Policijski kriminal v Sloveniji


Zadnja novica

ponedeljek, 1.junij.2020 - 07:51

Sedanja slovenska vlada mora narediti čistke v Slovenski policiji na jugovzhodu države, sicer je za nas mrtva.

Na jugovzhodu Slovenije je preveč policijskih kriminalcev.

Policija na jugovzhodu Slovenije mora biti kadrovsko prevetrena.

Janeza Ogulina trenutno smatramo kot človeka, ki bi ga lahko poimenovaii uničevalec človeških življenj. V kolikor je aktivno sodeloval v podlostih slovenskih policistov predvsem v drugi polovici 2018, 2019 pa tudi dandanes.

Jugovzhod Slovenske policije je gnedišče policijskega kriminala in kot takšen potreben popolne kadrovske prevetritve.

Tamkajšnji policisti so pokvarjeni, kriminalni, povezani z lokalnimi mafijami, nagnjeni k spletkam, lažem, podlostim.
Zaradi kriminalnega delovanja so že mnogim nedolžnim ljudem močno zagrenili življenje po nareku oziroma nalogu nekaterih kriminalnih klik oziroma kriminalnih posameznikov, povezanih z njimi.

Na jugovzhodu Slovenije imamo opravka s popolnimi policijskimi kriminalci, ki si ne zaslužijo nositi policijskih uniform.

Sramotno je, da politična in sodna veja oblasti nista sposobni eliminirati slabih policistov iz policijskih vrst.
Tega vsekakor niso bile sposobne prejšnje oblasti, sploh predzadnja pod vodstvom Marjana Šarca.

V času te oblasti so policisti na jugovzhodu kriminal izvajali, politika in policijska vrhuška pa ga nista kaznovali.
Slovenska policija v navezi z nekaterimi ljudmi izven policije počne svinjarije in kriminal izjemnih razsežnosti, kijih lahko primerjamo s pogromi nad posamezniki v času UDBE ali še hujše s povojnimi poboji po koncu druge svetovne vojne.

Gre za skrajno totalitarističen pristop Slovenske policije, ki v navezi z ljudmi zunaj policije izvaja načrtno uničevanje posameznikov,

Tisti posamezniki, ki so se znašli na tnalu slovenskih policijskih kriminalcev, vedo o čem govorimo in vedo, kako ostuden in nečloveški je pogrom nad posameznimi ljudmi v Sloveniji.
Gre za načrtno željo uničiti posamezne ljudi.

Zaradi vsega tega so potrebne čistke vsaj najslabšega kadra v Slovenski policiji in pa čistke kadra, ki nosi objektivno odgovornost zaradi vodilnih funkcij v času, ko je prihajalo do nepravilnosti.

Kar zadeva Janeza Ogulina, sami menimo, da pri določenih primerih ni sodeloval v induciranju dejanj zoper posameznike, ampak je nastopil kot recimo temu »glava (ublažen izraz od capo d. M., ki se nam je zazdel rahlo prehud zaenkrat) Slovenske policije na jugovzhodu« v smislu »glavni človek Slovenske policije na jugovzhodu« šele kasneje.

Janez Ogulin bo moral dokazati, da ni imel nič s posameznimi primeri kriminala in podlega delovanja policije na jugovzhodu, predvsem novomeške policijske postaje, ki je gnezdo policijske mafije.

To bo moral storiti z zamenjavo najprej vodilnega kadra. Tomaž Slak bo moral zapustiti policijske vrste, saj je bil komandir Policijske postaje Novo mesto v času, ko so se v njej dogajale hude nepravilnosti, katerih posledica je ogromna škoda, storjena nekaterim nedolžnim posameznikom. Škoda, ki se meri v tisočih evrov in v uničenih življenjih.

Tomaž Slak mora biti v celoti odstranjen iz Slovenske policije. Ne pa da je mesto komandirja Policijske postaje Novo mesto zapustil na način, da se je preselil v policijsko upravo Novo mesto, prostori katere se nahajajo v isti stavbi novomeške policijske palače, poleg Policijske uprave Novo mesto. On nosi objektivno odgovornost, ali tudi subjektivno, je pa drugo vprašanje.

Torej. Tomaž Slak si po našem mnenju zasluži popolno odstranitev iz Slovenske policije.

