četrtek, 9.julij.2015 - 11:23

Problem strank SDS in NSI je v tem, da želita v slovensko himno vnesti besedo Bog

Moderni koncept držav je sekularen. Zato ni več potrebe po omembi Boga v državnih simbolih.

bog_prekrizan_DK

Tudi nemška himna Boga ne omenja, zato je neodgovorno od desničarskih politikov v Sloveniji, da želijo v slovensko himno na vsak način vnesti besedo Bog.

Pojasnilo: Spodaj je nemška himna zapeta kot celotna pesem Deutschlandlied. V nemškem tretjem rajhu se je kot himna uporabljala prva kitica (Deutschland über alles), v moderni Nemčiji pa se kot himna uporablja tretja kitica pesmi Deustschlandlied (Pesem o Nemčiji, nemška pesem). V spodnjem posnetku je navedba besedila vseh treh kitic, ki lepo dokazuje, da v nemški himni ni omembe Boga.

Če pogledamo v zgodovino samostojne Slovenije, predvsem v zgodovino slovenskih desnih strank, je mogoče opaziti neko zanimivo razmišljanje na slovenski politični desnici.

Problem desnih strank v Republiki Sloveniji (predvsem v strankah SDS in NSI) je v tem, da želijo v slovensko himno vnesti besedo Bog. Že zgodovina kaže, da se je najbolj potrebno bati strank, ki so preveč obremenjene z Bogom in religijo, saj je obremenjenost z religijo ponavadi znak radikalizma.

Tako so desne politične stranke vedno, ko so prišle na oblast, vedno zasledovale cilj, da slovenska himna vsebuje tudi kitico Prešernove Zdravljice, v kateri se omenja Boga.

To so v strankah desnice želeli storiti na več načinov. Bodisi tako, da se v himno načrtno dodata verza, ki omenjata Boga, bodisi, da je kot himna določena celotna Zdravljica in ne samo njena sedma kitica, bodisi tako da je del himne tudi kitica, ki omenja Boga.

Zadnji predlog SDS-a, ki je bil v parlamentu zavrnjen z veliko večino je bil, da se zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, spremeni na način, da se za himno uvede celotna Zdravljica, ki bi se morala peti na vseh državnih dogodkih, skrajšano pa bi se pela sedma kitica in druga kitica (ki vsebuje omembo Boga).

Po našem mnenju je prav, da se Boga v slovenski himni ne omenja. Še več. Vztrajanje pri tem, da se v slovensko himno vnese omemba besede Bog, deluje zelo nazadnjaško.

Prav grozljivo bi bilo, da neki državi vlada neka politična opcija, katere glavna želja je poveličevanje Boga in postavljanje Boga v državno himno.

Pripadniki desne politične opcije pogostokrat za nek zgled jemljejo Nemčijo, ampak v tem primeru pa so spremenili ploščo in kot standard jemljejo celo države, katere ponavadi le kritizirajo, npr. Rusijo, Srbijo, ki imata v svojih himnah omembo Boga.

Ampak poglejmo ravno primer Nemčije, ki jo stranki SDS in NSI pogostokrat jemljejo za zgled.

Nemčija v svoji himni nima omembe Boga. Še več. Bog ni omenjen niti v celotni pesmi, ki je podlaga za nemško himno, to je v nemški »Zdravljici«, gre za pesem Deutschlandlied.

Nemci ne le, da nimajo omembe Boga v svoji himni, ampak so po drugi svetovni vojni celo opustili napis Gott mit uns (Bog z nami) na vojaških uniformah nemškega imperija.

Torej. Nemci so naredili ravno nasprotno od tistega, kar tako vneto zagovarjata stranki SDS in NSI.

Problem je še posebej v tem, ker Slovenci povečini sploh niso neki verniki in jim je bolj ljuba sekularnost, torej da se Bog čim manj omenja v državnih zadevah.

Če vemo, da pretirana obremenjenost z Bogom in religijo nikoli ne prineseta nič dobrega, ampak zgolj radikalizem, se lahko upravičemo vprašamo, ali bi se Slovenci morali bati časa, ko bi na oblast spet nastopili stranki SDS in NSI.

Po našem mnenju bi se morali stranki SDS in NSI zgledovati po sicer v mnogih pogledih zgledni Nemčiji tudi v pogledu njenega ločevanja Boga od države, ne pa da ti dve stranki tako vneto želita omeniti Boga v slovenski himni.

Na koncu še ena pripomba. Za omembo Boga v slovenski himni se zavzema tudi pisatelj Boris Pahor. Sami smo še v preteklosti negativno komentirali to njegovo zavzemanje. Tokrat pa bomo rekli samo to, da je po našem mnenju zavzemanje Borisa Pahorja predvsem njegova osebna želja »biti prijatelj z Bogom«. Boris Pahor ima namreč več kot 100 let in pred odhodom si verjetno želi doseči neko pozitivno dejanje v odnosu do Boga. To je po našem mnenju čisto egoistična gesta Borisa Pahorja, ki pa jo ravno SDS in NSI tako zelo izpostavljata, ko želita argumentirati potrebo po vnosu besede Bog v uradno slovensko himno.

Po našem mnenju Bog v slovenski himni nima kaj iskati. Slovenija preprosto ni država, kjer bi večina ljudi imela neko silno povezanost z religijo, zato bi bilo naravnost bizarno, če bi zaradi neke manjšine v Sloveniji prišlo do vnosa besede Bog v himno.

Boga naj desni politiki v Sloveniji raje pustijo v cerkvah in v onstranstvu, v tuzemstvu pa naj ga raje ne omenjajo, saj vsi vemo, da pretirano omenjanje Boga ne prinaša nobene koristi, ampak le škodo – poglejmo si fundamentalne države na Bližnjem vzhodu – to res ni nekaj, kar bi predstavljajo nekaj pozitivnega. Pretirano čaščenje Boga je najslabše, kar se lahko zgodi v kakšni državi – to je pot v primitivizem.

Ravno zato se nam zdi potenciranje Boga s strani strank NSI in SDS izrazito problematično.

Še enkrat. Stranki SDS in NSI naj za pozitiven zgled vzameta ravno moderno Nemčijo, ki je omembo Boga odstranila iz državne sfere in nemškim politikom niti na pamet ne pride, da bi vsiljevali omembo Boga v državnih simbolih in podobno. Ne vemo, zakaj SDS in NSI nočeta sprejeti pozitivnega zgleda Nemčije tudi v tem primeru, glede na to, da Nemčijo jemljeta pogosto za nek ideal.

Tudi tu bi morala SDS-u in NSI-ju biti ideal Zvezna Republika Nemčija.

Koncept omembe Boga v državnih simbolih, tudi himnah, je v današnjem času preprosto zastarel (v zahodnem svetu). Sami se sicer bojimo, da bi bil ta pozitiven moderni koncept lahko poleg s kakšnimi z Bogom obremenjenimi strankami, ogrožen predvsem s povečano islamizacijo Evrope, ki bi lahko ponovno vpeljala Boga v državo, kar pa na žalost pomeni vrnitev v nazadnjaštvo.Odgovorite