nedelja, 24.november.2013 - 09:46

POZOR: Podjetje Krka d.d. zaposluje le iskalce zaposlitve do 35. leta starosti

Podjetja Krka d.d. ima po določenih informacijah interno politiko zaposlovanja, po kateri pridejo v poštev le iskalci zaposlitve do 35. leta starosti. Tisti, ki so stari 36 ali več let pa so avtomatično izključeni iz procesa izbire.

Iskalci zaposlitve, starejši od 35 let v Krki d.d. nimajo upanja dobiti delo..

Ob vse večjem propadanju slovenskega gospodarstva, ki se po vstopu Slovenije v EU ruši kot hišica iz kart, je malo podjetij, ki se lahko pohvali z zaposlovanjem.

Med temi podjetji je tudi Krka d.d., ki gradi novo tovarno v Sloveniji, v kateri bo zaposlila nove delavce.

A iskalci zaposlitve naj se ne veselijo prezgodaj.

V podjetju Krka d.d. namreč po določenih informacijah obstajajo interna kadrovska navodila, po katerih to podjetje zaposluje le iskalce zaposlitve do 35. leta starosti.

To pomeni. Vsi, ki so stari do 35 let, imajo možnost potegovati se za zaposlitev v podjetju Krka d.d., vsem s 36 in plus let pa so vrata v to podjetje hermetično zaprta. Izjema so le večji strokovnjaki, če jih v Krki primanjkuje, in pa zaposlitve prek prijateljskih in sorodstvenih zvez in poznanstev.

Iskalci zaposlitve, ki so stari 36 let in več morajo vedeti, da v podjetju Krka na podlagi njene interne politike, niso zaželeni. Gre za interna navodila, ki jih Krka ne oznanja javno.

Takšno restriktivno politiko podjetja Krka d.d. lahko razumemo tudi kot željo Krke po večji lojalnosti njenih zaposlenih.

V Krki so očitno mnenja, da ljudje, starejši od 35 let, več niso tako lojalni podjetju in jih več ni mogoče tako vpregniti kot mlajše.

Tudi iskalci zaposlitve pod 35 let so sicer v nevarnosti pred hermetičnim zaprtjem vrat podjetja Krka zanje.

In sicer je razlog nova zaposlovalna politika Republike Slovenije, po kateri imajo podjetja za iskalce zaposlitve pod 30 let možnost, da se jih za te delavce za dve leti oprosti socialnih dajatev državi.

Zaradi te politike naj bi tudi Krka, tako kot mnoga druga podjetja, razmišljala o tem, da pretežno zaposluje le še iskalce zaposlitve do 30.leta starosti.  Tako bi podjetja dodatno privarčevala.

Poleg internih navodil v Krki, da se ne zaposluje iskalcev zaposlitve nad 35. letom starosti, se torej pripravlja teren tudi za interno navodilo, da se priporoča zaposlovanje iskalcev zaposlitve do 30. leta starosti.

V Krko prihaja ogromno število prošenj. Po določenih informacijah je teh prošenj več tisoč. Podjetje Krka d.d. zatorej ima možnost velike izbire med iskalci zaposlitve.

Glede na interno politiko zaposlovanja v podjetju Krka d.d. so prošnje iskalcev zaposlitve, ki imajo nad 35 let, že avtomatično obsojene na propad (razen če ne gre za visok strokoven kader, ki ga primanjkuje, ali pa zaposlovanje prek zvez), prav tako pa bo v prihodnosti manjša verjetnost zaposlitve tudi tistih, ki so starejši od 30 let.Značke prispevka:

Odgovorite