Policijska palača Novo mesto ima dva dela in skladno s tem tudi dva vhoda. En vhod (na sliki levo) je vhod v prostore Policijske uprave Novo mesto, ki je nek vrhnji organ, ki bdi nad celotnim področjem novomeške policijske uprave (Novo mesto, Trebnje, Krško, Brežice, Sevnica, Metlika, Črnomelj in druge policijske postaje na področju PU Novo mesto), drug vhod pa je vhod v prostore Policijske postaje Novo mesto in prometne policije Novo mesto. Gre sicer za dva dela, ki pa sta precej prepletena med seboj.

Ker se neprimerne policijske aktivnosti novomeške policije nadaljujejo tudi v času novega komandirja Policijske uprave Novo mesto, bi moral biti odstranjen tudi trenutni komandir policijske uprave Novo mesto, Robert Zupančič.
Ta človek že zaradi njegove širše družine pri nas ne uživa popolnoma nobenega zaupanja.

Robert Zupančič bi po našem mnenju moral biti odstranjen vsaj iz Področja Policijske uprave Novo mesto in biti preseljen nekam daleč stran, recimo na Ptuj, na območje bolj oddaljene druge policijske uprave, razen če ni dal žegna za nova dejanja novomeške policijske postaje, ki so po teži enaka podlostim, ki jih je ta postaja počela v času Tomaža Slaka. V tem primeru bi moral biti tudi on odstranjen iz Slovenske policije v celoti.

Če Janez Ogulin nima nič s kriminalom in pokvarjenostjo, torej s podlim početjem, ki so ga izvajali policisti policijske postaje Novo mesto, bo moral narediti inicialne čistke vodstvenega kadra.

Če tega ne stori, pa bo to za nas dokaz, da je vpleten v nepravilnosti in bo zato moral biti odstranjen on sam.
Vemo, da je trenutno zaposlen na Policijski upravi Novo mesto kot direktor. Njegovo delovno mesto je fizično locirano v prostorih Generalne policijske postaje na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Če se to ne zgodi, je za nas tudi aktualna politična oblast, ki je trenutno na oblasti, mrtva.

Že v času Šarčeve oblasti smo rekli, da bi morala vlada pasti, v kolikor ne izvede čist v Slovenski policiji na jugovzhodu države. To smo podali skoraj kot neko kletev. In to se je na koncu zgodilo. Vlada je padla.

Že v času, ko je oblast vodil Marjan Šarec, smo opozarjali, da je potrebno narediti red na jugovzhodu, kar zadeva Slovensko policijo. Rekli smo, da če se to naredi, bi morala vlada pasti. To se je tudi zgodilo. 

Enako bi se moralo zgoditi s sedanjo oblastjo, če ne bo reagirala.

Vlade, ki niso pripravljene ali sposobne izvesti ukrepov, v primeru, da kakšen od podsistemov države povzroči veliko neupravičeno škodo posameznim ljudem, si ne zaslužijo pravice do vladanja po našem mnenju. Ne glede na to, za katero vlado gre, levo, desno, sredinsko – to nas ne zanima.

Ljudje, ki so odgovorni za uničenje človeških življenj in za ogromno škodo, ki so jo povzročili nekaterim ljudem, morajo odgovarjati.

Slovenija je vseskozi skozi močno skorumpirano slovensko sodstvo in neaktivno politiko ščitila vse nepravilnosti, ki so jih izvajali kriminalni slovenski policisti. Pokvarjeni policisti so bili pogosto operativci, ki so delovali za potrebe nekih mafijskih združb ali kriminalnih oziroma vplivnih oseb, ki so imeli posreden ali neposreden vpliv na policijo. Takšna situacija je povzročila, da so policijski kriminalci lomastili po državi in izvajali stihijske pogrome nad posamezniki. Izvajali spletke, intrige, inducirali negativno podobo v javnost s ciljem diskreditacije posameznikov in podobno. Slovenski policisti nosijo velik delež krivde, da so postali sredstvo za obračunavanje z nekaterimi nezaželenimi ljudmi znotraj Slovenije.

