četrtek, 9.februar.2012 - 11:28

V Novem mestu vse glasnejši očitki o korupciji. Ali so upravičeni in resnični?

V Novem mestu se pojavlja vse več očitkov o korupciji. So upravičeni ali zgolj del politične negativne kampanje?

Na začetku pomembna opomba. V Novem mestu so prisotne strukture oziroma skupine, ki so sposobne laganja in potvarjanja dejstev. Nekateri ljudje v novomeškem okolju so se sposobni koordinirano lagati tudi uradnim inštitucijam, celo pod prisego, pri želji doseči svoje cilje.

Skratka. V Novem mestu obstajajo močno skorumpirane skupine ljudi, ki ne prezajo niti pred intrigami, niti pred lažmi, niti pred zlorabo svojega položaja v zasebne interese.

Ker gre za izjemno zlagano okolje, je potrebno državne inštitucije opozoriti, da je pri obravnavi nepravilnosti v tem mestu potrebno več previdnosti in skepse.

Ta opomba, ki smo jo podali na začetku, je izjemno pomembna, zaradi česar jo tudi podajamo, ker v Novem mestu dejansko ne gre verjeti vsemu. Za uradne inštitucije, sploh tiste v Ljubljani, pa je značilno, da so očitno precej naivne pri svojem delu, misleč, da je poštenje neka posebna vrlina večine ljudi, kar žal ne drži.

Skratka. Zadeve v Novem mestu je potrebno spremljati skozi veliko dozo skeptičnosti.

Če sedaj začnemo z vsebinskim delom članka.

V zadnjem času v Novem mestu potekajo očitno precej močni napadi na Mestno občino Novo mesto. Gre za napade, ki izvirajo predvsem iz novomeške opozicije. Novomeško opozicijo sestavljajo stranka SDS (z Bojanom Kekcem na čelu), Lista Gremo Gor z Gregorjem Macedonijem na čelu (Gregor Macedoni je sicer znan kot izjemno kritičen politik do dogajanja v Novem mestu, ki je sodeloval tudi pri časopisu Park, gre za lokalni časopis, ki je znan po izjemni kritičnosti do Mestne občine Novo mesto) in pa stranka Zares (najbolj vidna predstavnika sta dva Francija – Franci Beg in Franci Kek).

Pred časom so se zvrstili napadi na mestno občino Novo mesto zaradi selitve Razvojno-izobraževalnega centra RIC na novo lokacijo v rumenjak pri novomeškem Tušu. O tem smo pisali tukaj (prvotni članek smo nekoliko oklestili). Dejstvo je, da so nekateri želeli problematizirati selitev tega občinskega javnega zavoda, dasiravno pa argumenti proti selitvi ne vzdržijo.

V novomeškem SDS-u pa niso županu zamerili zgolj tega, ampak tudi druge stvari.

Pred kratkim je Bojan Kekec, glavni novomeški SDS-ovec, ki je znan po tem, da je bil direktor Komunale Novo mesto – na mesto ga je bojda postavil sam župan Alojzij Muhič (na začetku naj bi bila v dobrih odnosih). Kljub temu, da je Bojan Kekec prišel do pomembne funkcije v občinskem podjetju Komunala Novo mesto, so bile njegove ambicije večje. Želel je prevzeti oblast v Novem mestu. Prišlo je do boja med njim in Alojzijem Muhičem na lokalnih volitvah leta 2010. Zmagal je Alojzij Muhič. Nedolgo zatem je Bojanu Kekcu potekel mandat direktorja Komunale Novo mesto. Kekec je ponovno kandidiral na mesto direktorja, a kandidiral je tudi gospod Rafko Križman, ki je bil na koncu tudi imenovan za novega direktorja. Bojan Kekec ima torej kar nekaj razlogov, zaradi katerih je močno nastrojen proti županu Alojziju Muhiču, zato ne preseneča, da SDS tako napada Alojzija Muhiča, še posebej pa sedaj, ko je očitno, da bo SDS vladala tudi na državni ravni.

Novmeški občinski svetnik iz vrst SDS Bojan Kekec je novomeškemu županu Alojziju Muhiču napisal odprto pismo s hudimi očitki

 

No. Bojan Kekec je napisal pismo z naslednjo vsebino:

Spoštovani župan MO Novo mesto, g. Alojz Muhič!

V zadnjem času z zaskrbljenostjo spremljam dogajanja, povezana z MO Novo mesto in njenimi javnimi podjetji. Mediji že skoraj dnevno razkrivajo sume negospodarnega, koruptivnega in klientelističnega ravnanja v povezavi z njimi. Na to smo vas večkrat opozarjali tudi občinski svetniki in vas pozivali, da razčistite situacijo, da nam podate dokumente in listine ter razkrijete dejstva, pa vašega odziva nismo dočakali. Zgolj sprenevedanje, izmikanje odgovornosti, pometanje pod preprogo in vaše izgovarjanje, da v postopkih ne sodelujete in o njih ne veste nič. Vse skupaj kaže na vašo nezainteresiranost stvarem priti do dna.

Naj samo spomnim: oddaja del občinskemu svetniku, ki je, mimogrede, vidni član vaše stranke, negospodaren najem novih prostorov za RIC, škodljivi in nedopustni nakupi delnic z javnim denarjem v podjetju Zarja, d. o. o., sporna kadrovska imenovanja na občini in v njenih javnih podjetjih, kaplja čez rob pa so bila zavajanja z gradnjo športne dvorane Portoval.

