nedelja, 6.junij.2010 - 22:23

Slovenija je s tesno večino podprla arbitražni sporazum

Na Dossier korupcija smo zagovorniki arbitražnega sporazuma in smo veseli, da je bil, četudi s tesno večino, sprejet na referendumu. To je najboljša pot za rešitev spora med dvema državama.

 

Pri volitvah se je spet lepo pokazalo, da so ruralna področja podprla pretežno mnenje desnice, urbana pa levice.

Podajamo primer Novega mesta, ki je razdeljeno na 2 področji, eno je tipično ruralno (ruralna okolica Novega mesta – (volivci iz občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna sela), kjer je kar 64,99 % glasovalo proti sporazumu in le 35,01 % za sporazum, je pa zato urbani (mestni del) Novega mesta (urbano mestno jedro (vsaj povečini – (volivci iz dela občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija-Grm, Karteljevo, Ločna-Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas) popravil izid, saj jih je 55,25 % glasovalo za in 44,75 % proti. Če bi se upoštevala samo strogo urbana področja v Novem mestu, bi bil odstotek zagovornikov arbitražnega sporazuma verjetno še višji.

 

Kot smo že rekli. Rezultata smo veseli, saj smo zagovorniki tega, da se spor enkrat končno konča in to na zelo primeren in strokoven način.Značke prispevka:

Odgovorite