ponedeljek, 29.avgust.2011 - 22:58

Supervizor: Podjetje CGP je od javnih ustanov od leta 2003 prejelo malce manj kot 290 milijonov evrov

Novomeško podjetje CGP si je z javnimi ustanovimi precej napolnilo žepe.
Kliknite na sliko za povečavo.

Aplikacijo Supervizor še nismo temeljiteje opisali v posebnem članku, to bomo storili enkrat v prihodnosti, smo pa pregledali prejemke podjetja CGP s strani državnih inštitucij.

Od leta 2003 je podjetje CGP samo od javnih ustanov prejelo skupno 288.652.857,22 €.

Številka je relativno visoka in se lahko meri s številkami drugih večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Nekateri mediji so sicer pregledali prejemke nekaterih podjetij, tudi gradbenih, CGP-ja niso omenili, a nič zato, saj smo ga tokrat mi. Oglejte si Dnevnikov pregled v članku: Supervizor: Koliko so od države prejeli SCT, Klima Petek in različni odvetniki.

Tu je potrebno povedati, da v sklop CGP sodi še precej hčerinskih podjetij in povezanih podjetij, ki jih tokrat nismo navedli, to bomo storili enkrat kasneje.

Pri podjetju CGP informacije o prejemkih povedo nekaj, kar smo povedali že v prejšnjih člankih o tem novomeškem podjetju. In sicer. CGP je skozi krizo v veliki meri šel skozi investicije določenih javnih ustanov. Ko država več ni dajala denarja za državne investicije, je to podjetje našlo investitorje v jugovzhodnih občinah in nekaterih jugovzhodnih podjetjih (recimo ultrabogata Krka d.d.). Del prejetega denarja se je prelil na bančne račune v Liechtensteinu in prek njih v zasebne žepe. Denar se je uporabil za kopičenje bogastva. Del tega denarja je zaznala tudi Davčna uprava Republike Slovenije in nastala je afera CGP. Za gradbena podjetja v Sloveniji je značilna zloraba davčnih oaz za osebno bogatenje posameznih gradbenih tajkunov.

Spodaj si oglejte, od koga vse je denar dobilo podjetje CGP, katerega lastnik je razvpiti Dari Južna.

Aplikacija Supervizor: Nekaj podatkov o družbi CGP d.d. Novo mesto

Skupni znesek prejemkov podjetja CGP: 288.652.857,22 €.

