Sporočila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije

Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije na svoji spletni strani redno objavlja sporočila, mnenja in obvestila, ki zadevajo njeno delo. Na tej strani si lahko preberete novosti o delu omenjene komisije.

 SPOROČILA


https://www.kpk-rs.si
 • Komisija pozdravlja sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev v Državnem zboru

  Državni zbor Republike Slovenije je danes z 52 glasovi za sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) pozdravljamo ta pomemben korak k boljši normativni ureditvi predmetnega področja v Republiki Sloveniji. S sprejetjem ZZPri se v naš pravni red prenaša Direktiva 2019/1937/EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. S[…]27.01.2023


 • Komisija predala svoje izkušnje madžarskemu Uradu za integriteto v nastajanju

  Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes na spletnem srečanju predajala znanje in izkušnje novonastajajočemu madžarskemu Uradu za integriteto (Urad). Posnetek zaslona sestanka med HUIA in Komisijo Vodstvo Urada se je sestalo s predsednikom Komisije dr. Robertom Šumijem, z vodjo Urada Komisije mag. Sonjo Jelen, vodjo Službe za preventivo mag. Vito Habjan Barborič, višjim svetnikom[…]27.01.2023


 • V kabinetu Ministrstva za finance so se izobrazili o lobiranju in darilih

  Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič je danes uslužbencem kabineta ministra Ministrstva za finance podrobno predstavila instituta lobiranje in darila. Prisotnim je razložila, kakšni so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da sploh lahko govorimo o lobističnem stiku, kakšne so lastnosti zakonitega in nezakonitega lobiranja ter naloge in odgovornost zavezancev, povezane s[…]27.01.2023


 • Komisija je zaključila postopek v povezavi z NIJZ in družbo NSM, d.o.o.

  Komisija je junija 2022 na podlagi prijave uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z očitki o domnevnih nepravilnostih pri pravnem poslu med Nacionalnim institutom za javno zdravje (NIJZ) in družbo NSM, d.o.o., oziroma natančneje z očitki o sumu nasprotja interesov med Milanom Krekom, direktorjem NIJZ, in Dejanom Steinbuchom, družbenikom družbe NSM, d.o.o. V določenem delu[…]27.01.2023


 • Nudimo študentsko delo na področju sistemske administracije

  O Komisiji za preprečevanje korupcije Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je samostojen in neodvisen državni organ (podobno kot Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec ali Računsko sodišče), ki bdi nad izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ima določena izvršilna, nadzorstvena in preiskovalna pooblastila, je prekrškovni organ, pristojen je za zaščito prijaviteljev, izvajanje nadzora nad[…]26.01.2023


 • Ad hoc poročilo o Sloveniji: GRECO je zaključil postopek v zvezi s parlamentarno preiskavo državnega zbora RS v zadevi Kangler

  Na skupščinskem zasedanju Skupine držav proti korupciji (GRECO) v Svetu Evrope decembra 2021 je GRECO sprejel Nadaljevanje k Ad hoc poročilu o Sloveniji, s katerim se je Vlada RS seznanila na svoji 27. redni seji 8. 12. 2022, ko je tudi dovolila njegovo objavo v slovenskem jeziku. Naj spomnimo: GRECO je ad hoc postopek po[…]26.01.2023


 • Drugo srečanje s SBC na poti k uresničevanju skupnih ciljev

  Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes v razširjeni sestavi vnovič sešel s predstavniki Kluba slovenskih podjetnikov SBC. Tako kot prvič so na srečanju razpravljali o možnostih nudenja strokovne pomoči po sprejetju Zakona o zaščiti prijaviteljev, pri oblikovanju definicije integritete za gospodarstvo in ostalih korakih na poti do uresničitve skupnih[…]23.01.2023


 • Zapisniki sej senata Komisije za leto 2023

  Zapisnik 1. seje _dopisna_ senata, 5.1.2023Zapisnik 2. seje senata, 10.1.2023 23.01.2023


 • Sklic 4. seje senata KPK

  Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 4. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 26. 1. 2023, ob 11.00[…]23.01.2023


 • Kršitev nasprotja interesov občinskega svetnika Občine Izola

  Upravno sodišče RS je zavrnilo tožbo občinskega svetnika Občine Izola Evgenija Komljanca in tako pritrdilo ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), da se je Komljanec zaradi sodelovanja v razpravi o imenovanju samega sebe za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom (ZD) Izola in zatem glasovanju zase znašel v nasprotju interesov. Ugotovitve o konkretnem primeru so s[…]23.01.2023
Starejše objave Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije si lahko preberete tukaj.

Odgovorite