Zadnje čase je sicer govora, da so iz Slovenske policije uhajale informacije o slovenskih politikih. Vse se je baziralo zgolj na politikih, čeprav je spekter ljudi, ki so bili deležni policijske podlosti obsežnejši in ne zajema zgolj politikov, ampak tudi druge posameznike. Problem je, da so dostikrat ven uhajale informacije, ki so bile netočne in v napačni obliki, da so ustvarjale popolnoma napačno sliko o ljudeh, ki so bili žrtve teh policijskih podlosti in so povzročale nenormalne negativne posledice v smislu dejanj ljudi, ki so jim bile plasirane tovrstne netočne in prirejene ali posplošene informacije.

Slovenska policija je načrtno inducirala neke svinjarije, ki so povzročile izjemne nevšečnosti posameznim ljudem.

Slovenska policija je delovala podlo in kriminalno. V prvi vrsti pa zelo nestrokovno, proizvajajoč dezinformacije, potrvorjene in prirejene informacije, katerih posledica je bila načrtno uničenje podobe pri nekaterih posameznikih.

Če podamo primere iz politike, je tu prisotna tudi afera Koprivnikar in Boštjan Koprivnikar. Zelo specifičen je pa tudi primer Franca Kanglerja. Če pogledamo za nazaj z neko distanco, je bil tudi Janez Janša del takšnega linča. Še hujši primeri so se dogajali v primeru ljudi, ki niso profesionalni politiki, in navadnim ljudem. Nekaterim. Predvsem navadnim ljudem, škoda ni bila nikoli sanirana. Ni prišlo do kompenzacije. Ta škoda je ostala oziroma se še povečuje. Negativne posledice podlih policijskih ravnanj ostajajo.

Tu gre za elemente načrtnega linča, kjer so posamezni slovenski policisti načrtno delovali na sovražen način in pogostokrat inducirali atmosfero linča, ki se je prenesla na celotno populacijo in podvrgli te posameznike najbolj odvratnim, pokvarjenim, izprijenim, zlobnim ljudem v neki populaciiji na nekem področju. Policija je pogosto inducirala kriminal nenormalnih razsežnosti zoper posameznike.

Tu je šlo za kriminal najhujše vrste. Za sovražno delovanje posameznih ljudi s pooblastili zoper posameznike s ciljem njihovega uničenja.

Slovenska policija je sodelovala v skrajno kriminalnih kaznivih dejanjih in inducirala atmosfero linča, zaradi katere se je nekaterim posameznikom država spremenila v Pekel na Zemlji, v Inferno.

In nekaterim ljudem je bila povzročena grozovita škoda. Praktično nepopravljiva škoda, sploh tista psihična.
Zato bi morali tisti, ki so to počeli znotraj Slovenske policije, leteti ven iz te organizacije.
Morali bi biti kaznovani.

Će smo izrazito pikri, bi lahko rekli, da bi jih moral kaznovati sam Bog. Bog pa ima za izjemne podlosti samo eno kazen, kar uči že sama Biblija, pa verjetno tudi druge verske knjige. To pa je ugonobitev.

Če nekdo nekomu neupravičeno stori hudo škodo in mu močno zagreni ali celo uniči življenje, bi moral biti kaznovan ne s strani sodišč (ki so v Sloveniji itak močno skorumpirana), ampak s strani Boga oziroma višje sile, neke splošne moralne pravice, karme. Ta pravica je verjetno utopična, a dobro bi bilo, če bi dejansko obstajala. To je naša razlaga za spodnjo narejeno sliko.

Slovenski policisti so nosilci enih najbolj ostudnih in zlobnih, pokvarjenih dejanj znotraj slovenske države. Pogosto v navezi s kriminalnimi in podlimi skupinami izven policije. Pogostokrat so nosilci človeške zlobe.

Če končamo. Janez Ogulin bo moral, če ni kriv, izvesti čistke v Slovenski policiji na področju svoje policijske uprave, katero vodi. Če pa je kriv ali ne bo storil nič, pa bi moral biti odstranjen on sam.

To se mora zgoditi. Prav tako mora biti sanirana škoda ljudem, ki jim je Slovenska policija na področju Policijske uprave Novo mesto s podlimi ravnanji uničila življenje. Kompenzacija je pomemben del retribucije, sploh če škodo povzroči državna inštitucija.

