ponedeljek, 19.avgust.2019 - 14:45

Zoran Predin opozoril na totalitarne prijeme prejšnjega režima v glasbeni industriji

ZORAN PREDIN OPOZORIL NA TOTALITARNE PRAKSE PREJŠNJEGA REŽIMA. 

NEKATERE SO AKTUALNE TUDI DANES.

Zoran Predin je v intervjuju za hrvaško glasbeno televizijo CMC opisal načine totalitarnega delovanja nekdanje države. Rekel je, da so obstajali predvsem trije načini pritiskov na glasbenike. In sicer.

Če je imela kakšna pesem politično nesprejemljivo besedilo, je bila prepovedana.

Glasbeniki so pred koncertom morali nositi vsa besedila pesmi v bližnje policijske postaje, takrat postaje milice, ki so pregledale besedila pesmi in cenzurirali nesprejemljive pesmi.

Prepoved je bila ena oblika pritiska.

Druga oblika pritiska je bila ignoranca. Preprosto so oblasti glasbenike, ki so bili označeni kot neprimerni, ignorirale. Ti niso nikjer dobili reklame, da kje nastopajo in so bili tako precej nevidni in postavljeni na margino.

Pri skupini Lačni Franz so imele oblasti pripombe na njihovo ime skupine, ki se jim je zdelo problematično.

Zorana Predina pa je najbolj prizadelo obnašanje oblasti glede podeljevanja nagrad posameznikom.

Najbrž je imel v mislih, da so bile nekatere skupine v režimu zapostavljene tudi v smislu podeljevanja nagrad.

Zoran Predin politično gledano ni nek zadrti desničar, zato imajo njegove kritične besede veliko večjo težo, saj jih je izgovoril človek, ki nima nekega skrajno negativističnega odnosa do nekdanje države in nekdanje oblasti, ampak je samo povedal svoje objektivno mnenje.

Tudi v sedanji Sloveniji obstajajo res podobni vzorci vedenja oblasti, kjer se nekatere ljudi načrtno zapostavlja in potiska na dno ter se jih ignorira, ne samo v sferi glasbe, ampak na vseh področjih.

Slovenija ni kaj dosti spremenila svoje narave, ampak je ostala v preteklosti, tako levica kot desnica, le da obe na drugačen način – vsaka protežira svoje ljudi, le da so na desnici na splošno veliko bolj nestrpni. Če se levica bolj nagiba h komunizmu, se desnica k fašizmu, oba pola pa uporabljata totalitarne prijeme.

Zoran Predin je sicer gostoval na hrvaški glasbeni televiziji zato, ker je zelo spoštovan na Hrvaškem in tudi drugod po bivši Jugoslaviji ter slovi kot kulten glasbenik, ki je odpiral obzorja v jugoslovanski glasbi. Sam je povedal, da beseda Lačni v skupini Lačni Franz, ki je ime dobila po Franzu Kafki, pomeni lačni neke nove glasbe.

Še več. Rekel je, da je imel privilegij biti Slovenec, saj je kot Slovenec lahko na Hrvaškem pel tudi srbske pesmi, v Srbiji pa hrvaške, ker je pač bil Slovenec, nevtralen.

Za konec podajamo pesem Zorana Predina Praslovan, ki je ena njegovih najboljših pesmi.

Zoran Predin / Lačni Franz – PraslovanOdgovorite