Raziskave o korupciji

O korupciji je bilo narejenih precej raziskav, tako tujih kot domačih. V tej temi se bomo osredotočili predvsem na raziskave o korupciji v Sloveniji, omenili bomo pa še bistvene mednarodne raziskave. Dober vir informacij o raziskavah o korupciji je spletna stran Komisije za preprečevanje korupcije.

 


Domače raziskave:

Stališča do korupcije:

2009 2008 2007

2006 2005 2004 2003 2002

 


Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem

2009 2006 2004

2002

 


Korupcijska klima v srednje in vzhodnoevropskih državah (leto 2004)

Korupcijska klima v srednje in vzhodnoevropskih državah (leto 2001)



Leta 2008 je Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije izvedla raziskavo o korupciji med slovenskimi novinarji.

Pojav korupcije med novinarji (2008)

 


Tuje raziskave:

Pri tujih raziskavah se bomo osredotočili predvsem na mednarodne raziskave, ki v raziskavo vključujejo tudi Slovenijo. Na tem mestu opozarjamo, da je ena najbolj znanih raziskav Indeks zaznave korupcije, ki ga bomo v tem delu omenili prvega. Slovenija je v merjenje indeksa vstopila leta 1999, sami smo podali pa vse meritve indekse, le da smo tiste, kjer ni Slovenije (od leta 1998 naprej) razločili v novi vrstici.

 

Indeks zaznave korupcije:

2011 2010 2009 2008 2007

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

1998 1997 1996 1995

 


Transparency International je aktivna tudi pri drugi raziskavi, Bribe Payers Index, to je Indeks dajalcev podkupnin. Indeks dajalcev podkupnin dopolnjuje Indeks zaznave korupcije, to pa zato, ker se indeks zaznave korupcije ukvarja predvsem z jemalci podkupnin, medtem ko se indeks dajalcev podkupnin ukvarja, kot že samo ime pove, z dajalci podkupnin. Ta indeks je Transparency International objavila v letih 1999 in 2002 in nazadnje leta 2006. Dodatno: Transparency International je izvedla še dve BPI (Bripe Payers Index) raziskavi. In sicer leta 2008 in 2011. Raziskavi dodajamo k seznamu povezav.

Indeks dajalcev podkupnin:

2011 2008

2006 2002 1999

 


Opozarjamo tudi na raziskavo BEEPS Business Environment and Enterprise Performance Survey. gre za rasikavo, ki sta jo skupaj začeli Evropska unija in Svetovna banka. Namen BEEPS-a je ocenjevanje kakovosti poslovnega okolja, med drugim tudi, kar zadeva korupcijo, zaradi česar lahko BEEPS štejemo med raziskave, ki obravnavajo korupcijo. Raziskava je bila izvedena v letih 1999, 2002, 2004 in 2005

 

BEEPS:

Podatke za vsa leta (1999, 2002, 2004 in 2005) najdete na spletni strani Business environment and enterprise performance survey. Opomba: Tudi leta 2009 je izvedena raziskava BEEPS. Tudi to najdete na omenjeni povezavi.

 


Ocenjevanje Slovenije s področja korupcije

Slovenija je bila na področju korupcije ocenjevana s strani različnih institucij, sploh v času, ko je bila kandidatka za vstop v Evropsko unijo. Ocene različnih institucij podajamo na tem mestu.

 

Svet Evrope (GRECO):

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, v okviru nje pa dejansko skupina držav za boj proti korupciji (Greco) je Slovenijo in stanje korupcije in protikorupcijskega boja v njej ocenjevala že od časa, ko je bila še kandidatka za vstop v Evropsko unijo. V ta namen obstajata poročili o prvem in drugem krogu ocenjevanja s strani Greca. Poročila o ocenjevanju Slovenije s strani Greca se nahajajo na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije. Kot zanimivost naj povemo, da opravlja gospod Drago Kos že drugi mandat predsednika Greca. Dodatek: Dragu Kosu se je končal mandat predsednika Greca. Novi predsednik Greca bo prišel iz Hrvaške.


GRECO Skupina držav proti korupciji – Prvi krog ocenjevanja 2000

GRECO Skupina držav proti korupciji – Prvi krog ocenjevanja – dodatek 2005

GRECO Skupina držav proti korupciji – Prvi krog ocenjevanja – drugi dodatek 2006


GRECO Skupina držav proti korupciji – Drugi krog ocenjevanja 2003

GRECO Skupina držav proti korupciji – Drugi krog ocenjevanja – Poročilo o izpolnjevanju priporočil (2006)

 

GRECO Skupina držav proti korupciji – Poročilo: Inkriminacije (2007)

GRECO Skupina držav proti korupciji – Poročilo: Transparentnost političnih strank (2007)

 

OECD Poročilo o izvajanju konvencije in priporočil iz leta 1997

 


Slovenijo je ocenjevala tudi Evropska unija v času, ko je bila ta še kandidatka za vstop v EU. Podajamo povzave do poročil, v katerih so tudi ocene o korupciji v Sloveniji, sicer zelo pavšalne in zato ne preveč uporabne. Podali bomo vsa poročila:

 

Poročila Evropske komisije o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo:

 

2003 – končno poročilo

 

2002 2001 2000 1999 1998

 


Sicer pa je Vlada Republike Slovenije na podlagi zgornjih poročil sama podajala lastna poročila (gre praktično za identične tekste, jih pa podajamo zaradi želje po celovitosti informacij)

 


Poročila Vlade Republike Slovenije o napredku pri vključevanju v Evropsko unijo

 

2003 2002 2001 2000 1999 1998

 


Zanimivo je tudi mnenje Evropske komisije, ki ga je podala v Agendi 2000

 

Agenda 2000 – Mnenje Komisije o prošnji Slovenije za članstvo v Evropski uniji

 


Druge raziskave

 

Tu gre za druge raziskave, ki ne obravnavajo nujno korupcije kot glavni ali eden izmed osnovnih predmetov raziskave, jo pa omenjajo.

 

Indeks ekonomske svobode:

Podatki za tekoče leto

Nazorna lestvica držav za tekoče leto

Preglednica razčlenjenih ocen po sklopih za vse države za tekoče leto

Podatki za Slovenijo za tekoče leto

Spletna stran za ves svet s podatki za nazaj

Makroekonomski podatki po vseh državah

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.