Zdi se, da so vaše odločitve o spornih, zgoraj naštetih dogodkih, sprejete brez nujnega premisleka, finančne analize in realne zmožnosti občinskega proračuna ter da so vaše odločitve povezane zgolj z zadovoljevanjem ozkih in osebnih ciljev posameznikov, ki v ozadju spretno vodijo politiko Novega mesta. Tako odločanje je v času gospodarske in finančne krize, ko bi moralo biti upravljanje z javnofinančnimi sredstvi še toliko bolj pomembno, učinkovito in transparentno, nedopustno predvsem do vseh nas, občanov MO Novo mesto, ki lahko vse skupaj le spremljamo in opazujemo iz medijskega poročanja.

Poleg vseh naštetih dejstev pa do mene kot občinskega svetnika prihajajo tudi informacije o plačilni nesposobnosti občine oziroma o velikih likvidnostnih težavah, v katerih se je zaradi neprofesionalnega vodenja in slabih odločitev znašla ena sicer gospodarsko najuspešnejših občin v Sloveniji. Podjetniki, direktorji zavodov in občani me vsak dan opozarjajo, da občina s plačili pošteno opravljenega dela zamuja tudi do pet mesecev, po drugi strani pa denar neracionalno zapravljamo. Očitno je finančno stanje občine zelo kritično. To so sicer zgolj moje ocene, ker nam realnega stanja nikoli niste predstavili oziroma nas niste seznanili z morebitnimi težavami. Rešitev iz nastale situacije pa ne ponuja niti novi proračun, ki smo ga svetniki že dobili v obravnavo. Razvojni in investicijski plani so zastavljeni nerealno, saj nimajo osnove na prihodkovni strani proračuna, to pa pomeni, da se bo negativna razlika samo še povečevala in dokončno ogrozila likvidnostno suverenost občine.

V teh časih bi morali iskati možnosti, kako proračun likvidnostno razbremeniti z nepotrebnimi odhodki na eni strani, ter na podlagi jasne strategije upravljanja s premoženjem občine iskati nove finančne vire, ki bi omogočali razvoj občine. Iz predloženih dokumentov proračuna pa ni razvidno ne eno ne drugo. Planira se še vedno stihijsko, brez jasne vizije in strategije. V proračunu ni nobene sledi o skrbi za občinsko premoženje in njeno plemenitenje. Niti enega samega prihodkovnega vira ni načrtovanega iz naslova dobička podjetij, v katerih ima občina svoj večinski kapitalski delež (Komunala, Cerod, Zarja, Razvojni center …). Iz naslova premoženja je sicer planiranih 1,5 mio evrov prihodkov, vendar smo lahko hitro realni o zmožnostih uresničitve plana, saj je bilo v letu 2011 tovrstnih prihodkov realiziranih zgolj za slabih 300.000 evrov. Iz vsega tega lahko povzamem, da je predlog proračuna sramota za MO občino Novo mesto. Zaskrbljujoče je tudi naše zadolževanje. Pred leti smo bili ena najmanj zadolženih občin v Sloveniji. Danes smo se povzpeli na drugo mesto najbolj zadolženih mestnih občin na prebivalca. In povrh tega smo ostali tudi brez ključnih razvojnih projektov. Pa saj konec koncev ne more biti drugače, dokler bodo s kapitalskimi deleži v občinskih podjetjih upravljali direktorji in nadzorniki, ki to funkcijo opravljajo zgolj zaradi poplačila političnih uslug. In dokler bo kadrovanje v teh podjetjih izključno politično, brez strokovnih referenc.

Naj izpostavim še vašo obljubo o gradnji športne dvorane Portoval do Evropskega košarkarskega prvenstva leta 2013. Suvereno ste nas prepričevali in dokazovali možnost izvedbe projekta, govorili o velikem povpraševanju gradbenih podjetij za izvedbo posla, o vašem dogovarjanju in podpori novomeškega gospodarstva, pa se je včeraj spet vse razpočilo kot milni mehurček. Še ena vaša obljuba, ki smo jo občani vzeli resno, vi pa ste nas znova izigrali. Novo mesto je zaradi tega izgubilo ugled tako doma kakor tudi v tujini. In prav je, da javnosti in športnim krogom tudi poveste, kaj so realni vzroki neuspeha obeh javnih razpisov.

Čeprav se novice o domnevnih spornih koruptivnih dejanjih in zlorabah položaja pojavljajo ves čas vašega županovanja in čeprav epiloga preiskav še nimamo in je vsakdo nedolžen, dokler mu krivda ni dokazana, me pretekli dogodki, njihova širina in obtožbe, ki smo jim priča, utrjujejo v prepričanju, da ste kot župan izgubili kredibilnost in potrebno politično legitimnost, ki so vam jo namenili volivci in ste jo morda nekoč imeli. Nekatere kritične lokalne medije ste s prenehanjem financiranja ukinili, namesto tega pa izdali bizarno glasilo Županov glasnik, ki bi bolj sodilo v kakšno Severno Korejo kot pa v gospodarsko, kulturno, upravno in izobraževalno središče Dolenjske.

