sobota, 5.junij.2010 - 05:53

Ameriški State Department podal seznam slovenskih kršitev človekovih pravic

V ameriškem State Departmentu so podali poročilo o spoštovanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji.

Med očitki se pojavljajo (izbrali smo relevantne očitke)

Dolgotrajni sodni postopki (to je povezano z neobstojem pravne države v Sloveniji oziroma z zelo slabo implementacijo pravne države v Sloveniji)

Nasilje nad istospolno usmerjenimi osebami (nasilje nad istospolno usmerjenimi osebami je v Sloveniji v porastu, glavna jedra nasilja nad istospolno usmerjenimi osebami so pa nekatere homofobne stranke in nekateri homofobni poslanci (stranke z najbolj homofobnimi politiki so SDS, NSI, SNS in do določene mere SLS (četudi je SLS imela kot vodjo nekaj časa osebo (sicer poročenega moškega in očeta dveh otrok), ki je bila vpletena v istospolno romantično razmerje. Najbolj fašističen pogled do istospolno usmerjenih oseb pa sta pokazali stranki SDS in NSI, ki sta označili homoseksualnost za nenaravno bolezensko stanje, katerega je potrebno zdraviti. Pri SDS-u so šli še dlje. Eden izmed SDS-ovih politikov je celo predlagal, da bi se moralo homoseksualce hospitalizirati in s posebnimi psihiatričnimi in psihološkimi prijemi spreobrniti v heteroseksualce, saj da so ti zmedeni in jih je potrebno dati na pravo pot. Takšno govoričenje v parlamentu seveda ima posledice v razrastu homofobije v celotni državi.)

Poslanec stranke SDS, ki je po osnovni profesiji zdravnik, je predlagal, da bi se moralo istospolno usmerjene osebe dati v psihiatrične ustanove in jih s posebnimi psihiatričnimi prijemi spreobrniti v heteroseksualce in jih tako usmeriti na pravo pot. No, ta poslanec stranke SDS, ki je bil svoj čas tudi predsednik slovenskega parlamenta, je znan tudi po tem, da je bral domobransko prisego v slovenskem parlamentu, gre za prisego nacistom, ki so jo domobranci na rojstni dan Adolfa Hitlerja brali med drugo svetovno vojno in obljubili zvestobo nacističnemu diktatorju. Malo po branju te prisege s strani domobrancev (dobrih pet dni po tem), so iz Slovenije izgnali skoraj vse Jude in jih odpeljali v koncentracijska taborišča (najprej so jih označili z Davidovimi zvezdami, jih tako družbeno označili, razlastili in jim odvzeli zaposlitev, nato so jih pa deportirali v koncentracijska taborišča, recimo v Auschwitz Birkenau, kjer so jih nacisti povečini pomorili v plinskih celicah. Ni odveč pripomniti, da je stranka SDS med svojo politično kampanjo večkrat uporabila slogan “prava pot”. Kar malo zlovešče bi bilo, če bi ta stranka svojo pravo pot res utemeljevala tudi s potrebo po spreobrnjenju vseh drugačnih, po preusmeritvi na PRAVO POT. To nekako spominja na nasilno vsiljevanje vere. To pa je precej nedemokratično, kajne?

Ali za SDS slogan prava pot predvideva tudi spreobrnjenje vseh drugačnih, da bodo po godu “pravovercem” znotraj SDS?

 

Nevračanje premoženja Judom

Diskriminacija državljanov bivše Jugoslavije brez pravnega statusa (to so izbrisani)

Nasilje nad ženskami

Trgovina z ljudmi (prostitucija)

Diskriminacija Romov (no, tu je potrebno podati komentar, da znajo biti Romi izrazito nasilni in so sami izjemno nespoštljivi in diskriminatorni do drugih ljudi (obstajajo naravnost grozljiva dejstva o diskriminatornosti in nasilju Romov nad drugimi ljudmi, ki je skrajno zavrženo – gre za najhujše elemente zaničevanja, ki jih uprizarjajo sami Romi (seveda nekateri, ki imajo zgodovino nasilnega obnašanja)) sploh v nekaterih krajih Republike Slovenije je temu tako – diskriminacija je v tem primeru očitno obojestranska. Problem je v tem, da slovenska pravna država, slovenska policija ter sodni sistem niso sposobni zadovoljivo obravnavati primerov romskega nasilja. Ali je temu tako zaradi političnih vplivov na slovensko policijo, ni znano, je pa znano, da se primeri romskega nasilja ne obravnavajo primerno, kar vodi v ustrahovanost ljudi in posledičen strah ljudi pred romsko populacijo).

