Uvodni tekst

Wiki Dossier korupcija je namenjena zbiranju gradiva in teksta na temo korupcija. Gre predvsem za teoretične tekste, ki bodo v pomoč pri razumevanju pojma korupcija in vseh pojmov povezanih s tem. Stran je začasno v poskusni fazi, je pa že sedaj precej bogata z informacijami. Poleg te strani ne pozabite tudi na obsežno zbirko v rubriki Gradivo o korupciji. Wiki Dossier korupcija se bo sproti nadgrajevala in izpopolnjevala.


Za začetek podajamo vsebino našega teksta s spletne strani Dossier korupcija – Definicija korupcije (napisano leta 2001).


KORUPCIJA -e ž [lat. Corruptio]:

Kvarjenje, največ nravi (tudi tekstov ipd.); ponarejanje listin, zlasti

nravna pokvarjenost; nepoštenost; (pod)kupljivost; podkupovanje, npr. politikov; korupcijski -a -o ki se tiče korupcije


KORUPCIONIST -a m [angl. Corruptionist]

kdor širi korupcijo (npr. sprejema ali daje podkupnino), zlasti v javnem življenju


KORUPTEN -tna -o [lat. Corruptus]

pokvarjen, (nravno) izprijen; podkupljiv; koruptnost -i ž pokvarjenost, izprijenost; (pod)kupljivost

Torej, korupcija ne pomeni le podkupljivosti, temveč tudi pokvarjenost, nravno izprijenost. Vsakdo, ki skuša sebi koristiti na način, ki je nemoralen, neetičen, je koruptiven. Sama korupcija, ki zajema podkupovanje je velik problem, a ni edini. Velikokrat pozabljamo, da je korupcija tudi delovanje prek zvez (prijateljske ali družinske zveze). Ni nujno, da pri korupciji vedno pride do dajanja mitov (mito=podkupnina), korupcija ima lahko tudi druge motive. Npr. nekdo bo pomagal nekomu glede kakšne zadeve, ker je tudi sam vpleten v to in hoče vse prikriti (to je motiv preprečitve izgube ugleda, ki je zelo pogost v politiki, pravosodju in v drugih javnih funkcijah, kjer ljudi zelo skrbi, da si ne umažejo lastnega imena, v kolikor se izve za kakšno črno liso v njihovem življenju (npr. razne nepravilnosti ali zloraba položaja itd.) Zato postanejo še dodatno koruptivni zaradi korupcije in nemoralnih ali kaznivih dejanj, ki so jo izvajali prej.


Korupcijo so definirali tudi drugi. Na naslednji stran je povezava do različnih definicij korupcije različne definicije korupcije. Različne definicije korupcije.

 


Definicija korupcije bi bila zelo nepopolna, če ne bi omenili tudi različne vrste korupcije. Vrste korupcije bomo našteli na posebni strani. Vrste korupcije.


Ne smemo pozabiti tudi na Ustanove, pomembne za preprečevanje korupcije, tako domače kot tuje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.