torek, 29.junij.2010 - 12:24

Nevarni islam: Ali Balkanu grozi nevarnost ustanovitve islamistične fronte s središčem v BIH?

Skrajni islamisti želijo na področju Balkana ustanoviti poseben mednarodni kalifat, ki bi povečal vpliv islama na ta del Evrope. Oblasti balkanskih držav so nad tem čedalje bolj zaskrbljene, saj radikalni islamisti napovedujejo, da bodo islam širili tudi s pomočjo islamskih terorističnih napadov na turistična središča na Balkanu. V strahu so predvsem na Hrvaškem, saj je hrvaška država gospodarsko močno odvisna od turizma. Radikalno balkansko islamistično gibanje naj bi podpirala tudi teroristična organizacija Al Qaida.

Mednarodna skupnost ima že sedaj hude težave z radikalnimi islamističnimi gibanji, zaradi česar se svetovne države z ZDA na čelu trudijo čim bolj omejiti vpliv islamskih radikalcev na svetovno politiko, a očitno poleg kriznih žarišč v Afganistanu in okolici ter na Bližnjem vzhodu, prihaja do formacije novega radikalno islamskega kriznega žarišča na Balkanu.

Celica teroristične organizacije Al Qaida si namreč prizadeva ustanoviti posebno islamistično fronto na Balkanu, katere cilj bi bil “braniti” islamski svet pred zahodnimi vplivi. V Bosni in Hercegovini zato nastajajo radikalne muslimanske skupine, ki želijo etnično očistiti osrednji del Bosne in Hercegovine, tako da bi ta del postal čistokrvno muslimanski. Po etničnem očiščenju osrednjega dela Bosne in Hercegovine naj bi nova islamistična oblast začela izvajati posebno, trdo vladavino islama (nekaj v stilu religiozne radikalizacije, ki trenutno poteka v slovenski katoliški cerkvi), ki bi temeljila na vahabitskem prakticiranju islamske veroizpovedi.

Kaj je vahabitsko prakticiranje veroizpovedi?

Vahabizem je puritansko gibanje, ki zelo radikalno interpretira pisanje v Koranu in predvideva močno islamsko skupnost, ki ne odobrava nobenih inovacij in sprememb. Torej gre za gibanje, ki je precej podobno kakšnim fundamentalističnim katoliškim gibanjem, ki jih v Slovenijo recimo uveljavlja predvsem stranka Nova Slovenija, znana po katoliškem radikalizmu. Gre za gibanje, ki predvideva veliko omejitev za življenje ljudi. Vahabisti se sklicujejo na tradicijo in tradicionalne vrednote, temelječe na Koranu ter so sovražni do vsega, kar ni v skladu s tradicijo kot jo dojemajo sami. Zaradi radikalnih pogledov na Koran so se k vahabizmu naslonile tudi nekatere teroristične organizacije. Namreč. Vahabistično gibanje predpostavlja sovraštvo do vseh, ki predstavljajo nevarnost tradicionalnim vrednotam vahabističnega pogleda na islam.

Za lažje razumevanje. Vahabistična gibanja si lahko ljudje najbolj predstavljajo z radikalnimi pogledi nekaterih procerkvenih političnih strank v Republiki Sloveniji v povezavi z neonacističnimi gibanji. Recimo primer stranke Nova Slovenija v povezavi z agresivnimi homofobnimi skupinami, ki recimo napadajo istospolno usmerjene posameznike. Gre torej za politiko, ki “brani” tradicionalne vrednote, v ozadju pa nekatere celice izvajajo nasilna dejanja zoper vse, ki naj teh “tradicionalnih vrednot” po prepričanju radikalnih političnih struktur ne bi imeli. To  seveda vodi v nasilje.

Zelo zaskrbljujoče je, da obstajajo pristaši vahabizma tudi v Republiki Sloveniji, kar kaže na nevarnost razvoja islamskega radikalizma tudi v tej državi. O tem si preberite tukaj.

No, ideje vahabistov na Balkanu so, da bi se prvič ustanovila posebna etnično čista muslimanska država v osrednji Bosni in Hercegovini, ki bi pomenila središče islamskega področja, ki bi se razprostiralo skozi mednarodni kalifat, ki bi obsegal področja v naslednjih državah:

– Seveda BIH,

– Srbija (Sandžak),

– Kosovo

– Albanija

– Makedonija

– Bolgarija

Nekateri bi želeli v to skupino vključiti še Hrvaško, kot stično strateško področje, ki sicer ni muslimansko, a bi se stikalo z mednarodnim kalifatom. Hrvaška (njena turistična središča) bi bila ena glavnih tarč terorističnih napadov provahabističnih gibanj.

Sami smo mnenja, da bi balkanski organi pregona vse od Slovenije do Bolgarije morali zatreti poskuse vzpona vahabističnih gibanj. Namreč. Obstajajo informacije, da vahabistična gibanja v državah Balkana organizirajo posebna vadbišča za urjenje bodočih teroristov.  Kot glavni problem sami vidimo področja naslednjih držav: BIH, Makedonija, Albanija in Kosovo, kjer ima islam zaradi religiozne sestave prebivalstva največ možnosti za razvoj. Evropa bi morala v teh državah obvezno uvesti močno sekularizacijo, podobno kot ta že obstaja v Turčiji, muslimanski državi, ki pa ima zaradi naslonjenosti na Evropo izrazito moderen pristop k obravnavanju vere.

Na Balkanu je radikalizem muslimanov do sedaj preprečeval komunistični režim v nekdanji SFRJ in tudi nekdanji Albaniji. Po padcu komunističnih režimov, ki so imeli svoje slabosti, a po drugi strani tudi prednosti, saj so preprečevali razvoj radikalnih religioznih gibanj v nekaterih državah,je ta del Evrope postal preveč ranljiv, kar zadeva vzpon radikalizma znotraj posameznih religij. Evropa bi morala glede tega ukrepati, saj je naravnost grozljivo, da bi se znotraj Evrope ustvarile neke države, kjer bi oblast temeljila na religiji in to na radikalni bazi s ščitenjem “tradicionalnih vrednot”, ki so daleč od modernosti.   

Hrvaška je glede vahabističnih gibanj še posebej zaskrbljena, saj se boji, da ji bodo vahabisti iz BIH uničili turistične prihodke. Zato se je Hrvaška odločila poostriti varnost na kopališčih tako s policijo kot s tajnimi službami, katerih cilj bi bil preprečiti morebitne bombne napade na turiste v hrvaških turističnih središčih.

O tem si preberite tukaj.

Sami pa smo mnenja, da ne bi bilo slabo, da se na področju Balkana ustanovi tudi posebna vojaška baza, ki bi jo vodila zveza NATO (lahko tudi v povezavi z Rusijo, da ne bi bilo kakšnih mednarodnih trenj), najboljše kar na področju Kosova in BIH, katere cilj bi bil preprečevanje vzpona radikalnega islama na Balkanu, torej vzdrževanje sekularnosti in zahodne demokracije.

Mislimo, da je potrebno vsaj v Evropi braniti načela zahodne demokracije in ne dovoliti, da se v Evropi razvijajo sovražna in nazadnjaška gibanja, ki zavirajo razvoj moderne družbe.

Na nevarnost nastanka islamistične fronte na Balkanu bi se morala Evropa (vključno z ZDA in Rusijo) braniti z ustanovitvijo evropske fronte, fronte za zahodno demokracijo. To ne pomeni neke vojne, ampak preprečiti nastanek radikalnih islamističnih gibanj na področju Balkana. Bog ne daj, da se zgodi kaj takšnega.Značke prispevka: , ,

Odgovorite