Nekateri Romi zganjajo hudo nasilje z elementi sovražnosti in nestrpnosti do drugih ljudi, do katerih se vedejo zmerljivo, nestrpno in nasilno brez kakršnega koli povoda. Tega nasilja in kriminala Romov do drugih ljudi slovenska policija dostikrat ne razrešuje. Ali je temu tako zato, ker je pod pritiski nekaterih političnih strank, ki politično vplivajo na policijo, zaradi česar prihaja do resne krnitve pravne države v Republiki Sloveniji? Lahko, da je problem to, ali pa tudi dejstvo, da je korupcija prisotna na višjih inštancah pravne države, zaradi česar se primeri ne razrešijo in potem tudi policiji niti navadnim ljudem ni v interesu vleči stvari naprej in jih oznanjati, če vedo, da bodo zaradi skorumpiranega sistema organov pregona v Republiki Sloveniji padli, oni sami pa bodo kasneje postali žrtev nasilja iz maščevalnosti s strani Romov. Ali policija torej načrtno ne preganja romskega kriminala in nasilja zato, ker je pod političnimi pritiski? Ob takšnem obnašanju organov pregona se ne gre čuditi, zakaj ponekod po Sloveniji pravne države ni in se stanje iz dneva v dan poslabšuje. Govoriti zgolj o pravicah nekaterih ljudi, ne pa tudi o dolžnostih, je neprimerno. V Sloveniji je takšno stanje pripeljalo do popolne erozije pravne države. Problematična so predvsem nekatera področja, ki se soočajo s hudim romskim nasiljem, kjer nestrpnost zganjajo sami Romi (nekateri, seveda –  tu ne gre za posploševanje, nikakor ne) in ne obratno. Sami poznamo številne primere, ki to potrjujejo. Romi nestrpnost zganjajo celo nad ljudmi, ki sami niso nestrpni. Slovensko državo je lahko sram, da ni sposobna pošteno gledati na stvari in uveljavljati pravne države tam, kjer je očitno, da je krivda na drugi strani, zaradi česar trpi pravna država, ki je v Sloveniji že itak močno načeta v škodo vseh državljanov. Tako desna kot leva politika sta v tem pogledu defektni in obsojanja vredni.

 

Sami bi torej očitku o diskriminaciji Romov podali tudi očitek o diskriminaciji drugih ljudi s strani samih Romov. Za eno je kriva predvsem desna politika, za drugo pa predvsem leva politika, čeprav imamo nek občutek, da desna politika v državi zlorablja Rome za izvajanje kriminalnih dejanj v posameznih primerih. Skratka. Ne vemo, če politična korupcija v tem primeru prihaja ravno z levega političnega pola. Torej. Sami smo že večkrat pomislili, ali določeno romsko nasilje ni politično naročeno. V Sloveniji že obstajajo primeri, ko naj bi politične stranke (in sicer iz desnega političnega pola) pri Romih naročale (skozi podkupovanje) določene aktivnosti, ki bi bile njim v prid, recimo kupovanje glasov za politične projekte v občinskih svetih. Takšno početje nekaterih političnih strank v Sloveniji se je odkrilo po tem, ko je neka romska občinska svetnica, ki se ji je zdelo takšno ravnanje enega izmed politikov nepošteno, o tovrstnih početjih obvestila javnost, saj ni več mogla zdržati pritiskov, ki so se vršili nanjo, tudi na domačem domu. Verjetno pa za razliko od nje, ki je očitno imela svojo integriteto, veliko Romov takšno politično navezo s strankami zaradi osebnih koristi sprejme. Posledica je lahko tudi nasilje Romov nad posameznimi državljani, nad katerimi se želi izvesti nasilje ali pa kakšne druge koristi, recimo glasovalne koristi.