V Sloveniji državne inštuticije počnejo preveč načrtnih svinjarij in podlosti po nalogu nekaterih pokvarjenih ljudi.Odgovorite

torek, 30.junij.2020 - 00:17

EKSHIBICIONIZEM V SLOVENSKI POLICIJI: Novomeški ekshibicionistični policist Vojkan Mitić “pokazal” svoj nabrekli penis

EKSHIBICIONIZEM V SLOVENSKI POLICIJI: Novomeški ekshibicionistični policist Vojkan Mitić

Ekshibicionizem v Slovenski policiji Novomeški policist Vojkan Mitić rad razkazuje svoje nabreklo premoženje. Ko je v policijski uniformi, se novomeškemu policistu Vojkanu Mitiću ne pozna, da rad razkazuje svoje telo in “premoženje” v hlačah. Slovenski policisti so zaradi narave svojega dela precej dobro grajeni in imajo bolj izklesana telesa od svojih vrstnikov v kakšnih drugih […]

sobota, 27.junij.2020 - 22:15

27. junij – dan Slovenske policije

27. junij - dan Slovenske policije

  SLOVENSKI DAN POLICIJE BI LAHKO PREIMENOVALI V SLOVENSKI DAN POLICIJSKEGA KRIMINALA   Anton Travner je prišel na čelo ene najbolj kriminalnih državnih organizacij v Republiki Sloveniji. Pod njegovim vodstvom so ponekod kriminalni policisti očitno dobili krila. Ni nujno, da je za to kriv on sam, ampak dejstvo, da v času med zamenjavo policijskega vodstva […]

petek, 19.junij.2020 - 16:32

Petra Goli- Novomeška pokvarjena policistka, ki bi morala zapustiti policijske vrste.

Petra Goli- Novomeška pokvarjena policistka, ki bi morala zapustiti policijske vrste.

Novomeška policija je sestavljena bolj kot ne iz same kriminalne golazni. Petra Goli je človeško zlo, ki bi ga bilo potrebno izgnati iz Slovenske policije.   Novomeška policija je del Slovenske policije, ki jo sestavlja sama človeška drhal in golazen. Ena od takšnih golazni je tudi Petra Goli, pokvarjena policista iz Zbur, ki zlorablja svoja […]

ponedeljek, 1.junij.2020 - 07:51

Sedanja slovenska vlada mora narediti čistke v Slovenski policiji na jugovzhodu države, sicer je za nas mrtva.

Sedanja slovenska vlada mora narediti čistke v Slovenski policiji na jugovzhodu države, sicer je za nas mrtva.

Na jugovzhodu Slovenije je preveč policijskih kriminalcev. Policija na jugovzhodu Slovenije mora biti kadrovsko prevetrena. Janeza Ogulina trenutno smatramo kot človeka, ki bi ga lahko poimenovaii uničevalec človeških življenj. V kolikor je aktivno sodeloval v podlostih slovenskih policistov predvsem v drugi polovici 2018, 2019 pa tudi dandanes. Jugovzhod Slovenske policije je gnedišče policijskega kriminala in […]

petek, 22.maj.2020 - 20:40

Zgodovina hudih nepravilnosti v Policijski postaji Novo mesto.

Zgodovina hudih nepravilnosti v Policijski postaji Novo mesto.

V novomeški policijski postaji imajo težave z zakonitostjo delovanja.  Pokvarjenost in kriminal sta sestavna dela delovanja Policijske postaje Novo mesto.  Za novomeško policijsko postajo lahko brez pardona izjavimo, da je to gnezdo slovenske policijske mafije in kriminala. Slika: Vhod na Policijsko postajo Novo mesto. Spredaj je parkiran policijski avtomobil z registracijsko številko P10-315. Na Dossier […]

petek, 22.maj.2020 - 14:06

Tomaž slak mora biti odstranjen iz Slovenske policije zaradi kriminala PP NM v času njegovega vodenja

Tomaž slak mora biti odstranjen iz Slovenske policije zaradi kriminala PP NM v času njegovega vodenja

Dušan Fifolt je (zaenkrat) rehabilitiran, a krivda za svinjarije in kriminal, ki so ga počeli policisti Policijske postaje Novo mesto ostaja na tistem, ki je vodil Policijsko postajo v času nepravilnosti. To je bil Tomaž Slak.  TOMAŽA SLAKA JE POTREBNO ODSTRANITI IZ SLOVENSKE POLICIJE. Tomaž Slak je bil zavoljo napake na spletni strani Slovenske policije […]

nedelja, 10.maj.2020 - 06:53

Ali so se slovenski policisti ujeli v mafijsko mrežo prostitucije v Sloveniji?

