Komisijo že seznanjena, komisija obvešča, da je postopek […]17.12.2020


 • Usposabljanji za vodje v javni upravi in zaposlene v pravosodju

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) nadaljuje z izvajanjem preventivnih aktivnosti in usposabljanj. Danes sta usposabljanji izvajala predsednik Komisije dr. Robert Šumi in pomočnica vodje Službe za integriteto in preventivo mag. Sonja Jelen. Na neformalnem srečanju v okviru Kriminalistične srede v organizaciji Fakultete za varnostne vede pa je sodeloval namestnik predsednika Komisije Simon Savski. Predsednik Komisije […]16.12.2020


 • Sklic 33. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 33. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 12. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]15.12.2020


 • Nabave zaščitne opreme: uvedenih 21 preiskav zoper osem uradnih oseb

  Na podlagi interesa javnosti Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da je po izvedenem tematskem nadzoru nabav zaščitne opreme uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe. V preiskavah, ki bodo zaznane sume kršitev potrdile ali ovrgle, Komisija obravnava osem uradnih oseb. Komisija je v okviru tematskega nadzora v Zavodu RS za blagovne rezerve in […]15.12.2020


 • Poročilo o delu Komisije za november 2020

  V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za november 2020.14.12.2020


 • Zaključen postopek v zvezi z nakupom delnic Petrola ministra za okolje in prostor

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s prijavo, ki se je nanašala na nakup delnic družbe Petrol ministra za okolje in prostor. Ker je bila javnost s postopkom pred Komisijo že seznanjena, obveščamo, da prijava na podlagi predhodnega preizkusa ni bila sprejeta v nadaljnjo obravnavo, saj Komisija ni zaznala sumov kršitev […]14.12.2020


 • Video: Na okrogli mizi o pomenu izogibanja nasprotju interesov

  V okviru Tedna boja proti korupciji, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije tradicionalno oragnizira ob 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti korupciji, je v sredo, 9. decembra, potekala spletna okrogla miza na temo nasprotja interesov. Sogovorniki – Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije, prof. dr. Bojan Dobovšek, redni profesor Fakultete za varnostne vede Univerze v […]10.12.2020


 • Integriteta: najboljša pot do ideala družbe brez korupcije

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je predstavila izhodišča projekta Integriteta: skupni cilj generacij, ki je usmerjen v krepitev integritete družbe s pomočjo vzgojno – izobraževalnega sistema. Cilj projekta je krepitev pomena etike in integritete na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa in s tem tudi krepitev integritete celotne družbe. Projekt združuje v sodelovanju institucije s […]09.12.2020


 • Na letošnjih Dnevih integritete sodeluje tudi Komisija za preprečevanje korupcije

  Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) smo se odzvali povabilu Transparency International Slovenia k sodelovanju pri dogodku Dnevi integritete 2020, ki je letos – v spletni obliki – na temo javnega naročanja. Videovsebino je prispeval pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave Komisije Albert Nabernik, ki je predstavil nekatere institute Zakona o integriteti in preprečevanju […]08.12.2020


 • Sklic 32. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 32. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 12. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]08.12.2020


 • Podpis dogovora o sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede

  Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru dr. Andrej Sotlar in predsednik Komisiji za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi sta danes podpisala dogovor o sodelovanju med obema institucijama. Ker imata Komisija za preprečevanje korupcije in Fakulteta za varnostne vede skupni interes pri proučevanju in analiziranju boja proti korupciji v slovenskem in mednarodnem prostoru, sta […]08.12.2020


 • Obvestilo o preklicu javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto “Višji svetovalec za odnose z javnostmi” za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom (šifra DM 11052, šifra DM po ZSPJS C017217)

  Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 1. 12. 2020, objavlja Obvestilo o preklicu javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto »Višji svetovalec za odnose z javnostmi«, ki je bil objavljen na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije ter Zavoda za zaposlovanje, dne 5. 11. 2020, rok za prijavo se je iztekel dne 13. 11. 2020. […]01.12.2020


 • Obvestilo zavezancem glede novosti v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije

  Komisija za preprečevanje korupcije je danes subjektom javnega sektorja poslala obvestilo v zvezi s spremembami in novostmi v noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).  Spremembe v noveli, ki velja od 17. 11. 2020, se med drugim nanašajo na področja omejitev oziroma prepovedi poslovanja in sprejemanja daril, lobiranja ter poročanja premoženjskega stanja. Z namenom, […]01.12.2020


 • Sklic 31. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 31. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 3. 12. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]01.12.2020


 • Vabilo na spletni dogodek v okviru projekta Integriteta: skupni cilj generacij

  V Tednu boja proti korupciji 2020 Komisija za preprečevanje korupcije vabi na osrednji dogodek Integriteta: skupni cilj generacij, ki bo v sredo, 9. decembra, ob 9. uri. Govorci bodo razpravljali o šolah in vrtcih kot temelju za krepitev integritete družbe. Uvodne nagovore bodo podali predsednik republike Borut Pahor, ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, ministrica […]01.12.2020


 • Vabilo na okroglo mizo Nasprotje interesov – tako popularen, pa tako nerazumljen institut

  V Tednu boja proti korupciji 2020 Komisija za preprečevanje korupcije pripravlja več dogodkov z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu integritete in boja proti korupciji. V sredo, 9. decembra 2020, ob 13. uri vabimo na ogled spletne okrogle mize na temo nasprotja interesov.  Vsebina okrogle mize: Nasprotje interesov, navzkrižje interesov, konflikt interesov: besedne zveze, ki jih […]01.12.2020


 • O upravljanju korupcijskih tveganj in nasprotja interesov v kadrovskih postopkih

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije organizirala spletni seminar – webinar na temo Upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb.  V uvodnem nagovoru je predsednik Komisije dr. Robert Šumi poudaril, da predstavlja preventivna dejavnost, kamor sodijo tudi usposabljanja in izobraževanja […]20.11.2020


 • Sklic 30. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 30. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 24. 11. 2020, ob 11.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]19.11.2020


 • Sklic 4. dopisne seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 20. 11. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Predlog Sklepa o uvrstitvi delovnih […]19.11.2020


 • Vabilo: Teden boja proti korupciji 2020

  Komisija za preprečevanje korupcije ob 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti korupciji, vabi na Teden boja proti korupciji 2020, ki bo letos 9. in 10. 12. 2020 v povsem spletni izvedbi. Poudarki: Videonagovori predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič ter ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec Podpis precedenčnega pisma […]19.11.2020


 • Tri e-usposabljanja o Načrtih integritete, etiki, integriteti in korupcijskih tveganjih

  Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije so včeraj kar trikrat predavali na daljavo: namestnik predsednika Simon Savski je v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah študentom Fakultete za varnostne vede predal znanje o ukrepih za krepitev integritete in predstavil novosti spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, vodja Službe za integriteto in preventivo Barbara Fürst je […]18.11.2020


 • Od danes veljajo spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

  Z današnjim dnem začne veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). Komisija za preprečevanje korupcije v nadaljevanju opozarja na nekatere pomembne spremembe in novosti za zavezance ter njihove obveznosti po tem zakonu. Vse spremembe so razvidne iz novele ZIntPK, ki je bila objavljena v Uradnem listu. Novela določa, da se postopki, ki so […]17.11.2020


 • Začenja se Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

  Z današnjim dnem se začenja letošnji Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, na katerem drugo leto zapored sodeluje tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Vabimo vas, da se pridružite dogodkom, ki bodo tokrat potekali v povsem spletni obliki. Posebna izvedba, posebni nagovori Ker bo letošnji Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah zaradi epidemioloških razmer popolnoma na spletu, bodo […]16.11.2020


 • Sklic 29. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) v 24. členu Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 11. 2020, ob 13.00 uri, v prostorih komisije na Dunajskih […]13.11.2020


 • Strokovno e-usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev

  Pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije mag. Sonja Jelen je danes, 12. novembra 2020, izvedla strokovno e-usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev. 24 udeležencev je na predavanju na daljavo, po aplikaciji MS Teams, izvedelo o integriteti in dejavnikih tveganj na sodiščih in državnih […]12.11.2020


 • Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora

  Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je v okviru iniciative Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020, ki bo letos potekala med 16. in 20. novembrom, na 27. seji 6. 11. 2020 sprejel Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora v družbah, v katerih ima večinski […]11.11.2020


 • Poziv zavezancem za prijavo premoženjskega stanja

  Zavezance za prijavo premoženjskega stanja prosimo, da si za oddajo obrazca na portalu eUprava pravočasno zagotovijo kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS. Od 1. junija 2020 je namreč poročanje premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije možno le še na portalu eUprave, zato zavezance prosimo, da si pravočasno, še pred potekom roka za oddajo premoženjskega stanja, zagotovijo ustrezna digitalna potrdila. Vse informacije v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega digitalnega potrdila so objavljene na povezavi eUprave.

