četrtek, 9.september.2010 - 09:26

Evropski parlament želi z resolucijo zatreti francosko doktrino proti Romom

Francija se je odločila pregnati nezakonito priseljene Rome iz njihovih nelegalnih bivališč. Kljub temu, da je sprožila ostre reakcije, pa je delovala vsaj iskreno. V Sloveniji je pred nekaj leti prišlo do iskanja nove lokacije za eno izmed romskih družin, katero so izgnali kar sami okoliški prebivalci zaradi nasilja (Oseba, ki je živela pri romski družini Strojan, je tedaj tako močno pretepla enega od okoliških prebivalcev, da je pristal v bolnišnici v komi. To je povzročilo revolt okoliških prebivalcev, ki so romsko družino Strojan izgnali iz dotedanjega domovanja.). Takrat se je SDS-ova oblast (SDS spada v skupino Evropskih ljudskih strank) ljudem lagala glede namere o preseljevanju Romov. Zaradi laži, ki so jo izvajali SDS-ovci nad lastnim narodom, se je v ljudi naselil strah in so postavljali vaške straže povsod, kjer so bile možne lokacije za priselitev izgnane romske družine. Eden izmed ljudi, ki se je lagal slovenski javnosti, je sedanji evropski poslanec iz vrst SDS-a, Milan Zver, ki je tedaj bi koordinator za romsko problematiko v Sloveniji. Milan Zver je javno govoril, kako so informacije o preselitvi romske družine Strojan zavajanje, kar se je izkazalo kot laž in tega politika prikazalo v luči lažnive osebe (kar je za SDS že običajno, SDS-ovci so namreč znani predvsem po laganju). Namreč. Ljudje so na terenu opazili uslužbence oblasti, ki so pregledovali možne lokacije za priselitev romske družine Strojan, obenem je pa politik, ki se je ukvarjal z romsko problematiko, govoril, da je to zavajanje. Ravno zato so ljudje postali nezaupljivi, ker so opazili, da se jim tedanja SDS-ova oblast laže. Če potegnemo paralelo s francosko oblastjo, lahko rečemo, da je ta vsaj iskrena v svojih namerah in ne govori enega, dela pa drugo, kot je to počel Milan Zver in njegova stranka v povezavi z družino Strojan in tako povzročil nezaupanje ljudi v državno oblast.

Sedanji evropski poslanec Milan Zver je z lažmi, ki jih je izrekel, povzročil nezaupanje slovenske javnosti v tedanjo državno oblast, ko ljudje več niso verjeli niti slovenski policiji.

Francoska oblast z Nicolasom Sarkozyjem na čelu se je zaradi kriminalnosti, spodbujanja prostitucije in drugih kaznivih dejanj ter zaradi krnitve podobe Francije z nastajanjem nelegalnih romskih naselij, odločila uvesti posebno doktrino, s katero bi rešila vse bolj pereč romski problem, ki je prizadel tudi Francijo po vstopu Romunije in Bolgarije v Evropsko unijo.

Po vstopu Romunije in Bolgarije, ki sta močno obremenjeni z romsko populacijo in v katerih večinski narod Romov ne želi pri sebi zaradi nasilnosti in neciviliziranosti te etnične skupine, so se po vstopu v EU ti začeli preseljevati na zahod.

Ena izmed destinacij, kamor se selijo Romi, je Francija. Francija je nekaj časa tolerirala priseljevanje Romov, a zgolj do časa, dokler ni njihovo število postalo kritično in dokler niso izoblikovali romskih naselij, ki so znana predvsem za vzhod Evrope (recimo jugovzhod Slovenije (Dolenjska, Posavje, Bela Krajina) je prepoln romskih naselij, skoraj vsak večji kraj ima svoje romsko naselje, podobno je tudi drugod, recimo na Slovaškem, na Češkem, na Madžarskem, v Romuniji, Bolgariji, na severu Hrvaške (in ne na jugu, Jug Hrvaške Romov ne pozna, čeprav je zaradi čudne hrvaške politike prišlo do priseljevanja te etnične skupine tudi na jug Hrvaške, kar povzroča veliko zaskrbljenost lokalnega prebivalstva, saj se to počuti ogroženega, ker so Romi začeli škodovati njihovemu zdravju in ustvarjati nelegalne deponije smeti. Na Hrvaškem je romski problem še hujši, saj ima razsežnosti organiziranega kriminala, saj se Romi naseljujejo v hiše izgnanih Srbov, torej v privatno lastništvo, po mnenju nekaterih zato, da bi se preprečilo Srbom vrnitev na svoje domove na Hrvaškem. Romska naselja so tudi v Srbiji in drugih državah). Romi torej obremenjujejo predvsem vzhod Evrope, z vstopom nekaterih vzhodnih držav v Evropsko unijo pa so se začeli seliti tudi na zahod in tam, kjer jih prej ni bilo.

Torej. Francija je nekaj časa tolerirala prihod posebne etnične skupine, imenovane Romi, dokler ti niso začeli ustvarjati težav in so zaradi povečevanja njihove kritične mase težave z njimi postajale čedalje bolj očitne.

V Franciji je, kot že rečeno, največja zamera Romom ukvarjanje s kriminalom, predvsem s prostitucijo (za informacijo, podobno se dogaja tudi v Italiji, ki je ravno zato ena večjih podpornic francoske doktrine proti Romom).