Organ, ki je dal denar Znesek v evrih
MINISTRSTVO ZA PROMET DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 117.258.441,84
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 37.183.758,23
OBČINA KRŠKO 15.526.415,50
OBČINA TREBNJE 15.113.435,85
OBČINA KOČEVJE 10.419.051,47
OBČINA ČRNOMELJ 8.191.655,97
OBČINA SEVNICA 7.599.223,05
OBČINA METLIKA 7.262.943,31
OBČINA BREŽICE 7.118.699,28
OBČINA SEMIČ 5.838.879,22
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 5.638.173,24
OBČINA ŽUŽEMBERK 4.409.881,74
OBČINA ŠKOCJAN 4.010.373,29
OBČINA MOKRONOG – TREBELNO 3.005.191,16
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 2.952.249,94
OBČINA ŠENTJERNEJ 2.743.490,40
OBČINA ŠKOFLJICA 2.682.081,92
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 2.383.412,29
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 2.209.750,01
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 2.037.221,68
OBČINA MIRNA PEČ 1.673.165,84
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI 1.605.966,47
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE 1.544.075,23
OBČINA STRAŽA 1.519.978,58
OBČINA OSILNICA 1.400.979,67
OBČINA ŠENTRUPERT 1.353.948,55
KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA 1.230.105,47
plačilo iz proračuna brez podatka o PU 1.170.270,42
OBČINA KOSTEL 1.010.414,07
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 905.082,35
OBČINA LOŠKI POTOK 703.492,31
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 683.631,16
MLADINSKI CENTER BREŽICE 634.445,89
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ 570.438,33
KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE 517.773,35
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO 417.720,69
KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 343.243,03
MINISTRSTVO ZA FINANCE 341.923,65
KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS 335.781,79
KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS 327.586,40
KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA NEMŠKA VAS 318.356,84
KRAJEVNA SKUPNOST MIRNA NA DOLENJSKEM 312.649,97
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 303.759,92
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE 303.364,05
KRAJEVNA SKUPNOST DOBRNIČ 274.782,06
KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE 264.237,15
KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC 236.715,45
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI GABER 236.462,42
KS ŠMARJETA 217.309,67
OBČINA SODRAŽICA 193.587,50
KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE 179.256,80
KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ 169.660,92
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA LOKA 166.895,75
KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD 158.362,49
KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA 141.908,36
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 139.214,79
KS STRAŽA 134.215,54
KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA 131.470,10
KS ŠENTRUPERT 122.746,86
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLOVRENC 121.657,76
KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽJA VAS 115.566,89
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE 107.841,24
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 100.234,49
KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE 97.311,29
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 90.597,96
KRAJEVNA SKUPNOST RAČJE SELO 84.055,26
KS TREBELNO 80.510,88
KRAJEVNA SKUPNOST SVETINJA 74.577,45
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL NOVO MESTO 73.877,46
KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ 73.868,15
KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK 65.420,86
KS MOKRONOG 64.956,89
OBČINA RIBNICA 60.293,97
KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO 60.020,63
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO 57.212,39
OBČINA DOBREPOLJE 55.350,32
KRAJEVNA SKUPNOST ŠTEFAN 54.512,91
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, javni sklad 52.792,74
KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS NOVO MESTO 52.736,48
KS BELA CERKEV 48.648,53
KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO 47.106,82
KRAJEVNA SKUPNOST ROSALNICE 45.824,83
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO 45.616,19
KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC 41.844,58
KS MESTA KOSTANJEVICA NA KRKI 40.683,79
KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE 39.255,36
KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE NOVO MESTO 38.136,70
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ 37.490,28
KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE 33.548,10
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA 33.067,00
KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 31.145,25
KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 28.882,96
KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS NOVO MESTO 28.720,77
KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA 28.631,50
KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO 28.460,06
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 27.172,49
KRAJEVNA SKUPNOST TALČJI VRH 27.140,96
KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH 26.227,53
KRAJEVNA SKUPNOST SELA PRI ŠUMBERKU 26.031,30
KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 24.533,72
KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS 23.663,34
KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 22.747,55
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE 22.426,01
KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 21.780,90
KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC NOVO MESTO 21.026,40
KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA-GRM NOVO MESTO 20.786,26
OSNOVNA ŠOLA GRM 20.377,34
KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 17.793,02
JZ LEKARNA KRŠKO 16.801,41
KRAJEVNA SKUPNOST PODZEMELJ 15.268,77
DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE 15.157,66
KRAJEVNA SKUPNOST DRAŠIČI 15.056,68
KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 14.619,43
OSNOVNA ŠOLA PREVOLE 14.160,73
KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ 13.875,31
KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN NOVO MESTO 12.289,59
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN 12.023,41
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA 11.351,74
KRAJEVNA SKUPNOST GRABROVEC 11.134,34
KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE 9.179,19
KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVICE 7.873,08
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 7.581,07
AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO 7.442,79
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO 7.353,55
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ 7.036,15
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM 6.292,19
KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE 5.987,34
KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ 5.682,79
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 5.548,60
KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO PRESLADOL 5.530,73
KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM 4.854,16
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 4.763,90
KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS 4.631,54
KRAJEVNA SKUPNOST GRADAC 4.590,38
KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 4.496,45
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL 4.090,04
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA 3.939,37
RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA 3.622,29
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE 2.977,91
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE 2.759,46
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 2.485,66
KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI 2.393,83
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO 2.326,12
GIMNAZIJA MOSTE, Ljubljana 2.279,94
KRAJEVNA SKUPNOST BOŽAKOVO 2.199,82
GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma 2.164,29
OSNOVNA ŠOLA VINICA 2.146,22
KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA NOVO MESTO 2.027,92
OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE 1.977,97
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART 1.915,88
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA 1.785,78
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 1.742,68
KRAJEVNA SKUPNOST METLIKA 1.695,92
KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI 1.695,69
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA 1.596,12
KRAJEVNA SKUPNOST GORA 1.595,37
OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV 1.560,00
ANTON PODBEVŠEK TEATER 1.554,11
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE 1.383,12
KRAJEVNA SKUPNOST VRHOVO 1.297,95
KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE 1.279,89
KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS 1.264,85
KRAJEVNA SKUPNOST VINICA 1.246,12
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 1.106,23
KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM 1.042,81
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 1.020,28
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO 982,9
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 981
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA 882,89
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 793,68
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 790,94
VRTEC KOČEVJE Cesta na stadion 3, Kočevje 782,17
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 764,52
VRTEC CICIBAN SEVNICA 755,23
DOM POČITKA METLIKA 720,14
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 702,89
KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG OB KOLPI 700,06
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 676,67
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 545,92
OSNOVNA ŠOLA CENTER 480,76
ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE 467,7
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana 460,07
SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ 451,47
OBČINA KOZJE 429,96
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO 419,58
OSNOVNA ŠOLA MIRNA PEČ 389,35
KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE 381,79
KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO 326,16
SREDNJA ŠOLA KOČEVJE 319,25
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 292,94
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO 272,91
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE 270
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 240,65
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ 216,53
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 206,82
OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ 205,69
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 192,86
POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO 192,82
OBČINA IVANČNA GORICA 190,87
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE 168
KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ 163,65
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana 158,23
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 147,6
GIMNAZIJA NOVO MESTO 143,72
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 125,19
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA 125,19
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO 102,6
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 100
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO 83,46
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 83,46
GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO 78,57
OSNOVNA ŠOLA MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ 78,3
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 74,58
OBČINA BISTRICA OB SOTLI 68,1
VRTEC KRŠKO 67,23
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO 65,64
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO 57,59
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK 57,1
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI 47,17
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA 35,64
CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE 28,94
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 27,37
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC 20,69
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 14,17
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE 10,95
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 5,47


Značke prispevka: ,

Komentarji

 

  1. admin pravi:

    Supervizor banner odstranjen, dodan manjši banner v stranskem stolpcu.

Odgovorite