Na žalost so nekatere slovenske politične stranke sposobne uporabiti marginalne skupine za izvedbo nasilnih dejanj. Tu gre za mafijske vzorce obnašanja znotraj slovenskih političnih strank. Obe politiki najbrž kažeta elemente hude politične skorumpiranosti v tem konkretnem segmentu človekovih pravic, menimo, da desne stranke dosti bolj kažejo tovrstne elemente. V tem primeru gre torej za dvoplastni problem. V tej alineji (diskriminacija Romov) je torej poročilo State Departmenta izrazito površno in ne odraža realnega stanja, saj ne obravnava tudi nasprotnih primerov nasilja, ki ga izvajajo Romi nad drugimi ljudmi. Če se že opozarja na eno diskriminacijo, na katero se verjetno upravičeno opozarja, pa se ne sme nikakor spregledati niti problema hudega romskega nasilja z elementi popolnega zaničevanja, ki ga udejanjajo Romi nad drugimi ljudmi. To je slovenska žalostna realnost, kjer je diskriminacija obojestranska. Kaže pa predvsem na nepravnost slovenske države in do določene mere tudi politično korupcijo znotraj organov pregona, zaradi česar se huda kazniva dejanja z elementi nasilja ne obravnavajo primerno, kar stopnjuje nasilje v državi. Pa da ne bo pomote. Tudi ko je bila na oblasti desna oblast se je dogajalo isto v pogledu namerne nesposobnosti organov pregona procesirati hude oblike kriminala in nasilja s strani Romov. Zaradi takšne neodgovornosti politike in ljudi znotraj organov pregona je ponekod prišlo do popolnega manjka pravne države, do povečanega nasilja, do popolnega nespoštovanja pravne lastnine, do popolnega nespoštovanja cestno prometnih predpisov in posledične hude prometne ogroženosti, do hudih kršitev javnega miru. Skratka. Zaradi neodgovorne politike in skorumpiranosti organov pregona je ponekod romsko nasilje prešlo meje vzdržnega. In takšno stanje škoduje vsem in zmanjšuje zaupanje med ljudmi.

State Department je podal nekaj alinej, ki so upravičene, ponekod se stanje, predvsem s povečevanjem sovražnega govora v slovenskem parlamentu, celo poslabšuje (recimo homofobija) in so alineje še toliko bolj upravičene, ponekod so pa zadeve mogoče predstavljene nekoliko bolj površno in necelovito (recimo diskrminacija Romov, ki zanemarja hud problem romskega nasilja in nesposobnost organov pregona pri obravnavanju Romov, kar močno zmanjšuje varnostne razmere v državi, sploh ponekod v državi, kjer je Romov več)

Na poročilo State Departmenta so se zelo burno odzvali slovenski politiki, ki ga zavračajo, češ da je Slovenija samostojna država in ji ni potrebno poslušati mnenja neke druge države.

No. Sami menimo, da ni slabo, če neka država opozori na kakšno stvar, sploh tako mogočna, kot so ZDA. Z vidika registracije problemov je to čisto sprejemljivo.

Problemov je seveda še več, ne zgolj ti, na katere je opozoril State Department ZDA, ki je verjetno omejen zgolj na poročila nekaterih inštitucij in morda tudi kakšnih nevladnih ustanov.

Recimo v Sloveniji je čedalje bolj pereč problem propadanja mladih generacij zaradi totalno neodgovornega odnosa države pri zaposlovalni politiki, prisoten je tudi problem delavcev, še posebej tujih, problem propadanja zdravstva, to vse ima posledice v nespoštovanju človekovih pravic. Samo pred nekaj dnevi je umrl neki delavec zaradi infarkta, ker mu zaradi bojda neurejenega zdravstvenega zavarovanja v bolnišnici niso želeli pomagati, nakar je v mukah po nekaj urah umrl. Čeprav je Slovenija v EU in bi morala podjetja plačevati za zavarovanje delavcev, se to ne dogaja. Gre za popolno erozijo pravne države, kjer se tudi osnovnih človekovih pravic več ne upošteva. Takšna erozija pravne države se je začela predvsem od leta 2004. Glavni sprožilec za delavce neugodnih sprememb pa je bila stranka NSI, ki je vodila zadevni resor, ko je bila v tedanji vladi. Od takrat dalje se zadeve močno slabšajo, prav tako perspektiva ljudi. Sami upamo, da bo kaj boljše v prihodnosti. Vsaj neke osnovne pravice bi morale ostati. Še posebej pa bi morale biti bolj pravično razporejene.

Gre za očitno pomanjkanje pravne države v Sloveniji na najpomembnejših področjih.

In še bi lahko naštevali. State Department je torej naštel le nekaj stvari, še zdaleč pa ne vsega.Značke prispevka: , , , ,

Odgovorite