nedelja, 13.maj.2012 - 07:06

Je zanikanje samomorov v predorih tudi posledica slovenske zakonodaje o zavarovalništvu?

Je zanikanje samomorov v predorih tudi posledica zakonodaje, ker zavarovalnice ne izplačujejo zavarovalnin v primeru samomorov?

 

Na Dossier korupcija smo bili precej presenečeni nad odzivom nekaterih ljudi na naše članke, kjer smo bili deležni kritik, ker smo pri določenih prometnih nesrečah zapisali, da je velika verjetnost, da je voznik storil samomor.

Ker smo bili kar precej napadeni zaradi tega s strani nekaterih, smo postali bolj pozorni tudi na komentarje v drugih člankih ob podobnih primerih (trkov vozil v zid odstavne niše). Tudi tam smo zasledili, da so nekateri tako zelo alergični, ko se omeni, da gre v teh primerih za možnost samomora.

Najprej smo si mislili, da je razlog temu morda strah pred stigmo družine domnevnega samomorilca, a mislimo, da smo dobili precej bolj pragmatičen odgovor na to vprašanje, sicer čisto slučajno.

Na Dossier korupcija smo si sicer šele sedaj (precej pozno) ogledali prispevek oddaje Preverjeno z dne 3.4.2012 z naslovom Nesreče v predorih: Kako izboljšati varnost?,  kjer je bilo govora o samomorih v predorih. Prej si prispevka žal nismo ogledali.

V tem prispevku smo zasledili zanimivo informacijo, ki nam je dala misliti, zakaj nekateri tako vneto zagovarjajo dejstvo, da pri tovrstnih stvareh ne gre za samomore, vsaj v njihovih primerih.

Razlog ni nujno v tem, da gre za tabu temo, ki zbuja nelagodje, ampak je razlog lahko čisto pravne narave.

In sicer. Zavarovalnica ne krije stroškov pri prometnih nesrečah, ki so posledica storitve samomora.

Torej. Če nekdo dokazano stori samomor na cesti, zavarovalnica v tem primeru ni dolžna izplačati odškodnine.

Če gre za navadno nesrečo, pa se odškodnina izplača na podlagi zavarovalne premije.

Svojcem ljudi je tudi s pravnega vidika v interesu, da se prometna nesreča zavede kot prometna nesreča, ne pa kot samomor.

Namreč. Če gre za samomor, zavarovalnica ni dolžna izplačati zavarovalnine.

Zavarovalnice se rade poslužujejo informacij policije o tem, ali gre pri prometnih nesrečah za pravo prometno nesrečo ali za samomor, saj na ta način skrbijo za lastno korist.

Če gre za samomor, ne rabijo izplačati zavarovalnine.

In ravno to je lahko razlog, da nekateri svojci nočejo priznati, da gre pri njihovem primeru morda tudi za samomor.

Problem torej ni zgolj stigma, temveč je problem čisto pravne narave, ki ima materialne posledice neizplačila zavarovalnine.

Svojci človeka, ki je storil samomor na način, da se je z visoko hitrostjo zaletel v zid odstavne niše, ne prejmejo zavarovalnine od zavarovalnice.

Torej. Imajo večplastno izgubo. Izgubo svojca, morda tudi neko stigmo, pri tistih družinah, ki samomor dojemajo stigmativno, torej kot nek tabu, dodatno pa še izgubo zavarovalnine.

Zato takšno prikrivanje morda dejanskih razlogov za pojavnost teh prometnih nesreč, v ozadju katerih je velika verjetnost storitve samomora.

Ljudje bodo prikrili, da gre za samomor že zavoljo tega, ker v nasprotnem primeru ne bodo dobili plačane zavarovalnine.

Torej. Pravna država povzroča prikrivanje resnice, ker ima resnica materialne negativne posledice.

Lahko rečemo, da sedaj res dvomimo, da bo edini preživeli voznik, ki se je zaletel v predoru Jasovnik pred par dnevi, povedal prave razloge, zakaj se je zaletel, če ga recimo kakšni mediji povprašajo o tem, saj bi mu pravi razlogi očitno šli v škodo, če je šlo za poskus samomora, kar pa seveda ni potrjeno.

Skratka. Zaradi zakonodaje v Republiki Sloveniji je za pričakovati, da se veliko takšnih primerov načrtno prikriva s strani ljudi tudi zato, ker ima priznanje, da je v določenem primeru šlo za samomor, materialne negativne posledice za svojce umrlega ali poškodovanega v primeru, da voznik preživi trk.

Policija ima zato verjetno še toliko težjo nalogo ugotoviti pravi razlog, saj če ugotovi, da gre za samomor, s tem svojcem umrlega naredi materialno škodo, ker se zavarovalnica oklene mnenja policije in s tem mnenjem izpodbija plačilo zavarovalnine zaradi prometne nesreče.

To je recimo tudi ena od slabosti slovenske pravne države, pa najbrž ne samo slovenske. Takšni zanikrni pravni standardi so verjetno prisotni v celotni Evropski uniji, pravni standardi, ki vplivajo na zanikanje prave resnice zaradi negativnih pravnih posledic, v kolikor bi bila resnica obznanjena. Skratka. Beden pravni sistem, zaradi katerega bodo tovrstne stvari vedno ostale v nekem sivem, neraziskanem polju.

Morda je edina svetla točka tega ta, da bodo morda nekateri premislili, ali se njihovim družinam gmotno splača, da storijo samomor na ta način, in bo morda to dejstvo koga odvrnilo od samomora s pomočjo vozila, ker preprosto samomorilec ne bo želel povzročiti dodatne škode svoji družini.

Na koncu podajamo še povezavo do slovenskega zakona o zavarovalništvu.

Zakonodaja: Zakon o zavarovalništvuZnačke prispevka: ,

Odgovorite