Diplomska, magistrska in doktorska dela o korupciji

 

Na tem mestu bomo zbirali povezave do diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij na temo korupcija (in vse, kar je močno povezano z njo). Navedli bomo samo dela, ki so dosegljiva na internetu.

 


  • Diplomska dela

Razvoj protikorupcijskega boja v Sloveniji

 

Etika in korupcija v poslovnem svetu

 

Etični vidiki poslovnih daril


Poslovanje v jugovzhodni Evropi z vidika kulturnih razlik

 

Preprečevanje in boj proti korupciji v javni upravi

 

Boj proti korupciji: Evropski standardi in nacionalna politika Republike Hrvaške

 

Koruptivnost inšpektorjev v Sloveniji

 

Diskurzi postkolonializma: politična misel v romanih Chinue Achebeja

 

Korupcija v zdravstvu

 

Analiza varnostnih groženj v Bosni in Herzegovini po letu 2000

 

Etika javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji

 

Kodeksi etike v zdravstvu in korupcija kot izpostavljen problem

 

State capture – ujetost države

 

Dejavniki in vplivi nepotizma

 

Korupcija, zaupanje in stabilnost demokracije

 

Mediji in korupcija

 

Moralni red in korupcija

 

Funkcionarji in korupcija

 

Etika in uprava

 

Korupcija pri javnih naročilih

 

Korupcija in konflikt – študija primera tranzicijskih držav

 

Korupcija v slovenskem gospodarstvu

 

Afera Rdeči križ v luči preiskovalnega novinarstva

 

Vpliv korupcije na razvitost držav v razvoju

 

Vpliv korupcije na vstopne strategije podjetij

 

Vpliv korupcije na gospodarsko uspešnost

 

Prijava premoženja funcionarjev z namenom preprečevanja korupcije

 

Poslovna darila

 

Korupcija in vzpon tajkunov v tranziciji: primerjava Estonije in Slovenije

 

OLAF danes

 

Gospodarski razvoj Kitajske in finančna kriza

 

Nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril kot oblika gospodarskega kriminala

 

Korupcija in sodobno poslovanje: primer Siemens

 

Analiza značilnosti poslovnega okolja na Kitajskem s poudarkom na trgu dela

 

Ekonomska prihodnost z nafto bogatih držav arabskega polotoka

 

Korupcija in organizirani kriminal v Italiji

 

Energy companies and market reform : how deregulation went wrong

 

Izzivi mednarodnega poslovanja na kitajskem trgu

 

Zakon o javnih naročilih kot način za preprečevanje korupcije : analiza na primeru javnih naročil male vrednosti

 

Boj proti korupciji v svetu in v Sloveniji

 

Vpliv korupcije na gospodarstvo

 

Analiza korupcije v Bosni in Hercegovini

 

Ekonomska analiza prijavljanja na javna naročila s stališča malih podjetij : primer podjetja z energetsko elektroniko

 

Pasti poslovnega komuniciranja

 

Korupcija in gospodarska rast

 

Problem razkrivanja zaupnih informacij širši javnosti – “whistleblowing”

 

Vrste korupcije v Sloveniji in možnosti za njihovo preprečevanje

 

Korupcija v zdravstvu

 

Primerjava slovenskega in slovaškega sistema javnega naročanja v procesu prilagajanja smernicam Evropske unije

 

Privatizacija in makroekonomski položaj Zvezne republike Jugoslavije

 

Korupcija in indeks korupcije v Sloveniji

 

Etični vidiki poslovnih daril

 

Etika in korupcija v poslovnem svetu

 

Podjetniške prevare = Corporate fraud : delo diplomskega seminarja

 

Korupcija v slovenskih podjetjih = Corruption in Slovenian companies – diplomski seminar

 

Etika in korupcija v okviru menjalnih procesov organizacij = Ethics and corruption in the exchange processes of the organizations

 

Korupcija kot ovira za etično mednarodno poslovanje = Corruption as a barrier to ethical international business

 

Gospodarski kriminal v Sloveniji = Economic crime in Slovenia

 

Narodnogospodarski in podjetniški vidiki gospodarske kriminalitete

 

Etični vidik v poslovodnem računovodstvu

 

Preprečevanje korupcije in pranja denarja

 

Poslovanje z Egiptom : poslovne priložnosti in tveganja

 

Vpliv Enrona na računovodstvo in revizijo v ZDA in EU

 

Notranja revizija javnih naročil

 

Poslovna etika in gospodarski kriminal

 

Moralno etični pogledi na korupcijo v poslovnem svetu visokošolskega strokovnega študija

 

Javna uprava in civilna družba

 

Korupcija v državni upravi visokošolskega strokovnega študijskega programa

 

Razkrivanje nepravilnosti v javni upravi univerzitetnega programa

 

Korupcija v zdravstvu univerzitetnega programa

 

Učinkovitost zdravstva univerzitetnega programa

 

Etika v javni upravi visokošolskega programa

 

Analiza načelnih mnenj Komisije za preprečevanje korupcije

 

Yakuza : evolucija, korupcija in vpliv na državo

 

Whistleblowerji ali prijavitelji

 

State capture v Sloveniji

 

Korporacijska kriminaliteta in kriminaliteta države

 

Korupcija v Nemčiji

 

Problematika preiskovanja gospodarske kriminalitete na Policijski upravi Celje

 

Ali je korupcija organizirani ali gospodarski kriminal ali eno in drugo

 

Ogrožanje človekovih pravic s korupcijo

 

Organizirani kriminal v Črni gori

 

Preprečevanje korupcije v represivnem obdobju tranzicije

 

Svet Evrope in kriminaliteta

 

Korupcija in indeks korupcije v Sloveniji

 

Primerjava slovenskega in slovaškega sistema javnega naročanja v procesu prilagajanja smernicam Evropske unije

 

Korupcija v zdravstvu

 

Vrste korupcije v Sloveniji in možnosti za njihovo preprečevanje

 

Problem razkrivanja zaupnih informacij širši javnosti – “whistleblowing”

 

Korupcija in gospodarska rast

 

Ekonomska analiza prijavljanja na javna naročila s stališča malih podjetij

 

Analiza korupcije v Bosni in Hercegovini

 

Vpliv korupcije na gospodarstvo

 

Balkanizacija Gruzije

 


  • Magistrska dela

Analiza stanja koruptivnosti finančnega poslovanja slovenskih mikro podjetnikov

 

Zaščita finančnih interesov Evropske unije in soudeležba Slovenije


Vloge in metode notranjega revizorja pri odkrivanju, preiskovanju in preprečevanju prevar in korupcije – specialistično delo

 

Kadrovska korupcija v javni upravi – specialistična naloga

 

Korupcija in neformalne mreže v Sloveniji

 

Javna naročila v javnem sektorju

 

Obseg in značilnosti sive ekonomije na področju gradbeništva v Sloveniji

 

Ekonomski vidiki korupcije

 

Politično tveganje v mednarodnem poslovanju podjetij

 

Povezava lobiranja in korupcije

 

Korupcija pri postopku javnega naročanja

 

Pojavnost korupcije v slovenskem novinarstvu

 


  • Doktorske disertacije

Ni nobene doktorske disertacije iz Slovenije, dostopne na internetu. Opozarjamo pa, da je edino doktorsko disertacijo na temo korupcija z naslovom Korupcija v javni upravi, napisal Bojan Dobovšek v sklopu Fakultete za družbene vede.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.