Zaradi vsega naštetega ocenjujem, da je Mestna občina Novo mesto zabredla v veliko ne samo finančno, temveč tudi moralno krizo, zato vas dobronamerno pozivam k vaši osebni presoji, ali to občino še lahko suvereno vodite. Veliko bolje bi bilo, da dopustite in omogočite, da se Novo mesto končno reši navez in bremen, ki so se nagrmadili v preteklih letih. Če vam je resnično kaj do Novega mesta, mu omogočite novo razvojno pot, na kateri bodo prevladali znanje, strokovnost in sposobnost in na kateri bo mesto lahko izkoristilo ves potencial, ki ga ima. Ali pa bo v Novem mestu za vašim mandatom ostalo le pogorišče.

Na koncu naj vas še enkrat, glede na nastalo nezavidljivo situacijo in izgubljeno prepotrebno kredibilnost med ljudmi, pozovem k treznemu premislek, kako naprej. Tudi zaradi politične kulture in realne ocene stanja vam predlagam, da resno razmislite o vašem odstopu.
Vodja svetniške skupine SDS
Bojan Kekec

Gospoda Kekca lahko dobite na njegovem Facebook profilu, tukaj in tukaj.

Gospod Alojzij Muhič je gospodu Kekcu prav tako odgovoril z odprtim pismom.

Novomeški župan Alojzij Muhič je Bojanu Kekcu odgovoril na očitke.

Pismo si preberite spodaj:

Novo mesto, 7. 2. 2012

ODZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ALOJZIJA MUHIČA
NA ODPRTO PISMO VODJE SVETNIŠKE SKUPINE SDS BOJANA KEKCA

Vodji svetniške skupine SDS v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto gospodu Bojanu Kekcu, medijem ter javnosti posredujem svoj odziv na odprto pismo, ki ga je gospod Kekec name naslovil v sredo, 1. februarja 2012.

Glede najema novih prostorov za RIC moram pojasniti, da je ravno svetnica iz svetniške skupine SDS Milena Bartelj javno navajala neresnične podatke o stroških mesečnega najema prostorov na Ljubljanski cesti, v katerih je RIC deloval doslej. Mesečna najemnina za uporabo 1.229,58 m2 prostorov je namreč znašala 18.280 EUR in ne 12.300 EUR, kot napačno navaja svetnica, medtem ko bo višina mesečnega najema skupaj za kar 5.940,23 m2 površin na lokaciji ZTC Portoval 23.500 EUR. Seveda je potrebno povedati, da je neto površine v obeh etažah objekta 1.703,52 m2, v najemnino pa so všteta še pripadajoča terasa, ki bo služila promocijskim aktivnostim RIC-a, ter lastniški parkirni prostori. K objektu po načrtu stavbe in delov stavbe pripadajo tudi pomožni deli skupnih prostorov (kotlovnica, strojnica, tekoče stopnice, požarne stopnice…). Naj dodam, da je bilo za najem omenjenih prostorov na Topliški cesti s strani sodne cenilke za gradbeništvo izdelano poročilo o oceni vrednosti najemne pravice, na osnovi katerega je bila tudi sklenjena najemna pogodba, prav tako je bila opravljena analiza primernosti lokacij za preselitev RIC-a. Skratka, gospod Kekec lahko seveda meni, da je najem tega objekta negospodaren, a podatki pričajo ravno nasprotno. Nadzorni odbor mestne občine je glede omenjenega najema že novembra lani začel z nadzorom. Poročila o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v tej zadevi še nisem prejel, bom pa takoj, ko ga bom dobil, upošteval vsa navodila in priporočila nadzornega odbora.

Glede nakupa delnic Jelovice v podjetju Zarja lahko povem, da sem za to potezo izvedel iz medijev ter da kot župan nikakor ne morem odgovarjati za odločitve direktorjev družb zasebnega prava. V imenu Mestne občine Novo mesto kot večinske lastnice sem z namenom zaščite občinskega premoženja od nadzornega sveta družbe takoj zahteval poročilo o dejanskem stanju ter ustrezne ukrepe zoper vodstvo podjetja. Nadzorni svet je imenoval vršilko dolžnosti direktorja podjetja, ki je že sprejela številne ukrepe za izboljšanje poslovanja, spremembo organizacijske strukture in si zastavila merljive cilje. O tem pa so bile obveščene tudi vse institucije za nadzor poslovanja in ugotovitev morebitnega suma kaznivega dejanja.

O najbolj aktualni temi v tem trenutku – mestni večnamenski dvorani Portoval pa lahko povem, da izid razpisa ni presenetil zgolj gospoda Kekca, občanov, športnikov ter športnih delavcev, temveč tudi občinsko upravo in mene kot župana. Poudarjam, da smo na mestni občini storili popolnoma vse, kar je bilo v naši moči, da bi zasebnega partnerja pridobili, v vseh pogledih smo mu šli naproti, podaljševali rok za oddajo ponudb z namenom, da bi ponudniki uspeli pripraviti čim bolj natančne ponudbe, a prek meje, ki je za občino še sprejemljiva in gospodarna, pač nismo in ne moremo iti. Že od samega začetka smo zatrjevali, da občina sama ne zmore financirati tako zahtevnega projekta in da prav zato potrebujemo partnerja. In resnično drži, da je bilo zanimanja za sodelovanje v tem projektu kar nekaj. V nobenem trenutku nismo glede tega zavajali nikogar! A kot kaže, trenutne razmere za izvedbo tega projekta niso najbolj naklonjene. Nihče, še zlasti pa sam, nisem nikoli izjavil, da dvorane ne bo. Glede na časovno stisko je morda res ne bo do košarkarskega prvenstva, a oziraje na to, da je občina v ta projekt že precej vložila, bomo z aktivnostmi iskanja partnerja v projektu odgovorno nadaljevali. Nenazadnje menim, da si novomeški šport takšno dvorano tudi zasluži.