Ali so se slovenski policisti ujeli v mafijsko mrežo prostitucije v Sloveniji?

Ali so se slovenski policisti ujeli v mafijsko mrežo prostitucije v Sloveniji? Sin katerega znanega slovenskega politika je redno zahajal k slovenskim prostitutkam in tam zapravljal visoke vsote denarja? Slovenski policisti naj bi bili v okviru tajnih policijskih operacij redni obiskovalci prostitutk na račun države. Ali prostitutke obiskujejo tudi izven svojega delovnega časa in prek […]

nedelja, 3.maj.2020 - 21:19

ODPRTO PISMO SLOVENSKEGA POLICISTA: Slovenski policist Slovensko policijo označil za gnojno tvorbo in dal odpoved.

ODPRTO PISMO SLOVENSKEGA POLICISTA: Slovenski policist Slovensko policijo označil za gnojno tvorbo in dal odpoved.

PRETRESLJIVO ODPRTO PISMO NEKDANJEGA SLOVENSKEGA POLICISTA SLOVENSKI POLICIST OGORČENO: »Res sem srečen, da sem zapustil to gnojno tvorbo imenovano Slovenska policija.« Slovenska policija je postala grozljiva državna tvorba, ki načrtno uničuje ljudi, bodisi sama, še bolj pa v navezi z določenimi kriminalnimi in pokvarjenimi skupinami ali posamezniki izven policije, za katere dela umazana dela s […]

sreda, 22.april.2020 - 07:17

V Slovenski policiji so nekateri policisti kot klopi, ki srkajo integriteto iz Slovenske policije kot organizacije.

V Slovenski policiji so nekateri policisti kot klopi, ki srkajo integriteto iz Slovenske policije kot organizacije.

Stanje integritete v Slovenski policiji je klavrno, sploh na jugovzhodu države. V Slovenski policiji so nekateri policisti kot klopi, ki srkajo integriteto iz Slovenske policije kot organizacije in slovenske pravne države. Situcija, ki je značilna za Slovensko policijo, je značilna tudi za nekatere druge ustanove, tipa sodstvo in še mariskaj drugega. Zato Slovenija ni pravna […]

torek, 21.april.2020 - 22:22

V Sloveniji prihaja do zlorabe koronavirusne krize za izvajanje izrednih razmer

V Sloveniji prihaja do zlorabe koronavirusne krize za izvajanje izrednih razmer

Koronavirusna kriza je pokazala številne slabosti nekaterih sistemov v državi. Janez Janša bi moral sneti svojo korona-krono z glave. Podaljševanje nekaterih nepotrebnih izrednih ukrepov je namreč preseglo vse meje vzdržnega.  Fotomontaža: Dossier korupcija  V času epidemije koronavirusa so vse države sprejele ukrepe, tako tudi Slovenija. Ko je bila nevarnost večja, so bili ti ukrepi percepirani […]

sobota, 14.september.2019 - 17:07

Stanje v Slovenski vojski ni tako dobro, kot se hvali njen vrhovni poveljnik, Borut Pahor

Stanje v Slovenski vojski ni tako dobro, kot se hvali njen vrhovni poveljnik, Borut Pahor

V SLOVENSKI VOJSKI SE NEPRAVILNOSTI PREPOGOSTO POMETAJO POD PREPROGO. TO ONEMOGOČA IZBOLJŠAVE. Borut Pahor je povedal, da je ponosen na slovenske vojake in Slovensko vojsko. Kot vrhovni poveljnik slovenskih obrambnih sil je normalno, da je rekel nekaj takšnega. Ali je to res, pa je že druga zgodba. Sami smo v Slovenski vojski zaznali določene stvari, […]

četrtek, 15.avgust.2019 - 11:27

Novomeška policijska uprava je leglo policijskega kriminala, ki ga je potrebno prečistiti.

Novomeška policijska uprava je leglo policijskega kriminala, ki ga je potrebno prečistiti.

