petek, 19.november.2010 - 19:11

Občini Dolenjske Toplice in Škocjan sta premajhni za pomoč iz kohezijskega sklada

Slovenijo pesti majhnost občin. Zaradi tega je ogroženo tudi črpanje sredstev iz skladov Evropske unije. Tako sta zaradi majhnosti sredstva iz kohezijskega sklada v enem izmed projektov izgubili občini Dolenjske Toplice in Škocjan. V Škocjanu sicer nekateri razmišljajo o tem, ali ne bi bilo najboljše, če se pridružijo občini Šentjernej. Dolenjskim Toplicam pa predlagamo, da bi bilo najboljše, če se združijo z novo občino Straža. Naj pripomnemo, da ima občina Škocjan zelo lep grb.

 

 

V občini Škocjan so (predvsem nekdanji župan Anton Zupet) na veliko govorili o tem, kako se bo postavila čistilna naprava in primarna kanalizacija za odpadne vode in kako bo denar za to delno dala Evropska unija v okviru pilotnega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Krke.

Projekt naj bi v svojem drugem delu prvotno obsegal pet občin: Šentjernej, Ribnica, Kočevje, Dolenjske Toplice in Škocjan. Denarja vsi ne bodo dobili. Ker sta občini Dolenjske Toplice in Škocjan premajhni, ker nimata poselitvenih področij z več kot 2000 prebivalci, sta izpadli iz projekta sofinanciranja. Njun delež si bodo tako razdelile med seboj 3 preostale občine, ki pa zahtevam ustrezajo.

Neprijetno novico so dvema občinama sporočili iz vladne službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Sporočilo SVLR si oglejte na spodnji povezavi:

SVLR: SVLR izdala odločbo o dodelitvi sredstev za 2. del projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Krke

Omenjene občine so del širšega projekta. Najprej, leta 2008, je v okviru istega projekta okoli 8,8 mio evrov evropskih sredstev prejelo Novo mesto za izgradnjo čistilne naprave ter za izboljšavo kanalizacijskega sistema za odpadne vode. A v Novem mestu, ki ga obvladujejo različni lobiji, so se sprli ponudniki, ki tekmujejo na javnem razpisu, ki se med seboj kregajo in vlagajo pritožbe, kar podaljšuje postopke. Upamo,da na novomeški občinski upravi ne bodo preveč nonšalantno dopuščali takšnega stanja in bodo končno izbrali ponudnika.

V tretji del projekta pa bodo vključene občine Brežice, Grosuplje, Sodražica, Dobrepolje, Ivančna Gorica in Loški Potok.

Občini Dolenjske Toplice in Škocjan vlado prosita, naj jima pomaga iz zagate.Značke prispevka: , ,

Komentarji

 

  1. veronika deseniška pravi:

    Diskriminatoren odnos države do nekaterih občin, za katere je sedanja vlada priredila pogoje za sofinanciranje tako, da sta občini Škocjan in Dolenjske Toplice izpadli. To pa gre na mlin naši veliki sosedi preko Krke, ki še iz časov Kovačiča steguje prste po zemljiščih v GTC-ju. Je tudi ta portal voda na mlin tem težnjam? Zaščite vodnih virov in komunalske neodvisnosti Škocjancev pač ne bi smelo biti. Zato se postavlja občino Škocjan ponovno v vrsto in diskriminira njene občane. NM ima pa nekaterih informacijah v resnici probleme s soudeležbo.

Odgovorite