Gospod Kekec v odprtem pismu govori tudi o »spornih kadrovskih imenovanjih na občini in v njenih javnih podjetjih.« Zakaj naj bi bila določena kadrovska imenovanja sporna, sicer ne vem, saj so vse kadrovske odločitve povsem v skladu z veljavno zakonodajo. Kandidati, ki so se potegovali za določena delovna mesta, so, kot je razvidno iz poročil komisij, resnično bili najustreznejši in najprimernejši, danes pa z vidnimi rezultati dela že dokazujejo svoje sposobnosti.

V zvezi z oddajo del podjetju Parketarstvo Novak naj pojasnim, da so bile za delo pridobljene tri ponudbe podjetij Kalcer, d. o. o., Nording, trgovina, marketing in storitve, d. o. o., ter Parketarstvo Novak, Zvone Novak, s. p., čigar ponudba je bila najugodnejša. Naročilo storitve v višini 3.195,62 EUR je naročilo takšne vrste, za katero se izda naročilnica brez predhodne pridobitve soglasja ali naknadne potrditve s strani župana. Odredbo za plačilo računa o opravljenem delu pa morajo pred končnim podpisom župana prav tako podpisati osebe, ki so naročilo oddale. Odredbo o plačilu računa je v mojem imenu po pooblastilu podpisala podžupanja, ker sem bil v tistem obdobju odsoten. Ne glede na to smo že začeli s postopkom za ugotovitev ničnosti tega pravnega posla. O vseh postopkih pa smo poročali tudi Komisiji za preprečevanje korupcije.

Gospod Kekec se v odprtem pismu »posmehuje« tudi Županovemu glasniku, ki ga kot župan izdajam enkrat letno, njegov poglavitni vsebinski cilj pa je presek delovanja župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti, društev itd. v Mestni občini Novo mesto. Napisali so ga odgovorni predstojniki posameznih uradov občinske uprave, predsedniki krajevnih skupnosti ter aktivisti takšnih ali drugačnih društev. Večino prispevkov, če sem bolj natančen, več kot 130, so napisali občani sami in naj povem, da smo objavili prav vse, kar so napisali. Osnovni namen časopisa temelji na želji, da bi vsak s svojega zornega kota ocenil delo minulega leta, ali povedal, kaj je bilo narejenega ali nenarejenega. Časopis torej že sam po sebi temelji na t. i. dvosmernem komunikacijskem toku, kar je značilno za medije demokratičnih družb. Za te pa je tudi znano, da lahko prav vsak, ki to zna in zmore, napiše in izda svoj časopis. Gospoda Kekca doslej nisem poznal kot strokovnjaka za ocenjevanje medijskih izdelkov, zato najbrž tudi ni naključje, da si je svojo »strokovno« sodbo o Županovem glasniku izposodil od Nenada Glucksa oziroma časopisa Reporter. Upam, da ne bo prišlo do kakšne neljube tožbe za ukradene avtorske pravice. In končno nisem prepričan, katere lokalne medije smo s prenehanjem financiranja lahko ukinili, če jih sploh nismo ustanovili. Iz proračuna mestne občine namreč ne namenjamo sredstev za izdajanje nobenemu lokalnemu časopisu.

Gospod Kekec veliko pozornosti v svojem odprtem pismu namenja predlogu proračuna za leti 2012 in 2013 ter nezavidljivemu finančnemu stanju mestne občine, kar je pravzaprav značilno za vsako prvo tromesečje. Strinjam se, da se gospodarska in finančna kriza pozna tudi pri nas. Zaenkrat namreč še ni refundiranih vseh sredstev za določene projekte s strani države, a načrtujemo, da se bo s konstituiranjem nove vlade tudi to uredilo. Pri tem seveda upam tudi na pomoč gospoda Kekca kot člana Državnega sveta RS in gospoda Grilla kot poslanca.
Očitka, da mestna občina nima začrtanih ključnih razvojnih projektov, zares ne morem jemati resno. Gospod Kekec bi kot večletni občinski svetnik že moral vedeti, da so Načrti razvojnih programov sestavni del vsakoletnega proračuna mestne občine, torej tudi letošnjega. Iz tega dokumenta, ki opredeljuje ključne razvojne projektu v obdobju 2012-2015, je jasno razvidna razvojna usmeritev mestne občine. Če hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, prenova mestne tržnice, CeROD II, nadaljevanje obnove Knjižnice Mirana Jarca, III. razvojna os, Centralna čistilna naprava, kanalizacijski sistemi, da ne naštevam vsega, niso pomembni razvojni projekti, potem pa resnično ne vem, kaj so.

Ob koncu naj dodam le še to, da bodo vse sume, ki jih je gospod Kekec izpostavil v svojem pismu, preverjale za to pristojne institucije, na osnovi njihovih sodb pa se bom odločil, kako naprej.

Alojzij Muhič,
župan

Torej. Imamo dva pogleda na dogajanje v Novem mestu. Vprašati se je potrebno. Kdo ima prav in kdo ne in ali bodo uradne inštitucije uspele razvozlati resnico? Če se zgledujemo po nekaterih primerih, lahko rečemo, da ni nujno, da bo zmagala resnica.