KRIMINALIZACIJA SLOVENSKE POLICIJE JE NA JUGOVZHODU DRŽAVE DOSEGLA VELIKE RAZSEŽNOSTI Janez Ogulin, direktor novomeške policijske uprave, po našem mnenju ni sposoben rešiti težav v zvezi zelo slabim policijskim kadrom v Policijski upravi Novo mesto, čeprav so tam potrebne resne spremembe. Policijska postaja Novo mesto je po našem mnenju gnezdo policijskega kriminala, a ni edina na […]

sreda, 24.julij.2019 - 23:52

Janez Janša opozoril na nespoštljiv odnos Slovenske policije do migrantov

Janez Janša opozoril na nespoštljiv odnos Slovenske policije do migrantov

POSNETEK, KI SPOMINJA NA POBOJE V SREBRENICI. SLOVENSKI POLICISTI POLOŽILI MIGRANTE KOT SARDINE NA GOZDNA TLA.   Janez Janša, čeprav tega najbtž ni imel v mislih, je opozoril na precej neprimeren odnos slovenskih policistov do migrantov v kraju Šembije. Policisti so migrante, ki so jih prijeli, kar zložili enega poleg drugega na gozdni jasi, kjer […]

sreda, 24.julij.2019 - 23:11

Nova spletna stran Policijski kriminal v Sloveniji.

Nova spletna stran Policijski kriminal v Sloveniji.

POLICIJKI KRIMINAL V SLOVENIJI. NOVA STRAN NA DOSSIER KORUPCIJA. Na Dossier korupcija smo odprli novo spletno stran Policijski kriminal v Sloveniji, ki obravnava primere nepravilnosti v Slovenski policiji. Poleg analitičih člankov, ki bodo problematiko obravnavali bolj na splošno, bomo podajali tudi povezave do konkretnih primerov. V ta namen smo odprli poseben Twitter račun, ki bo […]

četrtek, 13.junij.2019 - 17:05

Slovenska policija ni imuna pred kriminalom in mafijskim povezovanjem

Slovenska policija ni imuna pred kriminalom in mafijskim povezovanjem

SLOVENIJO OBVLADUJE POLICIJSKA MAFIJA OZIROMA SKOZI SKORUMPIRANE POLICISTE MAFIJSKE IN KRIMINALNE STRUKTURE. Slovenija je država, ki zavestno tolerira izjemno količino policijske nesnage, to je skorumpiranih in kriminalnih policistov, ki načrtno zlorabljajo policijska pooblastila za kriminalno in škodoželjno delovanje proti posameznikom. Nekateri policisti se družijo z najbolj podlimi in kriminalnimi osebami iz lokalnih okolij in jih […]

sobota, 9.februar.2019 - 15:00

Na področju Policijske uprave Novo mesto so potrebne kadrovske čistke zaradi slabega policijskega kadra

Na področju Policijske uprave Novo mesto so potrebne kadrovske čistke zaradi slabega policijskega kadra

Novo mesto je mafijsko mesto in znotraj njega ni dobro delujočih inštitucij pravne države. Tam bi bile potrebne kadrovske čistke povsod, sploh pa v skrajno problematični PP Novo mesto. Na posameznih območjih Slovenska policija deluje zelo problematično. Problematično je predvsem področje Policijske uprave Novo mesto. Predvsem v PP Novo mesto in Krško je po našem […]

torek, 8.januar.2019 - 16:50

Primer gospoda Boštjana Avseca: Direktor novomeške policije, Janez Ogulin, bo moral podati odgovor na obtožbe.

Primer gospoda Boštjana Avseca: Direktor novomeške policije, Janez Ogulin, bo moral podati odgovor na obtožbe.

Boštjan Avsec je močno obremenil direktorja novomeške policije, Janeza Ogulina. Janez Ogulin mora odgovoriti na obtožbe gospoda Avseca in se ne skrivati za medicinskim osebjem in dejstvom, da je bil gospod Avsec obravnavan s strani psihiatrije. Med iskanjem določenih informacij smo na internetu slučajno naleteli na zanimive videoposnetke, ki jih je objavil Novomeščan Boštjan Avsec. […]

petek, 14.december.2018 - 04:36

Anonimni telefon Slovenske policije postaja predmet obračunavanja z nezaželenimi posamezniki skozi krive prijave

