četrtek, 8.september.2011 - 12:13

Skupina CGP Darija Južne je povečala prihodke in dobiček za razliko od drugih podjetij v gradbeni panogi

Dari Južna je zelo vpliven, svoj vpliv je izkoristil za uspešno poslovanje predvsem na področju Dolenjske. Znan je rek Darija Južna, katerega smo izvedeli zaradi pisanja člankov o Občini Škocjan (CGP je namreč prisoten v GTC Škocjan, zaradi česar je predmet zanimanja tamkajšnjih občanov). Rek se glasi: “Koga imamo mi na nišanu, vsak padne!” Gre za belokranjski dialekt, ki v prevodu v slovenski zborni jezik pomeni “Kogar imamo mi na muhi (puške), vsak pade!” Preneseno to pomeni, da vsakogar, katerega se lotijo, pridobijo na svojo stran ali pa uničijo – odvisno od kooperativnosti tistega, ki ga “imajo na nišanu”. To je res, saj je Dari Južna tudi prek skupine CGP, ki je zažrta v številne javne ustanove na jugovzhodu, zelo vpliven. Ta vpliv se je še povečal tudi na državni ravni, saj je AUKN za direktorja DRI (ki skrbi za investicije v železniško infrastrukturo, prevzela je pa tudi nekaj poslov od DARS-a) postavila Rajka Siročiča, belokranjskega soseda Darija Južne, ki je bil nekaj časa tudi član uprave podjetja CGP. Dari Južna je tako dobil tudi prijatelja na položaju novega DARS-a, DRI. Njega verjetno niti ne rabijo več imeti na nišanu, saj je njihov človek. Skratka Dari Južna je zelo vpliven. 

 

Skupina CGP Darija Južne je, kot smo zapisali že v prejšnjih člankih, skozi gospodarsko krizo plavala dokaj uspešno za razliko od večine podjetij v gradbeni panogi. Zapisali smo tudi, da to dejstvo ne preseneča. Namreč. Dari Južna je z mreženjem predvsem na jugovzhodu države postal izjemno vpliven. Ta njegov vpliv blagodejno učinkuje tudi na uspešnost njegovih podjetij. Močno vplivno polje Darija Južne predstavlja predvsem recimo temu jugovzhodni gospodarski bazen (središča katerega so naslednja mesta: Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, delno tudi Kočevje in Ribnica, torej jugovzhod Slovenije). V jugovzhodni Sloveniji je CGP glavni igralec pri večini gradbenih projektov, kjer so financerji bodisi lokalne občine, bodisi lokalna podjetja (Krka, Revoz, Terme Čatež in številna druga). Dodatno ima CGP množico kooperantskih gradbenih podjetij z jugovzhoda, praktično CGP podpira še številna druga gradbena podjetja, predvsem obrtnike na širšem Dolenjskem (Dolenjska, Bela krajina in Posavje).

Podjetje CGP je zelo uspešno pri pridobivanju poslov na področju jugovzhodne Slovenije. Na sliki je informativna tabla gradbenega projekta sanacije lokalne ceste od Čateža do Term Čatež, katerega delno sofinancirata državni proračun Slovenije in pa Evropska unija.

 

CGP svojo prisotnost na območju jugovzhodne Slovenije tudi neskromno reklamira z jumboplakati s CGP-jevim logotipom na vsakem, tudi najmanjšem gradbišču. Ti logotipi so zelo veliki. Če podamo še drugo skrajnost.  Zanimivo je tudi, da je skoraj vsak prometni znak na Dolenjskem označen z majhno nalepko s CGP-jevim logotipom. Skratka. CGP želi jasno pokazati, da je prisoten na Dolenjskem in da je pomemben faktor na Dolenjskem. Še podjetje Krka ni tako reklamirano na področju Dolenjske, kar je logično, saj je Krka globalni igralec, CGP pa zaenkrat še vedno lokalni.   

Podjetje CGP je celotno jugovzhodno Slovenijo “okrasilo” s svojimi logotipi.  

V časopisu Finance so opozorili na objavo konsolidiranih letnih poročil gradbenih podjetij. Nas je, seveda, najbolj zanimalo konsolidirano poročilo podjetja CGP. Vendar pomembna je tudi primerjava. Od vseh primerjanih podjetij v članku časopisa Finance, je zgolj skupina CGP izkazovala dobiček.