No. Po odzivu gospoda Alojzija Muhiča so na Radiu Krka prejeli anonimko, v kateri očitajo nepravilnosti posameznim visokim uradnikom znotraj Mestne občine Novo mesto in znotraj javnih zavodov v domeni Mestne občine Novo mesto. Žal na Radiu Krka niso objavili anonimke (najbrž zaradi tega, ker so v njej omenjena imena). Zaradi tega ni znano, za kakšne očitke gre. Sami bi bili zelo veseli, da Radio Krka objavi anonimko, tako da vidimo, za kaj gre. Več o anonimki si preberite tukaj.

Če strnemo.

Kot smo zapisali že na začetku, je potrebno informacije iz Novega mesta jemati z velikimi zadržki. To opozorilo je namenjeno predvsem posameznim državnim inštitucijam tipa Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče Republike Slovenije in druge. Mislimo tudi na gospoda Vinka Gorenaka, novega ministra za notranje zadeve, zadolženega za policijo in tožilstvo, za katerega ni znano, ali bo deloval kot profesionalec v službi države ali kot politik v službi svoje stranke.

Vinko Gorenak bo moral pokazati, ali deluje kot profesionalec na področju notranjih zadev, ali pa kot politik, ki zasleduje zgolj interese svoje stranke

Sami bomo te zadeve malo bolj obravnavali še posebej zato, ker se zavedamo izjemne spornosti posameznih struktur znotraj Novega mesta, ki so resnično sposobne nepopisnih svinjarij in laži s ciljem doseči svoje cilje ali diskreditirati posamezne osebe.

Sami ne moremo reči, kdo v konkretni zgodbi ne govori resnice in kdo jo, lahko pa rečemo to, da so v Novem mestu osebe, ki so izjemno lažnive in sposobne laganja tudi uradnim inštitucijam. Ker je v Novem mestu laž očitno ena večjih vrlin, je potrebno zadeve še toliko bolj skrbno preučiti in zavreči laži, ki jih v Novem mestu ne manjka.

Iskreno povedano. Trenutno bolj zaupamo gospodu Muhiču, kljub temu, da je soočen z očitki, dasiravno ne rečemo, da je v Novem mestu vse, kot mora biti, kajti to še zdaleč ne drži. Vendar vprašanje je, kdo je odgovoren za nepravilnosti v Novem mestu in ali so te res na MONM, ali drugje.

Verjamemo, da nekateri želijo priti na oblast predčasno, kot je to želela SDS na državni ravni, kar ji je v končni fazi tudi uspelo. Vendar zelo se bojimo, da če pride do zamenjave oblasti v Novem mestu, kako bo stanje potem, ali ne bodo strukture, ki so delovale kriminalno, koruptivno, zlagano, šele takrat zavladale Novemu mestu.

V takšnem neiskrenem okolju preprosto ni moč zaupati in vedeti, kdo govori resnico in kdo se laže z namenom ne ščititi javni interes, ampak zasledovati lastni interes, torej kdo se laže z namenom ščititi lastni interes. Žal pa so nekatere strukture v Novem mestu dokazano lažnive.

V Novem mestu se očitno kuha kar precej stvari. Videti bo potrebno, kako se bodo stvari odvijale naprej. Lahko pa rečemo, da se bodo stvari pospešeno razvijale zgolj v primeru, da bodo zadeve začeli bolj resno obravnavati tudi glavni državni mediji v bolj udarnih časih, ne pa zgolj kot neko zanimivost iz periferije, kot je ponavadi temu tako, zaradi česar je tudi transparentnost na periferiji precej nizka.Značke prispevka:

Komentarji

 

 1. admin pravi:

  Anonimko, ki očita korupcijo nekaterim veljakom v Novem mestu, je podpisala skrivnostna “Skupina X3/4”

  Na začetku na Radiu Krka še niso objavili besedila anonimke, kasneje so to storili in podali tudi PDF dokument anonimke. V anonimki so zakrili imena in priimke.

  Anonimko naj bi podpisala skrivnostna skupina z naslovom “Skupina X3/4”, karkoli naj bi že to pomenilo.

  Anonimko si lahko preberete tukaj.

 2. admin pravi:

  V anonimki, ki so jo objavili na spletni strani Radia Krka, je precej resnih obtožb zoper posamezne ljudi, vendar žal brez imen. Zaradi tega je precej oteženo razumevanje posameznih delov teksta.

  Sicer je razumljivo, da so v Radiu Krka zakrili imena v izogib pravnim postopkom.

  A vendarle je zakritih toliko imen, da so zadeve malce zamegljene.

  Zatorej se močno priporočamo vsem, ki morda imajo necenzurirano verzijo te anonimke, naj nam jo posredujejo na korupcija@hotmail.com. Zelo bi bili hvaležni za necenzurirani izvod anonimke.

  Po anonimki sodeč gre bojda za neke obrtnike, ki očitajo nepravilnosti posameznim ljudem znotraj Mestne občine Novo mesto. Škoda, da se ta skupina (skupina X3/4) ni razkrila, glede na to, da je podala toliko imen in konkretnih obtožb.

  Čeprav pa ponavljamo. V Novem mestu (mislimo na Dolenjsko) so posamezni ljudje oziroma posamezne skupine zmožne neverjetnega laganja, celo pod prisego, kaj šele sicer, nekateri znajo biti v svojem laganju tudi zelo prepričljivi, zatorej smo sami zelo skeptični glede informacij, ki prihajajo iz Novega mesta. Informacije je potrebno jemati z zadržkom. Ravno na to smo že opozorili tudi v uvodnem članku (zgoraj).

