Slovenska zakonodaja proti korupciji

V Sloveniji se je v njeni zgodovini izmenjalo nekaj pravnih aktov, ki so obravnavali korupcijo. Pa jih naštejmo:

Opomba: To stran smo preuredili s ciljem ponazoriti kronologijo sprejemanja protikorupcijske zakonodaje v Republiki Sloveniji.

1992 – 2004

Do leta 2004 je v Sloveniji veljal zakon iz leta 1992:

Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (1992)


2004 – 2006 (2007)

Zakon o preprečevanju korupcije (2004)

 

2006 (2007) – 2010

Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (2006)

Opomba: Zakon iz leta 2006 je zadržalo Ustavno sodišče Republike Slovenije (Sklep sodišča z dne 13.4.2006 lahko najdete tukaj.) in tako naredilo vakuum, ki je praktično ustavil oziroma močno zavrl protikorupcijsko dejavnost. Krivda za to je tako na politiki, kot tudi na Ustavnem sodišču, ki še do 13.1.2007 (ko je bil ta tekst prvotno napisan) ni odločilo o ustavnosti zakona iz leta 2006 in je tako zavrlo nadaljnje sprejemanje (nove) zakonodaje v zvezi z bojem proti korupciji. Zaradi odločitve Ustavnega sodišča je bil še vedno v veljavi zakon iz leta 2004. Ustavno sodišče je o ustavnosti predpisa odločilo dne 29.3.2007 (objava 13.4.2007).

 

2010 –

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (2010)


Zgoraj je opisana kronologija sprejemanja osnovne protikorupcijske zakonodaje v Sloveniji.


Spodaj pa so še dodatni pomembni predpisi, ki jih je država sprejela.

Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Zakon o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije o korupciji

Zakon o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o korupciji

Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji


Opozarjamo tudi na tujo zakonodajo na področju korupcije. Tuja zakonodaja proti korupciji.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.