Francozi so precej uspešni pri svoji doktrini proti Romom. Od julija, ko so začeli z doktrino odstranjevanja romske populacije iz države z izgonom iz države (Rome izženejo, tistim, ki njihov poziv za izgon sprejmejo, francoska vlada za vsako odraslo osebo nameni 300 evrov, za vsakega otroka pa še dodatnih 100 evrov. Torej. Neka romska družina, kjer sta oče, mati in recimo 9 otrok lahko dobi 1500 evrov francoskega denarja za odhod iz države), so uspeli deportirati že 8000 Romov.

Vendar to ni edini ukrep francoske doktrine proti Romom. Namreč. Francija je začela z intenzivnimi pogovori z državama Romunijo in Bolgarijo, od koder v Francijo prihaja večina Romov, s ciljem zajeziti priseljevanje Romov iz teh dveh držav Evropske unije.

Francije torej s svojo doktrino želi preprečiti priseljevanje Romov vanjo.

Njena doktrina, ki ima tudi zelo veliko privržencev in podpornikov, pa je naletela na kritike predvsem skrajno levičarskih skupin v Evropski uniji, pa tudi prokatoliških skupin (glede na to, da so Romi povečini katoliki, no katoliška cerkev je znana po tem, da so njeni podporniki predvsem manj izobraženi sloji prebivalstva (ruralno prebivalstvo, Romi, potem pripadniki mafijskih združb, potem narkomanske subkulture, ki jih katoliška cerkev rekrutira v katolicizem prek komun in podobni osebki, dodatno pa še nekaj tradicionalno katoliških narodov), bolj izobraženi in civilizirani sloji pa se od cerkve oddaljujejo, cerkev zato zelo ščiti populacije, ki ohranjajo katolicizem v Evropi, med drugim predvsem Rome).

Tudi Evropski parlament se želi upreti francoski doktrini s posebno resolucijo. Sami ne verjamemo, da bo ta uspešna, saj gre za vmešavanje evropskega parlamenta v notranje zadeve neke države, ki je mimogrede, ena daleč najpomembnejših v EU.

Čudimo se, zakaj evropski parlamentarci tako krčevito govorijo proti Sarkozy-ju, obenem pa ne pomagajo deprotiranim Romom.

Sami smo že v primeru čeških in slovaških Romov predlagali, da bi bilo dobro, da jih sprejmejo države, ki se hvalijo s svojo integracijsko politiko, to je predvsem Švedska.

Sami smo mnenja, da bi bilo dobro na Švedskem, ki ima veliko neposeljenih površin, uvesti posebne centre za naselitev Romov, vse Evropske države pa bi lahko preusmerjale tokove Romov na Švedsko, recimo s kakšnimi ozaveščevalnimi akcijami, kjer bi se Švedsko predstavilo kot Romom prijazno državo.

Sami smo mnenja, da bi bilo to dobro. Tako bi se razbremenilo države, ki Romov morda ne želijo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Tako bi se v Evropi rešil romski problem in se skoncentriral na zgolj eno državo, to je Švedska, ki se že itak na vsa usta hvali s svojo integracijsko politiko.

Nismo pa podporniki napadanja neke države, v konkretnem primeru Francije, ki je zaradi občutka ogroženosti začela izvajati posebno doktrino.

Te zadeve so prisotne povsod. Recimo v Sloveniji so pred nekaj leti državljani vodili veliko bitko proti naselitvi ene od romskih družin, katero so z dotedanjega domovanja po nasilnem incidentu izgnali okoliški prebivalci, saj je romska družina veljala za nasilno, prišlo je celo do upora državljanov, kjer so postavljali barikade policijskemu kordonu in pregledovali vsa policijska vozila slovenske policije in vse tovornjake v strahu, da država želi na njihovo področje priseliti romsko družino Strojan. Na koncu je država morala odstopiti številčni romski družini prostore zapuščene vojašnice iz časa JLA, pri doplačilu razlike (ker je objekt pač moral nekdo plačati, šlo pa je za plačilo razlike od vrednosti zemljišča, na katerem so omenjeni Romi živeli dotlej, to je bilo eno gozdno zemljišče, ki je sicer bilo v lasti Strojanovih, a nepozidljivo in pa vrednosti objekta vojašnice v Rojah, katerega vrednost je bila veliko večja), pa je sodelovala slovenska katoliška cerkev prek svoje organizacije Karitas, ki je zagotovil denar za plačilo objekta. V pojasnilo. V času, ko se je vse dogajalo, je bila na oblasti slovenska politična desnica, ki ima močne vezi s slovensko katoliško cerkvijo (tedaj je bila na oblasti tudi stranka NSI, procerkvena stranka, ki je znana po hudem katoliškem fundamentalizmu), zato ne preseneča, da je ravno cerkveni Karitas pomagal državni oblasti pri reševanju zadeve Strojan. Zanimivo je, da sta tako slovenska katoliška cerkev kot tedanja desna oblast prikrivali vpletenost Karitasa v plačilo objekta vojašnice.  

Oglejte si še videoposnetek spletnega portala 24ur.com, kako so krajani Grčaric v strahu pred romsko družino Strojan pregledovali konvoj slovenske policije, v vsako policijsko marico so pokukali, če se v njih slučajno ne skriva kakšen od družine Strojan. Pregledovali so tudi tovornjake. Krajani so si oddahnili, ko so ugotovili, da je bil preplah lažen in da država tam Romov ne bo naselila.

 24ur.com: Slovenija: Pregledovanje policijskih maric, ali v njih morda ne ždi kakšen član romske družine Strojan

 

Žurnal24: Resolucija proti izgonu RomovOdgovorite