ponedeljek, 24.oktober.2016 - 09:06

Slovenija se mora paziti ljudi, kot je Henrik Lund, ki v Slovenijo prinašajo škodljive teorije.

Slovenija ne sme dovoliti, da z njo upravlja zelena mafija.

Pogledi Henrika Lunda so za Slovenijo izrazito škodljivi. Tega človeka in njegovih idej se je potrebno bati. Za Slovenijo je najboljše, da izgradi drugi blok v NEK Krško.

Slovenija naj vztraja pri tem, kar pozna. To je recimo Jedrska elektrarna Krško, ki predstavlja biser v slovenskem elektrogospodarstvu.

nek_krsko

 

Večina Slovencev ima zaradi obnovljivih virov energije samo probleme, ki se kažejo v tem, da močno preplačujejo položnice za električno energijo.

Cena elektrike je še relativno ugodna, a problem je v tem, da so dajatve za obnovljive vire tako hude, da močno povečujejo končni znesek na položnici za električno energijo.

Koristi od tega imajo samo tisti, ki so postavili določene objekte za obnovljive vire, recimo solarne plošče. To pa zato, ker jih je država izdatno subvencionirala (subvencije so nato prek povečanih dajatev morali plačati slovenski državljani), nato pa so ti isti ljudje s temi svojimi mini elektrarnami lahko elektriko prodajali nazaj v električno omrežje in tako močno klestili svoje stroške za elektriko na račun ostalih državljanov Slovenije.

Tu je šlo za čisti nateg, ki ga je podpirala skorajda bi lahko rekli mafijska slovenska politika.

Sami ljudem, ki zlorabljajo idejo o obnovljivih virih energije za osebne koristi imenujemo zelena mafija.

Namreč. Določeni izmečki znotraj slovenske politike so pograbili ideje o obnovljivih virih energije in tako omogočili materialne koristi za nekatere bogataše na račun preostalih Slovencev.

Ti politiki, ki so naredili takšno škodo, še vedno oblačijo v slovenski politiki.

Nekateri politiki iz Slovenije delajo nekega poskusnega zajčka za obnovljive vire. Ceno za takšen poskus pa plačujejo navadni ljudje z močno preplačanimi položnicami za električno energijo.

Slovenija bi se morala kot hudič križa bati Henrika Lunda in njemu podobnih ljudi in se raje zateči k rešitvam, ki so ji znane.

To pa je razširitev Jedrske elektrarne Krško in izgraditev dodatnega bloka jedrske elektrarne.

Jedrska elektrarna je, če vse deluje v redu, najbolj čisti vir energije v državi.

Nuklearne elektrarne dosti manj obremenjujejo okolje kot drugi viri energije.

Obnovljivi viri energije po drugi strani močno obremenjujejo naravne resurse in naravo, to pa zato, ker je potrebno izgraditi veliko virov energije, da bi se zadovoljilo vse potrebe po njej, medtem ko jedrska elektrarna sama lahko proizvede ogromne količine energije. Narava s tem ni bistveno obremenjena, razen na delu, kjer se nahaja jedrska elektrarna.

Jedrska elektrarna, če deluje normalno, torej veliko manj obremenjuje okolje kot objekti za izkoriščanje obnovljivih virov energije, ki jih mora biti veliko več, da bi dali isto količino energije, kot jo daje jedrska energija.

V Sloveniji je zaradi zelene mafije, predvsem tiste v slovenski politiki, prišlo do situacije, ko navadni ljudje močno subvencionirajo kaprice bogatašev, ki so si prek zelene politične mafije izposlovali takšen sistem, ki večino stroškov za obnovljive vire energije naprti navadnim ljudem, s čemer se jih subvencionira, tako da ti za postavitev obnovljivih virov energije, dajo relativno malo denarja, da bi bila stvar še hujša pa z vključitvijo obnovljivih virov energije v električno omrežje, pa še dodatno služijo in si s tem močno klestijo stroške električne energije na račun drugih ljudi. Tu gre za zeleni kriminal, ki ga podpira slovenska zelena mafija.

Slovenija bi se morala tega zelo paziti.

Za nas je Henrik Lund, kar zadeva njegove poglede, škodljivec,  ki ne bi smel imeti nobenega vpliva na odločanje v Sloveniji.

Mimogrede je Henrik Lund tudi nasprotnik jedrske energije, češ da je postavitev jedrske elektrarne predraga. To je seveda govorjenje v prazno. Postavitev jedrske elektrarne je, glede na velikost objekta, resda dražja od posameznega obnovljivega vira energije, ampak ko se postavi, so koristi od nje tolikšne, da se investicija kmalu povrne.

Morda je Henrik Lund primeren za Dansko, ki bo kmalu uspela priti do 100 % energije iz obnovljivih virov energije, ampak takšen model je za Slovenijo nesprejemljiv že zato, ker je Slovenija premajhna država, da bi lahko prenesla visoke stroške prehoda na izključno izrabo obnovljivih virov energije.

Henrik Lund je zato po našem mnenju problematičen za Slovenijo. Njegovi pogledi so škodljivi za Slovenijo.

Ljudje bi se morali takšnim pogledom upreti, prav tako pa bi morali uničiti zeleno mafijo v Sloveniji, ki je glavni krivec, da morajo Slovenci kljub relativno nizkim cenam energije plačevati ogromne zneske položnic za električno energijo.

Zelena mafija je naredila v Sloveniji že toliko škode navadnim ljudem, da bi se jo moralo uničiti, ne pa da vedno skozi visokoleteče projekte pobira denar od navadnih državljanov samo zato, ker je del te zelene mafije prisoten tudi v slovenski politiki, ki sprejema odločitve, katere imajo za cilj škodljive posledice za prebivalce Slovenije.

