sreda, 21.april.2010 - 01:07

BOGOSKRUNSTVO: Ali katoliška cerkev prikriva zločine zoper celibat?

Cerkev se po pedofilskih škandalih sooča z očitki, da je plačevala za molk grešno spočetih otrok, otrok, ki so jih spočeli katoliški duhovniki, ki so svojo spolno slo poteševali z ženskami v svoji okolici

 BOGOSKRUNSKO: Katoliški duhovniki so s svojim telesnim semenom s spolnimi akti osemenjevali ženske v svoji bližini. Ženskam, ki so jih katoliški duhovniki zaplodili, je cerkev plačevala za molk.

Vir: Wikipedia

Katoliška cerkev je uvedla celibat, saj meni, da se lahko duhovnik v celoti posveti Bogu le, če nima partnerice, s katero bi zadovoljeval svojo spolno slo. Mnenje cerkve je, da se duhovnik ne bi mogel dovolj posvečati Bogu, če bi svojo ljubezen delil z žensko. Takšno prepričanje je sicer logično, a zahteva močno osebnost.

Je pa očitno, da mnogi duhovniki niso močne osebnosti in se onegavljajo z ženskami.

To onegavljanje pa ima za posledico nezakonske otroke. Cerkev je pokazala svoje nespoštovanje zakonov, ki jih je sama spisala, saj je cerkev plačevala vzdrževalnine za otroke, ki so posledica bogoskrunskega spolnega občevanja duhovnikov, ki so svojo spolno slo zadovoljevali z ženskami, ki so jih imeli v bližini.

Cerkev je prikrivala zločine zoper lojalnost do Boga z vzdrževalninami. Te vzdrževalnine so bile neke vrste podkupnine, s katerimi je cerkev kupovala molk žensk, ki so imele spolne odnose z duhovniki, kateri so jim v nasprotju s pravili cerkve zaplodili otroke.

O kupovanju molka s strani cerkve se je razvedelo, ko je eden izmed grešno spočetih otrok (otrok, katerih očetje so katoliški duhovniki) zbolel za tumorjem na možganih in umrl. Cerkev zanj ni želela plačati zdravljenja, zato se je mati preminulega otroka odločila, da prekine sodelovanje s cerkvijo, ki je zavoljo molka matere in otroka plačevala le tema denarne zneske.

No, kasneje se je ugotovilo, da je vsaj 2000 otrok v ZDA spočetih s strani katoliških duhovnikov. Številka je lahko še večja in kaže na popolno nelojalnost duhovnikov do lastne cerkve in do lastnega Boga. Odkritih primerov je samo v ZDA 2000. Vprašanje je, koliko je takšnih primerov po vsem svetu.

Ali takšna cerkev sploh lahko daje pridige drugim?Značke prispevka: , ,

Odgovorite