Anonimni telefon Slovenske policije postaja predmet obračunavanja z nezaželenimi posamezniki skozi krive prijave

PROBLEM ANONIMNEGA TELEFONA SLOVENSKE POLICIJE KRIVE PRIJAVE Z NAMENOM OBRAČUNAVANJA S POSAMEZNIKI Anonimni telefon je ustvarjen z dobrimi nameni, da se poveča zaščita prijaviteljev kaznivih dejanj, vendar očitno je postal svoje nasprotje in pogostokrat pomeni vir zlorab v rokah kriminalnih skupin, ki ga zlorabljajo za osebna obračunavanja z nezaželenimi posamezniki skozi podajanje krivih prijav. Anonimni […]

torek, 11.december.2018 - 05:35

Na posameznih območjih v Sloveniji je prišlo do močne kriminalizacije Slovenske policije

Na posameznih območjih v Sloveniji je prišlo do močne kriminalizacije Slovenske policije

NA POSAMEZNIH OBMOČJIH V SLOVENIJI SE JE IZOBLIKOVALA POLICIJSKA MAFIJA Sami bi naredili 100 odstotno kadrovsko čistko policistov predvsem na področju Policijske uprave Novo mesto, katero smatramo kot leglo policijske mafije. In ni nujno, da je problematična zgolj Policijska uprava Novo mesto, je pa res, da jo sami najbolj poznamo. Verjetno je policijski kader kriminaliziran […]

sobota, 8.december.2018 - 04:24

Policijska Uprava Novo mesto si ni zaslužila Pahorjevega priznanja za obvladovanje migrantske krize.

Policijska Uprava Novo mesto si ni zaslužila Pahorjevega priznanja za obvladovanje migrantske krize.

Policijska uprava Novo mesto si po našem mnenju ne zasluži Pahorjevega priznanja Pahorjevo priznanje skupinam in inštitucijam za njihov prispevek k obvladovanju migrantske krize ima zelo grenak priokus, to pa zato, ker ga je prejela tudi Policijska uprava Novo mesto, ki si tega priznanja niti najmanj ne zasluži. Na Dossier korupcija smo zelo spremljali celotno […]

torek, 4.december.2018 - 05:05

Umik članka Arbitražni sporazum je mrtev. Hrvaška in Slovenija bi morali spet na pogajanja.

Umik članka Arbitražni sporazum je mrtev. Hrvaška in Slovenija bi morali spet na pogajanja.

V Sloveniji svoboda govora ni tako samoumevna, kot se morda zdi na prvi pogled, ker je Slovenija pač članica EU. Tudi v EU stanje demokracije ni povsod rožnato. Odkar smo napisali članek z naslovom »Arbitražni sporazum je mrtev. Hrvaška in Slovenija bi morali spet na pogajanja«, se soočamo s povečanim policijskim nadlegovanjem in poskusi uvedbe […]

sreda, 17.oktober.2018 - 06:37

Arbitražni sporazum je mrtev. Hrvaška in Slovenija bi morali spet na pogajanja.

Arbitražni sporazum je mrtev. Hrvaška in Slovenija bi morali spet na pogajanja.

Arbitražni sporazum je mrtev. Potrebna so nova pogajanja. Mednarodna skupnost je glede slovensko hrvaškega spora precej živčna. Tudi Angela Merkel je med nedavnim srečanjem s slovenskim premierjem, povedala da Nemčija Slovenijo dojema kot del Zahodnega Balkana, ki Nemčiji povzroča velike skrbi. S tem je jasno povedala, kaj si misli o vsem tem in tudi o […]

nedelja, 5.julij.2015 - 07:40

SAMOMORILSKI NAPAD V LJUBLJANI: Na Ižanski cesti se je zgodil umor policista ob hkratnem poskusu samomora

SAMOMORILSKI NAPAD V LJUBLJANI: Na Ižanski cesti se je zgodil umor policista ob hkratnem poskusu samomora

Samomorilski napad v Ljubljani, v katerem je umrl 33-letni slovenski policist, je še eden od dokazov, da se stanje varnosti v Sloveniji močno slabša. Po vstopu Slovenije v EU je družbena klima v državi postala izjemno slaba in konkretno dejanje je le eden od kazalcev slabšanja klime v državi. Preprosto je vstop Slovenije v okolje, […]