  V uporabi tudi smsPASS

  Na eUpravi  je poleg kvalificiranih digitalnih potrdil od 9. 5. 2018 naprej mogoče uporabljati tudi prijavo preko smsPASS (mobilna identiteta), ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Za uporabo smsPASS zavezanec potrebuje mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, povezano v splet (npr. računalnik, tablico, pametni telefon). Postopek aktivacije smsPASS zavezanec prične na uporabniških straneh SI-PASS. Prednost uporabe smsPASS je v tem, da lahko oddate prijavo neodvisno od tega, kje ste, pomembno je le to, da imate možnost dostopa do spleta. Dodatne informacije o prijavi s smsPASS in navodila za aktivacijo smsPASS dobite na povezavah o mobilni identiteti ter navodilih in napotkih za aktivacijo smsPASS-a.

  Tehnična pomoč

  V primeru tehnične pomoči vas prosimo, da pokličete SI-TRUST na telefonsko številko 080 2002 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro) ali pošljite vprašanje na ustrezno elektronsko pošto.  
  11.11.2020


 • Poročilo o delu komisije za oktober 2020

  V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za oktober 2020.10.11.2020


 • Sklic 28. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 28. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 12. 11. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]09.11.2020


 • Webinar: Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotja interesov

  Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) bo letos na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, kot je napovedal že junijski podpis sporazuma o sodelovanju, za člane organov vodenja in nadzornih služb pripravila spletni seminar – webinar na temo Upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih. Brezplačno izobraževanje bo v sodelovanju z Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) […]06.11.2020


 • Tematski nadzor nabav zaščitne opreme: Komisija zaznala vrsto korupcijskih tveganj in odgovornim podala priporočila za njihovo odpravo

  V tematskem nadzoru, povezanim z nabavo zaščitne opreme v času epidemije koronavirusa spomladi 2020, je Komisija za preprečevanje korupcije zaznala večje število korupcijskih tveganj, zato je odgovornim podala priporočila. Zaznala je tudi nekatere sume kršitev zakonodaje, zato bo v teh primerih delo nadaljevala z uvedbo preiskav. Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) po končanem skrbno in […]05.11.2020


 • Objava javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto “VIŠJI SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (m/ž)” v Uradu komisije za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom (šifra DM 11052, šifra DM po ZSPJS C017217)

  Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 5. 11. 2020, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (m/ž)« v Uradu komisije za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom (šifra DM 11052, šifra DM po ZSPJS C017217), 1 prosto delovno mesto. Rok za prijave je 8 dni in traja do […]05.11.2020


 • Sklic 27. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 27. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 6. 11. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]04.11.2020


 • Sklic 3. dopisne seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 29. 10. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Predlog za uvedbo postopka 2. […]28.10.2020


 • Komisija ni potrdila kršitev pri sprejemanju daril ministra za kmetijstvo leta 2018

  Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je zaključila postopek v zvezi s sumom kršitev s področja sprejemanja daril na promocijskem dogodku odprtja prve vinske banke na Krasu januarja 2018. Ker je bila javnost iz poročanja medijev že seznanjena s postopkom, komisija obvešča, da je postopek ustavila, saj ni zaznala kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju […]28.10.2020


 • Predavanje o etiki in integriteti na Šoli za ravnatelje

  Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) dr. Robert Šumi je včeraj, v sredo, 21. 10., kot osrednji predavatelj nastopil na zaključnem spletnem dogodku programa (P)ostani uspešen srednji vodja v organizaciji Šole za ravnatelje. Več kot 50 slušateljev – pomočniki ravnateljev in drugi srednji vodje v šolstvu, ki so predavanje o etiki in integriteti spremljali na […]22.10.2020