Sami smo pogledali prihodke podjetja CGP, ki so zelo zanimivi. CGP je kljub krizi, kljub dejstvu, da so druga gradbena podjetja doživljala prekinitve investicijskih prihodkov (poslovala so predvsem z državo, ki pa je vodila restriktivno fiskalno politiko varčevanja), zaradi česar so vsa podjetja, ki so poslovala pretežno z državo, doživela padec (Vegrad, SCT, tudi Primorje), posloval uspešno. Kot smo pa že rekli, je Dari Južna izjemno vpliven faktor na širšem Dolenjskem, zaradi česar je lahko uspešno kompenziral manjše državne investicijske prihodke s prihodki od lokalnih javnih ustanov (in lokalnih podjetij).

Več o prihodkih od javnih ustanov podjetja CGP si preberite v našem članku, katerega smo napisali pred nekaj dnevi, tukaj. Gre za objavljene prihodke CGP-a na spletni aplikaciji Supervizor (ki je sicer neke vrste agent, posrednik informacij iz drugih podatkovnih zbirk, če smo tehnično zelo natančni). Tam so zgolj prihodki skupine CGP od javnih ustanov (v letih od 2003 do avgusta 2011). Ni pa seveda prihodkov od poslovnih subjektov iz gospodarske sfere, kar bi bilo pa tudi zanimivo videti, saj bi se videlo, da je podjetje v veliki meri poslovalo s podjetji s področja širše Dolenjske.

Konsolidirano letno poročilo Skupine CGP si lahko preberete spodaj.

Konsolidirano letno poročilo Skupine CGP za leto 2010. Kliknite na sliko za ogled dokumenta.

Originalni PDF dokument si lahko posnamete tukaj. Gre za dokumentacijo AJPES-a.

Če podamo še grafikon iz poročila, ki prikazuje letne prihodke skupine CGP in letni dobiček. Razvidno je, da so se prihodki v skupini CGP leta 2010 v primerjavi z letom 2009 nekoliko povečali, so sicer nekoliko nižji od preteklih let (ko so bile tudi razmere za gradbeno panogo boljše), a vseeno na dobri ravni. Čisti dobiček pa je celo zrasel, sploh leta 2010. Gre torej za totalno različen scenarij kot v večini drugih podjetij. To je moč pripisati tudi izjemni vplivnosti Darija Južne, ki je po vplivu celo nadstrankarski, dasiravno ga povezujejo s stranko SDS, predvsem Andrejem Vizjakom, s katerim se poznata že iz mladih let (Andrej Vizjak je sicer Brežičan). No. Kar zadeva podjetje CGP, pa ima SDS vpliv poleg Južne tudi prek “vseprisotnega” Alberta Pavliča, člana SDS, znanega predvsem iz zgodb o Slovenskih železnicah, ki je tudi občinski svetnik SDS-a v občini Šentjernej, in ki je bojda mnogim Dolenjcem pomagal pri iskanju službe v podjetju CGP. Albert Pavlič je namreč član nadzornega sveta v podjetju CGP.

Dari Južna je v dobrih odnosih s stranko SDS, predvsem z Albertom Pavličem in Andrejem Vizjakom, ki sta si tudi vizulno precej podobna.

No. Če podamo še grafikon.

Grafikon letnega čistega dobička Skupine CGP je spodbuden, saj kaže na rast kljub gospodarski krizi. Tudi prihodki se niso bistveno znižali. V letu 2010 pa so v primerjavi z letom 2009 celo nekoliko zrasli.

 

Za vse zainteresirane pa podajamo še strukturo kapitala skupine CGP in strukturo obveznosti do virov sredstev, kjer je razvidno, da je večina obveznosti kratkoročnih.

Struktura kapitala in obveznosti do virov sredstev Skupine CGP na dan 31.12.2010.Značke prispevka: ,

Komentarji

 

  1. admin pravi:

    Spodnjo novico smo objavili kot pomembno (začasno) novico na glavni strani Dossier korupcija 3.10.2011 ob 11:14:


    Časopis Dnevnik poroča, da je v času najhujše krize Dari Južna sklepal milijardne posle.

    Dnevnik: Milijardni posli s potrdili o vlogah Perspektive FT Darija Južne

    Dolenjski list: Dnevnik: Milijardni posli Darija Južne

Odgovorite