Tuja zakonodaja proti korupciji

Pod pojmom tuja zakonodaja na področju korupcije ne mislimo toliko na zakone drugih držav s področja korupcije, ampak predvsem na različne mednarodne konvencije in resolucije, ki tvorijo nek mednarodni pravni okvir za sodelovanje držav pri boju zoper korupcijo. Na podlagi teh konvencij in resolucij nato vsaka posamezna država prilagodi lastno zakonodajo na področju boja proti korupciji. Če gledamo na te mednarodne dokumente s tega stališča, jih lahko štejemo tudi kot tujo zakonodajo na področju korupcije.

 


Najprej omenjamo za Slovenijo trenutno aktualne mednarodne dokumente:

 

Konvencija pripravljena na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije

 

Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu

 

Civilnopravna konvencija o korupciji Kazenskopravna konvencija o korupciji

 

Dodatni protokol h kazenskopravni konvenciji o korupciji

 

Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju

 

 

MEDNARODNI PRAVNI DOKUMENTI S PODROČJA KORUPCIJE:

 


 

Dokumenti Združenih narodov

 

RESOLUCIJE ZDRUŽENIH NARODOV

 

A/RES/55/61 – Resolution Adopted by the General Assembly – An Effective International Legal Instrument against Corruptioin

 

A/RES/55/188 – Prevention of Corrupt Practices and Illegal Transfer of Funds and Repatriation of Such Funds to the Countries of Origin

 

A/RES/54/205 – Prevention of Corrupt Practices and Illegal Transfer of Funds

 

A/RES/53/176 – Action against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions

 

A/RES/52/87 – International Cooperation against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions

 

A/RES/51/191 – International Cooperation against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions

 

A/RES/51/59 – Action against Corruption

 


KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV PROTI KORUPCIJI

 

Tu je potrebno povedati, da je Slovenija precej zavlačevala z ratifikacijo omenjene konvencije. Glavna krivca za to sta bila politika in Ustavno sodišče, ki je zamrznilo sprejemanje zakonodaje na področju korupcije, da bi ocenilo ustavnost novega zakona. Leta 2007 rafitikacije še ni bilo. Ta se je zgodila na začetku leta 2008. Konvenciji združenih narodov proti korupciji je ZN namenil celo spletno stran:

 

United Nations Convention against Corruption

Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji

 


 

Dokumenti Sveta Evrope in Greco

 

Resolution (97)24 on the Twenty Guiding Principles for the Fight against Corruption

 

Resolution (99) 5 establishing the Group of States against Corruption – GRECO

 


 

Dokumenti OECD

 

Recommendation on Anti-Corruption Proposals for Aid-Funded Procurement

 

Recommendation of the Council of the OECD on the Tax Deductibility of Bribes to Foreign Public Officials

 

Revised Recommendations of the Council on Combating Bribery in International Business Transactions

 

Recommendations and Principles for Managing Ethics in the Public Service

 


Če še niste preberite stran Slovenska zakonodaja proti korupciji.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.