 • Sklic 26. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 26. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 26. 10. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]22.10.2020


 • Sprejem novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je potrditev dela in pomena komisije

  Državni zbor je danes potrdil novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je bila v postopku sprejemanja več let. Novi senat Komisije za preprečevanje korupcije je sprejem novele podpiral, saj bo odpravila nekatere, v preteklem desetletju zaznane pomanjkljivosti in omogočila pogoje za učinkovitejše delovanje komisije. “Veseli nas, da so poslanci z veliko večino, kar […]21.10.2020


 • Usposabljanje zaposlenih na ZZZS

  Pomočnica Vodje Službe za integriteto in preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije Barbara Fürst je v torek, 20. oktobra, predavala o Integriteti ter načrtu integritete, lobiranju in nasprotju interesov kot mehanizmih in institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Usposabljanje je potekalo na prošnjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na daljavo, po spletu, in […]21.10.2020


 • Sklic 25. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 25. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 22. 10. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]19.10.2020


 • Odziv komisije na predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu: odmik od ustreznega upravljanja s korupcijskimi tveganji

  Komisija za preprečevanje korupcije je na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za finance in Državni zbor RS naslovila dopis, v katerem opozarja na nekatere neustrezne oziroma pomanjkljive rešitve predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Te ne prispevajo h krepitvi integritete in preprečevanju korupcije, pač pa pomenijo odmik od ustreznega upravljanja korupcijskih tveganj. Komisija za preprečevanje korupcije […]16.10.2020


 • Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Svetovalec za integriteto in preventivo” v Komisiji za preprečevanje korupcije, Centru za integriteto in preventivo za nedoločen čas

  Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 14. 10. 2020, objavlja obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Svetovalec za integriteto in preventivo” v Komisiji za preprečevanje korupcije, Centru za integriteto in preventivo – za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 8. 6. 2020, rok za prijavo pa se je iztekel […]14.10.2020


 • Sklic 24. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 24. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 15. 10. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]09.10.2020


 • Komisija zavrnila prijavo v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija in podjetja Sport Media Focus

  Komisija za preprečevanje korupcije je sredi avgusta prejela prijavo, ki se je nanašala na poslovno sodelovanje družbe Sport Media Focus d. o. o. in javnega zavoda RTV Slovenija. Ker je o prijavi poročalo večje število medijev, komisija obvešča javnost, da je nadaljnjo obravnavo prijave zavrnila. V postopku predhodnega preizkusa prijave je komisija pridobila dokumentacijo RTV […]08.10.2020


 • Usposabljanje zaposlenih v podjetju 2TDK

  Vodja Službe za nadzor in preiskave Katja Mihelič Sušnik je včeraj izvedla usposabljanje zaposlenih v podjetju 2TDK o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Določene določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije namreč veljajo tudi za podjetja v večinsko državni lasti, kot je 2TDK. Poleg tega Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim […]08.10.2020


 • Poročilo o delu komisije za september 2020

  V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za september 2020.05.10.2020


 • Sklic 23. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 10. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]05.10.2020


 • Komisija podpira sprejem novele ZIntPK na odboru za pravosodje

  Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja pomemben korak pri sprejemu potrebnih sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je bil narejen danes, ko je besedilo novele ZIntPK potrdil odbor za pravosodje. Priprava sprememb ZIntPK, ki je bil sprejet leta 2010 in predstavlja glavni okvir za delo Komisije za preprečevanje korupcije (komisija), poteka že več […]01.10.2020


 • Spremembe pri sprejemu prijav zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb

  Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb začasno spreminja način prejemanja prijav sumov korupcije. Do nadaljnjega prijav tako ne bo mogoče podati osebno na sedežu komisije, po ostalih kanalih pa kot običajno. Prijave lahko prijavitelji tako oddajo na naslednje načine: na telefonsko številko 01 400 5704 v času uradnih ur, od […]25.09.2020


 • Srečanje z vodstvom Finančne uprave

  Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je danes na spoznavnem srečanju gostil vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave RS Ireno Nunčič.  Sestanka sta se poleg v. d. generalne direktorice in predsednika komisije udeležila tudi namestnik generalne direktorice Fursa dr. Simon Starček in namestnik predsednika komisije mag. Uroš Novak. Tema pogovora je bila medsebojno […]23.09.2020


