ponedeljek, 21.december.2015 - 11:36

PO REFERENDUMU: Slovenija je pokazala, da si (še) ne zasluži mesta med razvitimi državami sveta in Evrope.

NEVARNO NARAŠČANJE NAZADNJAŠTVA V SLOVENIJI

Slovenci so se izkazali kot v dobršni meri zelo primitiven narod, zato si Slovenija ne zasluži mesta med družbeno najrazvitejšimi državami Evrope in sveta.

Parlament bi moral zavrniti zakon Koalicije za otroke gre, ki ga bo ta vložila.

TISTI, KI SO ZMINIRALI NOVELO ZZZDR NIMAJO MORALNE PRAVICE PREDLAGATI ZAKONA O UREJANJU POLOŽAJA ISTOSPOLNIH ZVEZ.

istospolne_zveze_v_sloveniji_nezazelene

Po tem, ko so nasprotniki novele ZZZDR uspeli na referendumu zavrniti to novelo in Slovenijo ponovno pomaknili globoko v Balkan in dalj od bolj razvite Evrope, izzveni njihova napoved, da bodo sami podali predlog zakona, ki bi urejal tudi vprašanje istospolnih zvez, a brez možnosti za posvojitev otrok, skrajno neokusna.

Parlamentu in strankam, ki so bile zagovornice trenutne novele zakona ZZZDR, bi moralo biti pod častjo, da bi podprli zakon, ki bi ga vložila ravno tista skupina, ki je uničila novelo ZZZDR.

Za neko državo bi bilo pod častjo, da bi pravice določeni skupini ljudi urejali tisti, ki tej skupini nasprotujejo in jo ponižujejo.

To bi izzvenelo tako, kot da bi sužnjelastniki urejali pravice sužnjev.

Sicer je referendum pokazal, kako se je okrepila nazadnjaška struja ljudstva v Sloveniji in kako Slovenija kot takšna čedalje bolj zahaja v sfero tretjerazrednosti, v sfero držav, ki niso sposobne urediti niti osnovnih človekovih pravic zaradi preveč primitivnega ljudstva v svoji sestavi.

Kot takšna Slovenija ni vredna biti v kakršni koli zahodni zvezi držav,v katero se želi postaviti (recimo mini Schengen, če bi do njega prišlo).

Preprosto je Slovenija pokazala, da je država, ki ni vredna biti del skupine modernih držav.

In referendum je pokazal ravno to.

Že Ustavno sodišče Republike Slovenije, katerega trenutna sestava gre v prid slovenski politični desnici (pet od devetih sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije je namreč desno usmerjenih in lojalnih slovenski politični desnici), je s svojo odločitvijo pokazalo, da Slovenija ni sposobna zaščititi človekovih pravic določeni skupini ljudi, in je tako opravilo umazano delo za slovensko politično desnico.

Referendum je pa samo dokazal takšno nazadnjaško stanje miselnosti v tej državi.

Sicer pa še nekaj. Na referendumu je bil dosežen kvorum 20 odstotkov vsega volilnega telesa, mogoče je bilo nasprotnikov še nekoličkaj nad 20 odstotkov.

Glede na to, da so bili nasprotniki novele bolj motivirani za glasovanje na referendumu, to ne preseneča.

A kljub temu referendum ne predstavlja dejanskih političnih afinitet v Republiki Sloveniji, saj je bilo pri referendumu potrebno doseči volilno udeležbo, ki znaša le 20 odstotkov, vsi pa vemo, da je na državnozborskih volitvah volilna udeležba praviloma veliko višja.

Tudi če ni sprejeta novela ZZZDR, so ljudje, katerim je ta zakon skušal urediti določene pravice, lahko zadovoljni, da je v Sloveniji trenutno na oblasti politična opcija, ki do njih ni nestrpna in sovražna.

Za Slovenijo je torej potrebno zgolj to, da ne pride do situacije, ko bi na oblast prišle mračne sile, ki jih predstavlja slovenska politična desnica, ki so znane po sovraštvu do različnih slojev ljudstva in ne le do istospolno usmerjenih oseb (tujci, črnci, Romi, ljudje, ki so v Slovenijo prišli iz drugih republik bivše SFRJ, in podobno).

Tudi če ta novela zakona ni sprejeta, je za Slovenijo dobro, da pa so na oblasti politične stranke, ki so bile za uveljavitev novele.

Trenutna vladajoča opcija torej predstavlja ta ščit pred sovražnostjo in primitivizmom nasprotne politične opcije, ki bi v primeru, da pride na oblast, v Slovenijo prinesla mračno obdobje strahu in nasilja do vseh, ki niso po njihovi volji.

Še to. Slovenija je bila v BBC-jevem članku označena kot najbolj napredna država med postkomunističnimi državami, ki pa ima težavo, da so v njej pravice istospolno usmerjenih še vedno zatirane.