 3. admin pravi:

  Na spletni strani Radia Krka so objavili anonimko s polno očitki, a žal brez imen. Ali bodo kdaj razkrita tudi imena? Upamo, da bodo, saj smo zelo radovedni, pa verjetno nismo edini.

  Kot smo opazili, so na Radiu Krka podali obvestilo v zvezi z anonimko, ki so jo prejeli v uredništvo.

  Zapisali so naslednje – Robert Erjavec, 10.2.2012 10:02:09: Sicer živimo v času sodobne tehnologije in bi lahko anonimni avtor anonimko sam poslal na pristojne institucije. V našem uredništvu smo anonimko prebrali, skenirali in objavili. Lahko pa povem, da so anonimko prejeli Protikorupcijska komisija RS in na željo kriminalista tudi Policijska uprava Nm in dotični kriminalist. Vsekakor pa v uredništvu ne bomo opravljali preiskave, saj menimo, da so za to v Sloveniji pristojne službe oz. organi. Lep dan “

  To obvestilo so v Radiu Krka podali kot odgovor na enega izmed komentarjev.

  Torej. Očitno je z anonimko seznanjena tudi slovenska policija in pa Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije.

  Žal z necenzurirano anonimko niso seznanjeni vsi zainteresirani, vključno z nami.

  Upamo, da bo anonimka v necenzurirani obliki dostopna. Glede na dejstvo, da so omenjeni resni očitki, bi sami radi izvedeli tudi konkretna imena oseb. Tako bi se lažje ugotovilo tudi to, kakšni so nameni same anonimke.

 4. admin pravi:

  Bojan Kekec se je odzval na odgovor Alojzija Muhiča na njegovo prvo javno pismo. Odgovor Alojzija Muhiča je označil za premalo argumentiranega.

  Spodaj si preberite celoten odgovor Bojana Kekca.

  Bojan Kekec je odgovoril na odgovor Alojzija Muhiča

  • DRUGA PLAT ZGODBE S POMANJKANJEM ARGUMENTOV

   Spoštovani gospod župan Alojz Muhič!

   Zahvaljujem se vam za vaše pismo z odgovori in sem ga tudi z zanimanjem prebral. Pa vendar se čutim odgovornega tako do javnosti, občanov, medijev in podjetnikov, da vas ponovno opozorim na stvari, na katere nisem dobil odgovora oziroma so argumenti bolj iz trte izviti.

   Moj namen je bil, da nam pojasnite, zakaj ima občina več kot 6 mio EUR neplačanih obveznosti in zakaj nekateri podjetniki in obrtniki za svoje pošteno opravljeno delo že več kot 5 mesecev niso dobili plačila, kljub temu da plačujejo davke in dajejo plače svojim zaposlenim. Glede na to, da so prilivi iz naslova dohodnine v proračun redni, takšnih situacij ob pravilnem načrtovanju poslovnih dogodkov preprosto ne bi smelo biti. Kot župan velikokrat poudarjate pomen razvoja podjetništva, pa vendar obrtnike in podjetnike s takšnimi dejanji spravljate v nezavidljivo situacijo, namesto da bi jim z občinskimi investicijami, rednim plačevanjem in ustreznimi programi pomagali.

   Na problematiko nelikvidnosti je vezano tudi sprejemanje proračuna za leto 2012, ki bo že tako slabo likvidnostno situacijo le še poslabšalo. Kako naj razumem trditve v vašem pismu, ko navajate, da se gospodarska in finančna kriza pozna tudi pri nas, obenem pa v občinskem proračunu planirate največje prihodke, za katere že vnaprej vemo, da so nerealni? Pri tem pa se odhodkovne strani niti resno ne lotite. Da so zadeve resne, lahko vidimo že pri (ne)plačevanju računov za kurjavo v osnovnih šolah.

   Odgovor, ki ga pogrešam v vašem pismu, je tudi stanje zadolženosti naše občine. Po podatkih časopisa Finance z dne 6. 1. 2012 smo se znašli na neslavnem 2. mestu mestnih občin v Sloveniji po zadolženosti na prebivalca. Za primer naj navedem, da smo bistveno bolj zadolženi kot Ljubljana. K tej zadolženosti pa seveda niso všteti novi krediti družbe Zarja, d. d., ki so nas morda potisnili celo na prvo mesto.

   In ko smo že pri Zarji, me preseneča vaš odgovor, da ste o najetju kredita in kupovanju delnic izvedeli prek medijev. Ali nima Mestna občina Novo mesto v tem »podjetju zasebnega prava« večinskega deleža? Ali prek skupščine, ki jo večinsko obvladujete, morda ne imenuje nadzornega sveta? Lahko rečeva, gospod župan, da vi osebno prek teh organov upravljanja imenujete in razrešujete poslovodstvo. In navsezadnje, ali nismo že svetniki v prejšnjem mandatu sklicali izredne seje občinskega sveta na to temo in vas opozorili na sporne načine dokapitalizacije in potez poslovodstva? Torej, imeli ste vse vzvode nadzora, s svojo pasivnostjo pa ste dopustili, da je Zarja z najetimi krediti, ki jih bomo več let plačevali vsi davkoplačevalci, mešetarila po trgu vrednostnih papirjev, namesto da bi skrbela za dobro upravljanje stanovanj in gradnjo novih stanovanj.