 • Sklic 22. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 25. 9. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]22.09.2020


 • Vse o institutih ZIntPK na spletnem predavanju

  Vodja Službe za nadzor in preiskave na Komisiji za preprečevanje korupcije Katja Mihelič Sušnik je danes predavala o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) z obrazložitvami in praktičnimi primeri. Usposabljanje je prvič potekalo na daljavo, po spletu, in sicer v okviru Upravne akademije Ministrstva za javno upravo, namenjeno pa je bilo vsem javnim […]22.09.2020


 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji za osnovna sredstva – računalniki

  Komisija za preprečevanje korupcije prodaja osnovna sredstva – računalnike. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od dneva objave na spletni strani komisije. Več o osnovnih sredstvih, ki se prodajajo, si lahko preberete v priponki.  18.09.2020


 • S preprečevanjem korupcije lahko kot družba storimo več za plemenitejše namene

  Na tradicionalnih, letos že XXVI. dnevih Socialne zbornice Slovenije na Bledu je prvi dan dvodnevnega dogodka, v četrtek, 17. septembra 2020, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi zbrane nagovoril o pomembnosti preprečevanja korupcije in vodenja z zgledom. “Po mednarodni raziskavi iz leta 2018 Slovenija zaradi korupcije na letni ravni iz proračuna izgubi približno […]17.09.2020


 • V. d. generalnega direktorja Policije na pogovoru o sodelovanju s komisijo

  Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi se je danes sestal z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Policije Andrejem Juričem. Pogovor je potekal o medsebojnem sodelovanju obeh institucij ter pomoči Policije pri usposabljanju zaposlenih komisije.15.09.2020


 • Odziv komisije na poročanja medijev o odgovoru Vlade Evropski komisiji

  Komisija za preprečevanje korupcije posreduje odziv na poročanja medijev o odgovoru Vlade na osnutek poročila Evropske komisije o vladavini prava, ki v svojih prispevkih omenjajo tudi nekatere očitke o delu komisije. Na Komisiji za preprečevanje korupcije (komisija) z odgovorom Vlade Evropski komisiji na osnutek poročila o vladavini prava nismo uradno seznanjeni. Poudarjamo pa, da je […]15.09.2020


 • Etično vodenje in profesionalizem kot temelj trajnostnega razvoja

  Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi se je v ponedeljek, 14. septembra 2020, v Hiši Evropske unije v Ljubljani udeležil posveta Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor z govorom o odločnem etičnem vodenju in profesionalizmu. Dr. Robert Šumi je v svojem prispevku poudaril, da si na Komisiji za preprečevanje korupcije […]14.09.2020


 • Sklic 21. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 21. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 16. 9. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]11.09.2020


 • Poročilo o delu komisije za avgust 2020

  V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za avgust 2020.  08.09.2020


 • Sklic 20. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 20. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 9. 9. 2020, ob 12.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]04.09.2020


 • Primer Pivec: Komisija po opravljenem predhodnem preizkusu uvedla preiskavo

  Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je po opravljenem predhodnem preizkusu o gostovanjih ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na Krasu in v Izoli ugotovila sume kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter uvedla preiskavo zoper Aleksandro Pivec in izolskega župana Danila Markočiča. Komisija je že prejela potrdili, da sta obe […]04.09.2020


 • Objava zaključnih dokumentov v zadevah, povezanih z Aleksandro Pivec

  Po predstavitvi dosedanjih ugotovitev v predhodnem preizkusu prijave v zadevi, povezani s kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec, smo na Komisiji za preprečevanje korupcije ugotovili, da je interes javnosti za pridobitev končnih odločitev komisije v ostalih zadevah, vodenih zoper ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec, zelo velik. Iz navedenega razloga objavljamo pet naših dokumentov, s […]31.08.2020


 • Sklic 19. seje senata KPK

  list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 3. 9. 2020, ob 09.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Potrditev Zapisnika 18. seje senata komisije 2. Predlog za uvedbo preiskave 3. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru 4. Obravnava […]31.08.2020


 • Sklic 18. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 18. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 26. 8. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski […]21.08.2020
Starejše objave Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije si lahko preberete tukaj.

Odgovorite