sreda, 4.november.2015 - 21:58

BELCI V ZDA NA ROBU IZUMRTJA: Povečana stopnja smrtnosti belih moških med 45. in 54. letom starosti v ZDA skrbi ameriške znanstvenike.

OGROMNA STOPNJA SAMOMORILNOSTI IN SAMODESTRUKTIVNEGA OBNAŠANJA MED REVNEJŠIMI BELCI V ZDA.

BELCI V ZDA SO NA ROBU IZUMRTJA.

V ZDA OBSTAJA VELIKA SMRTNOST MED BELCI MED 45. in 54. LETOM STAROSTI, PREDVSEM MED TISTIMI, KI SO MANJ IZOBRAŽENI. PRI NJIH JE  SAMOMORILNOST V OGROMNEM PORASTU, KAR REDČI NJIHOVE VRSTE Z NESLUTENO HITROSTJO.

Število umrlih ljudi na 100.000 prebivalcev znotraj iste skupine je zadnja leta največja pri belcih z nižjo stopnjo izobrazbe, ki tako pospešeno izumirajo.

stevilo_umrlih_med_45_in_54_na_100000_prebivalcev_ZDA

Vir: Podatki BBC in CDC Compressed Mortality Database – študija Case/Deaton

Smrtnost v izbranih državah na 100.000 prebivalcev v letih 1990 do 2010 kaže, da se smrtnost med belci v ZDA povečuje, medtem ko se smrtnost med Hispanci zmanjšuje, smrtnost se prav tako zmanjšuje v Kanadi, Avstraliji in nekaterih izbranih zahodnoevropskih državah.

stevilo_smrti_v_nekaterih_drzavah

VIR: PNAS.org: Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century, PDF

Združene države Amerike že dolgo časa ne veljajo več za obljubljeno deželo in postajajo vse bolj država, v kateri so prisotne različne anomalije.

Ena od anomalij v ZDA je precej zanimiva.

V ZDA namreč prihaja do drastičnega povečevanja smrtnosti med belimi Američani, starimi med 45 in 54 leti.

Medtem ko se stopnja smrtnosti med črnci in hispanci vse bolj znižuje, pa narašča stopnja strpnosti med belci.

Najbolj na udaru so belci, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe. To je srednjo šolo ali manj.

Ti moški imajo trenutno največjo stopnjo smrtnosti med vsemi prebivalci ZDA.

Raziskovalci vzroke za to vidijo v povečani samomorilnosti teh moških.

Samomorilnost belih moških je namreč v velikem porastu v ZDA.

Že sicer je največja samomorilnost v ZDA med belimi moškimi in belimi ženskami. To mnogi pripisujejo belski kulturi.

Predvsem beli moški, ki so socialno šibkejši se znajdejo v položaju, ko postanejo zelo apatični in depresivni, ko jim je težko celo hoditi malo večje razdalje, celo prehoditi 10 stopnic, iti v trgovino, se družiti z drugimi ljudmi. To vse lahko pripelje do samomorilnih nagnjenj in v končni fazi do samomorov.

Tisti moški, ki imajo nižje stopnje izobrazbe, se soočajo z večjimi socialnimi stiskami, socialne stiske mnoge pripeljejo tudi do nevarnejših oblik življenja – slaba prehrana, zloraba mamil (revnejši belci jemljejo mamila slabše kakovosti, kar še dodatno povečuje njihovo propadanje) in alkohola in podobno.

Vse to pripelje do povečane samomorilnosti.

Najbolj samomorilni so ljudje, ki živijo v ruralnih področjih ZDA.

Očitno družba v ZDA rapidno nazaduje. Zelo zanimivo je, da je največje nazadovanje mogoče čutiti ravno med belo populacijo.

Problem ZDA je sicer tudi v tem, da ZDA za razliko od Evrope veliko manj sredstev namenja revnejšim populacijam, da jim omogoči vsaj minimalno raven socialne varnosti, sploh v starejših letih. V ZDA se lahko zato ljudje znajdejo v težavah, če ne poskrbijo za varno starost v pretežno zasebnih pokojninskih skladih. Ker država ljudem pretežno ne pomaga, se mnogi znajdejo v situaciji, ko preprosto ne vidijo izhoda in si vzamejo življenje.

Po našem mnenju je mogoče rapidno nazadovanje stanja v beli populaciji manj izobraženih moških v primerjavi z drugimi rasami mogoče najti tudi v dejstvu, da so belci veliko bolj individualni, medtem ko se druge rase med seboj bolj podpirajo in so bolj povezane, tudi če živijo v revščini, zato imajo boljšo socialno strukturo. Belci, predvsem beli moški pa se znajdejo v začaranem krogu revščine, ki vodi v socialno izključenost, osamljenosti in posledično depresivnost. V takšnem stanju pa so bolj nagnjeni k storitvi samomora.

Očitno se belcem v ZDA ne piše nič dobrega. Vsaj tistim belcem, ki nimajo dovolj denarja.

Drugi belci, tisti, ki so bolj izobraženi, situirani in so si ustvarili neko življenje, so sicer v boljšem položaju, a v ZDA je ogromno belcev, ki živijo na dnu. Ti so na robu izumrtja.

Očitno belci, ki se v življenju niso znašli in so se znašli na dnu, ne morejo preživeti v ameriškem okolju in jih kruta selekcija ameriške družbe uničuje do takšne mere, da so kot skupina v prihodnosti obsojeni na propad.

Tudi to je sodobna Amerika.

BBC: Why is death rate rising for white, middle-aged Americans?Odgovorite