Po tem referendumu se postavlja vprašanje, ali se Slovenijo še vedno lahko šteje kot najbolj napredno državo v okviru postkomunističnih držav, ali zaradi nekaterih političnih struktur drvi v čim večje nazadnjaštvo in je le vprašanje časa, kdaj jo bo kakšna druga postkomunistična država prehitela pri zagotavljanju človekovih pravic.

Sicer pa je potrebno pogledati rezultate bolj podrobno. Podrobnejši rezultati, predvsem rezultati po volilnih okrajih (in ne po volilnih enotah, ki niso relevantne, saj zajemajo skupaj ruralna in urbana področja) kažejo, da je bolj moderno razmišljanje prisotno predvsem v urbanih središčih večjih mest, medtem ko je nazadnjaško razmišljanje bolj značilno za ruralna področja.

Skratka. Slovenska urbana področja so tista, ki nosijo napredno misel, medtem ko imajo na ruralna področja večji vpliv nazadnjaške politične strukture.

Bilo bi žalostno, da pravice določene skupine urejajo ljudje, ki nosijo nazadnjaške poglede na svet in ki so sovražni do te skupine. To bi bilo dvolično, obenem pa bi se s sprejetjem zakona, ki bi prišel s strani takšnih ljudi, sedanje zagovornice novele ZZZDR postavile v podrejen položaj, zatorej je po našem mnenju potrebno zavrniti predlog Koalicije za otroke gre in združiti moči ter pripraviti ponoven predlog zakona (ali novele obstoječega zakona), ki bi urejal te pravice.

Še enkrat. Po častjo bi bilo, da bi Slovenija urejala pravice istospolno usmerjenih oseb z zakonom, ki so ga pripravili tisti, ki že drugič zavrnili pravice tem osebam (sedaj in na referendumu o družinskem zakoniku pred nekaj leti). To bi bilo popolnoma pod častjo in bi kazalo na popolno pomanjkanje ponosa pri zagovornikih sedanje novele ZZZDR.

Velja pa eno. Dokler Slovenija ne bo primerno uredila vprašanja istospolno usmerjenih oseb, se ne more postavljati v kakršen koli klub razvitih držav.

To je eno izmed vprašanj, ki v 21. stoletju loči države glede na družbeni razvoj.

Slovenija je žal ponovno zapravila priložnost, da bi postala ena od modernejših držav, zato naj se ne čudi, če je kakšne države ne bodo želel uvrstiti medse pri kakšnih drugih političnih zvezah, ker bodo preprosto ocenile, da Slovenija ni dovolj družbeno razvita, da bi si zaslužila članstvo v kakšnih povezavah razvitih držav.

Leve politične stranke niso problem, a desne politične stranke so tiste, ki Slovenijo premikajo v nerazvitost in nek totalitaren sistem.

Konkreten rezultat referenduma mora biti znak politiki, da država Slovenija očitno ni država, ki bi se lahko postavljala ob bok najbolj razvitim državam sveta in Evrope. Ne moreš se uvrščati med napredne države, obenem pa nisi sposoben urediti ene tako esencialne stvari v sferi človekovih pravic, kot je ureditev vprašanja istospolnih zvez.

Slovenija očitno caplja za razvitimi državami in je njen družbeni razvoj vsaj nekje 10 do 20 let v zaostanku za modernim svetom. Malce jo rešujejo le urbana središča, a tudi v teh razvoj liberalne miselnosti še vedno precej šepa za razvitimi državami. To je dejstvo.

Država v smislu družbenega razvoja preprosto nazaduje. V veliki meri predvsem zaradi strank na politični desnici, ki imajo vpliv celo na nekatere inštitucije, recimo na Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je trenutno po političnih preferencah sodnikov v njem pretežno desno usmerjeno.

Ravno te stranke Sloveniji onemogočajo družbeni razvoj.

Skratka. Država se ne more razglašati za razvito in napredno, obenem pa se iti takšnega primitivizma, ko je govora o takšnih osnovnih človekovih pravicah, kot je pravno urejanje položaja istospolnih zvez,  pri tem se pa precej dvolično sklicevati na neke pravice otrok, z namenom upravičiti nazadnjaški odnos do istospolno usmerjenih ljudi.

Preprosto se Slovenije ne more (vsaj zaenkrat še ne) dojemati kot razvite države.

To za seboj potegne številne stvari. Predvsem to, da Slovenija ne more sodelovati v klubih razvitih držav, dokler ne uredi tudi tega vprašanja.

RTV Slovenija: Koalicija za otroke gre napoveduje nov zakon, Primc vstop v politiko

BBC: Slovenia rejects gay marriage in referendum

Napisano: 21.12.2015 ob 11:36Odgovorite