   Glede RIC-a me – kljub navajanju podatkov o kvadraturah in cenah – težko prepričate, da naj bi bil to gospodaren najem. Občina plačuje najemnino posredniku, ki se vedno čudežno pojavi pri kakšnih občinskih poslih, in ne lastniku stavbe. In če bi bil to za občino gospodaren najem, bi posrednik po neki logiki pri tem poslu imel izgubo, kar pa težko verjamem. Zakaj torej občina ni sklenila najemne pogodbe neposredno z lastnikom?

   O kadrovanju sicer ne bom izgubljal besed, me pa zanima, kdo od vodilnih ljudi z vidnimi rezultati dokazuje svoje sposobnosti, kot navajate v odgovoru. Ali morda CeROD, ki so mu inšpektorji izdali odločbo o zaprtju deponije, ker še vedno ni vzpostavil tehnologije za predelavo odpadkov in jih vozi v Lenart, ali morda Zarja, ki postaja eno najbolj zadolženih podjetij v večinski lasti občine, ali morda Komunala, ki ima prvič subvencije iz občinskih proračunov višje od 1 mio EUR, ali morda občinska uprava, ki prek posrednikov najema predrage prostore – in še bi lahko našteval.

   S ključnimi razvojnimi projekti, ki so zapisani v Načrtu razvojnih programov, sem sicer dobro seznanjen, težava je v tem, da so to za zdaj samo črke na papirju, od katerih sta v realizaciji le ČN naprava v Ločni in kanalizacija v Birčni vasi, vsi drugi, ki jih naštevate, pa imajo ob takšnem delu približno enako verjetnost kot gradnja nove dvorane do evropskega prvenstva v košarki 2013. Naj vas spomnim, g. župan, da ste občankam in občanom v tem mandatu obljubili za 178 mio EUR investicij. Trenutno je realizacija vašega programa po 15 mesecih nekaj pod 3 %, zato vas v naslednjih 33 mesecih čaka še veliko dela. Bomo pa temeljito analizo razvojnih projektov naredili na polovici vašega mandata.

   Uprli so se vam mladi, ki so prihodnost našega mesta. Več kot sto otrok je ostalo brez otroškega vrtca, za plačevanje ogrevanja osnovnim šolam pa bomo očitno morali začeti zbirati prostovoljne prispevke. Stanovanj za mlade družine ni, še tisti, ki bi radi gradili, se zaradi oderuških komunalnih prispevkov selijo drugam. Moč vam očitno ugaja, radi jo imate, vendar moč ni vse – morate se zavedati, da ste kot župan na družbeno odgovornem položaju. Od transparentnosti vaših dejanj, od vaših idej in humanizma je namreč odvisna kakovost življenja ljudi v občini. Časi plenilskih elit so za nami … Če niste sposobni korektno opravljati svoje odgovorne funkcije, če ne najdete pravih odgovorov na v nebo vpijoče nepravilnosti, je bolje, da končate to agonijo.

   Naj to pismo končam s prispodobo pravljice Cesarjeva nova oblačila, ki jo večina od nas dobro pozna. Pa upam, g. župan, da mi ne boste očitali neljube tožbe za ukradene avtorske pravice potomcev H. C. Andersena.

   Citiram:
   Nobena cesarjeva oblačila še niso požela toliko odobravanja.
   Tedaj pa je dejal majhen otrok: »Saj nima ničesar na sebi!«
   »Saj nima ničesar na sebi!« je nazadnje vzkliknilo vse ljudstvo.
   Cesarju se je zdelo, da imajo prav, vendar si je mislil: »Zdržati moram do konca.«

   Komorniki pa so šli za njim in nesli vlečko, ki je sploh ni bilo.

   Če se morebiti kdo spozna v tej zgodbi, je to zgolj naključje.

   Novo mesto, 14. 2. 2012

   Vodja svetniške skupine SDS
   Bojan Kekec

 5. admin pravi:

  Na drugo pismo Bojana Kekca (neposredno zgoraj) se je odzval tudi direktor podjetja Protekt Dolenjska d.o.o., gospod Matija Bradač.

  Gospod Matija Bradač je zapisal naslednje.

  ODGOVOR MATIJE BRADAČA BOJANU KEKCU

  • REPLIKA IN DEJSTVA NA »DRUGO PLAT ZGODBE S POMANJKANJEM ARGUMENTOV«

   Spoštovani g. KEKEC;

   kot udeleženec vašega članka, ki ste ga naslovili »DRUGA PLAT ZGODBE S POMANJKANJEM ARGUMENTOV« in je bil dne 14.02.2012 objavljen na spletni strani Radia Krka,
   Vam moram na kratko podati repliko in zapisati par resničnih dejstev (ker vi navajate neresnična) na del, kjer sem omenjan in sicer, po vaše »glede RIC«:

