nedelja, 14.februar.2010 - 20:36

Slovenija naj se namesto tretje osredotoči na 3a razvojno os

Opomba: 3a razvojna os je označena z modro barvo.

Belokranjci so ljudje, ki zelo radi jamrajo, sami pa ne naredijo kaj veliko za svoj razvoj. Na podlagi nekaj osebnih primerov poznamo ljudi, ki so samo gledali, kako bodo spodnesli tiste, za katere so mislili, da se bodo morali zaradi njih malo več potruditi, sami pa so želeli skozi vse iti brez kakršnega koli truda. To se počne tudi sedaj, ko Belokranjci želijo le, da jim država da denar, da bi pa sami kaj želeli pripomoči k razvoju, pa nismo zasledili. No, vsi Belokranjci na srečo niso takšni in so čisto nasprotje svojih sopokrajincev, razlikujejo se predvsem v svoji zagnanosti za delo, ampak tisti, ki niso takšni kot preostali Belokranjci, so se iz Bele krajine odselili, ker jih je pokrajina preveč ovirala in dušila pri razvoju. Edino Metlika, ki gravitira tudi na Karlovac in ni tako zaplankana kot Črnomelj, je v tem pogledu morda malce boljša, a vprašanje če dovolj. Glede na to, kakšen vpliv ima desnica na to področje, bi sami res premislili, ali je vredno pretirano vlagati v to področje, ker dvomimo, da bo tretja razvojna os ob takšnih ljudeh sploh prinesla kakšen poseben razvoj. Če se bo vlagalo, nič hudega, če se pa ne bo, pa tudi ne.

Zaradi tega, ker tretja razvojna os predstavlja verjetno precej hudo finančno obremenitev, je mogoče dobro premisliti, ali ne bi država namesto tretje razvojne osi raje prednost dala krajši, 3a razvojni osi, ki povezuje Ljubljano s Kočevjem in Ribnico in nato še Slovenijo s Kvarnerjem in Gorskim kotarjem. Gravitiranje na Ljubljano je po našem mnenju lahko dober potencial za področje Kočevja in Cerknice. Ne vidimo razloga, zakaj država ne bi pomagala Kočevju in Ribnici. Navezava na razvito Ljubljano bi namreč pomenila precej večjo korist za Slovenijo. Ljubljana bi tako dobila še en prostor, na katerega bi se lahko širila, Kočevje in Ribnica bi pa se tako dobro razvila.

Sami smo torej zagovorniki tega, da se več pozornosti posveti krajši 3a razvojni osi, ki se bo dodatno navezovala na razvito Ljubljano in bo tako možnost za uspeh veliko večja, saj Kočevje in Ribnica ne bosta nek žep kot Bela krajina, ki nima kakšne posebne perspektive za razvoj, sploh pa ob ljudstvu kot ga ima.

Če se razmišlja o tretji razvojni osi, nič hudega, vendar sami menimo, da bi kratkoročno veliko boljše rezultate dala 3 a razvojna os, ki bi dodatno omogočila širitev same Ljubljane.

Vedeti je potrebno, da je celotna dejavnost močno skoncentrirana na Ljubljano, hočeš nočeš. Ljubljana potrebuje prostor za širitev. Bela krajina, kot nek apendiks, slepo črevo Slovenije, kakšne posebne funkcije pri razvoju države verjetno ne bo mogla dati, medtem ko pa Kočevje in Ribnica skozi širitev Ljubljane, ki je prezasičena in potrebuje prostor za širiitev, na ta prostor bi sploh kratkoročno pomenilo veliko večjo korist za državo, še posebej ob dejstvu, da gre za razvojno os 3a, ki bo verjetno zahtevala dosti manj denarja.

Sami torej podpiramo 3a razvojno os pred tretjo razvojno osjo in se tako omogoči razvoj Ljubljane navzdol.

Slovenija bo lahko hitro napredovala predvsem ob širitvi že razvitih področij. Če bo preveč vlagala v neperspektivna področja, bo v razvoju stagnirala.

Ne rečemo, da ni potreben uravnotežen razvoj, vendar naj se poskrbi za dober razvoj tam, kjer se ta lahko hitro obrestuje, to je pa širitev Ljubljane oziroma osrednjeslovenske gospodarske dejavnosti na 3 a razvojno os.

Mislimo, da je to veliko boljša ideja, ki bo predvsem kratkoročno za Slovenijo dosti bolj koristna.

Bela krajina je na žalost nek žep, neka kotanja, ki nima kakšne pretirane možnosti za razvoj, sploh črnomaljski del, ki je znan po prodesnosti, kar dejansko pomeni nazadnjaštvo, po precej negativnem odnosu do Hrvaške, torej ena zelo neperspektivna sredina, ki ne bo dala takšnih koristi Sloveniji kljub cesti.

Kočevje in Ribnica pa bi omogočila predvsem razviti Ljubljani širitev, na ta način bi se tudi Ljubljana, v katero tako radi vsi rinejo, delno razbremenila, če bi se ob tej razvojni osi potem gradile tudi nove zgradbe in poslopja.

Torej. Sami smo za 3 a os namesto tretje osi. Tretja os je precej neperspektivna za Slovenijo, medtem ko bi 3a razvojna os pomenila veliko več za samo Slovenijo, sploh zato, ker bi omogočila nadaljnji razvoj prezasičene Ljubljane, ki pa hočeš nočeš ima največ potenciala za razvoj, veliko več kot žep imenovan Bela krajina, ki naj se tudi enkrat razvije, a ne nujno promptno. Tudi opozicija ne bi smela imeti nič proti razvoju 3a osi, saj je trenutni župan občine Ribnica iz vrst stranke SDS, no, župan občine Kočevje pa je iz vrst stranke SD. Torej. Ne more se reči, da bi se delovalo le v korist levice. 

Če podamo droben opis te razvojne osi (VIR):

3 a razvojna os

Potek: Ljubljana (Rudnik), Škofljica, Ribnica, Kočevje, Petrina (meja z R Hrvaško)

Prehodi skozi mesta ob razvojni osi
Štirje ključni objekti (obvoznice Škofljice, Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja), poleg tega izboljšanje stanja, prometne varnosti, sanacije objektov

Zagotavlja:

Izboljšano dostopnost
Gospodarski in demografski razvoj Ribniško – Kočevskega območja
čezmejni promet z območij Gorskega Kotarja in Kvarnerja

Zaradi medijev se izpostavlja le tretja razvojna os in Bela krajina (k temu smo pripomogli tudi sami z nekaterimi prispevki, ki smo jih potem umaknili, čeprav so pa očitno že dali svoj vpliv), kar seveda ni prav.

S pragmatičnega vidika (razbremenitev Ljubljane, naslonjenost na že razvito področje, kar bi povzročilo hitre rezultate, manj zahtevna razvojna os) bi po našem mnenju bila bolj smotrna razvojna os 3a, ki bi omogočala širitev Ljubljane kot glavnega motorja gospodarske razvitosti države.Značke prispevka: , , ,

Odgovorite