Da bi bila stvar še hujša, pa zelena mafija pospremi te svoje projekte s tako lepimi besedami kot je skrb za okolje, ekologija in podobno.

Očitno nekateri debilni politiki v Sloveniji zelo hitro nasedejo na lepe besede in zato sprejmejo odločitve, ki naredijo ogromno škodo navadnim ljudem.

Še enkrat. Henrik Lund predstavlja veliko nevarnost za Slovenijo. Njegove ideje je potrebno zavreči, ker so za Slovenijo škodljive. Slovenija ni dovolj bogata, da bi se lahko šla neke zelene eksperimente. Slovenija naj se raje zanese na tisto, kar ima.

In Slovenija ima pravi biser, kar zadeva elektrogospodarstvo, to pa je Jedrska elektrarna Krško.

Jedrske elektrarne so najboljše z vidika razmerja med ceno – ekologijo – učinkovitostjo. Noben obnovljivi vir energije ne more prekašati prednosti jedrske elektrarne.

Slovenija naj torej namesto, da posluša takšne pojave kot je Henrik Lund, raje začne z realizacijo izgraditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško.

Slovenija naj poveča delež energije, ki jo pridobi iz jedrskih virov, idejo o obnovljivih virih energije pa naj raje čim bolj omeji, saj ta ideja prinaša le stroške, ki dolgoročno ne bodo prinesli visoke dodane vrednosti. Od te ideje pa bodo imeli koristi le nekateri. Ideje zelene mafije bi morala Slovenija opustiti.

Vprašajmo se. Če bi Slovenija morala energijo pridobivati le z obnovljivimi viri, koliko bi moralo biti teh virov in ali bi sploh še ostalo kaj nedotaknjene narave zaradi teh virov?

Obnovljivi viri so ekološko škodljivi. Ni res, da ne obremenjujejo narave, ampak jo preveč obremenjujejo.

To, kar govori zelena mafija o ekoloških virih energije, je čista laž.

Poglejmo recimo reke, ki so obremenjene s preveč hidroelektrarnami. Te reke sploh več niso ničemur podobne. Vetrne elektrarne povzročajo težave pticam, solarna energija je sicer relativno dobra, a predraga in preveč nezanesljiva. Če pogledamo še bionafto in koliko obdelovalnih površin se uniči za nek biodizel in kako to po drugi strani vpliva na rast cen prehrambenih izdelkov, ker več ni toliko prostora zanje. To je tudi eden izmed škodljivih projektov zelene mafije.

Skratka. Obnovljivi viri energije sploh niso nič tako zelo dobrega, kot to želi ljudi prepričati zelena mafija, ampak so v veliki meri zlo, ki uničuje naravo.

Jedrska energija je po našem mnenju najbolj čist in za okolje najmanj obremenjujoč vir energije, resda pa zahteva večjo varnost, ker če se kaj zgodi, pa so lahko posledice hude, ampak to je samo če. Ponavadi so jedrske elektrarne zelo varne. Primerov nesreč je bolj malo. Černobil (zaradi slabega vzdrževanja) in Fukušima (zato, ker je bila jedrska elektrarna postavljena na potresnem območju, kar je zaradi bližnjih tektonskih plošč celotna Japonska). Recimo NEK nima niti slabega vzdrževanja, niti ni na pretirano potresnem območju. Zato je nevarnost zanemarljiva.

Zelena mafija je uspela marsikakšnega slovenskega politika pritegniti k sebi z nekim lepobesedičenjem, žal tudi precej slovenskih politikov, ki so se izkazali za čiste debile, kar zadeva vprašanje obnovljivih virov energije. To je slabo.

Slovenija bi se morala izvleči iz objema zelene mafije in pogledati stvari malo širše ter ugotoviti, da ni vse, kar se servira glede obnovljivih virov energije, tako dobro.

Obnovljivi viri energije, sploh nekateri, imajo lahko zelo negativne posledice na naravo, še hujše posledice pa imajo na ljudi, ki morajo zaradi kapric nekaterih preplačevati položnice za energijo (ali pa dražje sadje in zelenjavo (v kolikor bi zaživel biodizel, pa ni, ker je tudi politika spoznala, da so posledice na predelovalne površine prehude, v kolikor bi bila proizvodnja oljne repice preveč intenzivna)).

Slovenija ima srečo, ker ima izkušnje z uporabo jedrske energije. Namesto da posluša nebodijihtreba ljudi tipa Henrik Lund, naj se raje zanese na svoj know how in ga razvija.

To je potrebno predvsem povedati debilnim slovenskim politikom, ki jih je zelena mafija pridobila, morda tudi s kakšnimi finančnimi ugodnostmi, ali pa so ti politiki preprosto tako nevedni, da se jih je lahko pridobilo zgolj z nekim lepobesedičenjem, ki pa nima nujno realne zaslombe.

Sami bi bili najbolj veseli, da Slovenija poveča delež proizvodnje električne energije iz jedrskih virov energije. Po našem mnenju tudi 3 jedrske elektrarne ne bi bile nič slabega za Slovenijo, vsekakor pa bi Slovenija morala začeti z realizacijo izgraditve novega bloka v NEK Krško.

Slovenija naj pri tem za zgled vzame Francijo, državo, ki se večinoma zanaša na jedrsko energijo, ne pa da se zanaša na Dansko in s tem samo povečuje moč zelene mafije, ki s svojimi projekti finančno preobremenjuje slovenske državljane. Danski primer za Slovenijo po našem mnenju ni dober. Še več. Sledenje danskemu primeru bi bilo za Slovenijo skrajno neumno početje, glede na njene značilnosti.

RTV Slovenija: Henrik Lund: “Obnovljivi viri energije so dolgoročno edina mogoča rešitev na svetovni ravni”Odgovorite