   – MO Nm ne plačuje najemnine posredniku, ker je družba PROTEKT DOLENJSKA d.o.o., katere direktor sem, »ZAENKRAT« še lastnik omenjenih prostorov. PROTEKT DOLENJSKA d.o.o. je lastnik prostorov postala leta 2004, ko jih je kupila in tudi plačala. Kupoprodajno pogodbo in vsa plačila vam na željo lahko tudi posredujem. Tudi cena ni skrivnost, 6. mio EUR smo plačali družbi REAL d.o.o., ki je sedaj v stečaju.
   – PROTEKT DOLENJSKA d.o.o. se do sklenitve omenjene najemne pogodbe, vi navajate »VEDNO ČUDEŽNO«, še ni pojavil pri kakšnih občinskih poslih. To je prva sklenjena pogodba in posel, ki ga je družba sklenila z MO Nm,
   – vsa dokumentacija v zvezi s tem poslom vam je na razpolago, čeprav jo tudi že imate,
   – po mojih vedenjih (sem pa direktor družbe), ki je lastnik prostorov, MO Nm plačuje najemnino lastniku stavbe, ker je zgoraj navedena družba lastnik omenjenih prostorov in ne vem s kom naj bi potem lahko občina še sklenila Najemno pogodbo,
   – dobro vam je poznano dejstvo, ki je zapisano v 1. členu Najemne pogodbe (ki jo posedujete), da je najemodajalec lastnik prostorov. Ne vem, kje vam razlog, da zavajate javnost, da najemodajalec ni lastnik prostorov,
   – če je bil za občino to gospodaren najem, težko sodim, ker nisem za to pristojen,
   – lahko pa omenim, sami to tudi veste, da je najemodajalec prostorov RIC-u, na prejšnji lokaciji (Ljubljanska cesta 28), pogodbo odpovedal in je ni želel podaljšati iz razlogov, ki so bili RIC-u opisani ob Odpovedi najemne pogodbe tako, da se je bil RIC konec leta 2011 primoran izseliti iz najetih prostorov. To dejstvo dobro poznate, ker je razvidno iz dokumentacije, ki jo posedujete, pa jo namerno nikoli v vaših izjavah ne omenjate,
   – vaša strankarska kolegica ga. BARTELJ ima tudi vso preostalo dokumentacijo, ki jo je pridobila na RIC-u, pa o omenjenih zadevah zavaja javnost oz. »trosi« laži,
   – mislim, da vam to ravno ni v prid, ker sem vas do danes imel za korektnega in sposobnega politika, gospodarstvenika, kot tudi občana. Vse ima pač svoje meje,

   Bi pa vam ob tej priliki zastavil vprašanje in vrgel rokavico (da ne boste vedno samo očitali):

   – zakaj vi osebno in kot vodilni predstavnik stranke, v predvolilni kampanji za volitve leta 2011, niste sklenili direktne pogodbe o uporabi vozila (kombija), ki ste ga imeli v uporabi kar nekaj časa, z lastnikom vozila, temveč se dogovarjali preko posrednika?
   – temu se reče posel preko posrednika, ne pa Notarska sklenitev pogodbe, kjer notar prej preveri kdo je česa lastnik in kaj lahko oddaja v najem (kot sem jo sam sklenil z MO Nm za najem prostorov v ZTC Portoval),
   – dobro vam je poznano, da je lastnik vozila taista družba, ki naj bi bila posrednik oz. ČUDEŽNIK« pri pogodbi z MO Nm, to je PROTEKT DOLENJSKA d.o.o.,
   – za vozilo, ki ste ga uporabljali kar nekaj časa in to ni bilo prvič, poleg tega pa ga polepili z reklamnim materialom vaše stranke, tako lastniku kot tudi meni kot direktorju niste plačali niti centa. Kakršnegakoli plačila tudi nisem zahteval, ker sem mojo pomoč smatral kot dobro gesto,
   – kot lastnik vozila, ki sem ga kupil, plačal (zaenkrat sem še lastnik, če pač vi ne boste drugače presodili) in odobril, da se vam ga kot stranki ter osebno osebi Bojan KEKEC da v uporabo, pa tudi besede HVALA nisem slišal, za katero so me kot otroka učili, da je to lepa beseda, ki vedno lepo mesto najde.

   Kot zadnje čase opažam, politiki v Novem mestu (če temu še lahko to rečemo, saj je bilo na eni od sej Občinskega sveta, na kateri sem bil prisoten, to bolj podobno »otroškim jaslim« v vrtcu) več ne poznate besede »HVALA« temveč je vaš cilj samo, kako boste drug drugega bolj na »križ« pribili in drug drugega bolj oblatili. Sejnina je pa le prigarana sejnina, temu se ni za odreči, vsakdo zahteva svojo, ker je pač sedel par ur na »Rotovžu«, izvolili pa so ga občani, zato mu po »difoltu« pripada.

   Ampak, stari rek še vedno velja: Ne koplji jame drugemu, ker lahko nekoč tudi sam vanjo padeš. Teh besed »sejninarji« na Rotovžu že dolgo ne poznajo več.

   Tudi predlog »nas« (če ne boste vi drugače določili) gospodarstvenikov, ki zaenkrat še dajemo redne plače, plačujemo prispevke, najde se tudi božičnica oz. 13. plača, (podjetja, katerih kot »Dolenjček« sem lastnik, zaposlujejo preko 500 ljudi, posredno od tega živijo tudi njihove družine), bo težko uslišan, ampak vseeno:
   – usedite se že končno enkrat za isto mizo in začnite gledati v isto svetlo točko, ki se jo vidi na koncu »tunela«, če seveda sploh še lahko pridete skupaj v isto pisarno, kaj šele za skupno mizo.

   Pa prosim, brez zamere, ker s to repliko ne želim nikogar žaliti ali mu »soliti« pameti, so pa navedbe vsaj resnične in preverjene.

   PROTEKT DOLENJSKA d.o.o.
   direktor
   Matija BRADAČ

Odgovorite