torek, 21.september.2010 - 20:35

KAM BO LUKŠIČ NASELIL ROME?: Država predvideva povečanje števila romskih naselij

Država razmišlja o povečanju števila romskih naselij. Kaj to pomeni?

Državni zbor je na zaprti seji obravnaval poročilo varuha človekovih pravic o Romih.

Po sestanku so postregli z bolj ali manj dolgočasnim besedičenjem, razen ene pomembne stvari, ki pa vliva precej strahu v kosti.

In sicer je vlada predlagala, naj bi se povečalo število romskih naselij v Sloveniji.

Nas zanima, kaj to pomeni.

Ali bodo samo obstoječa romska naselja, ki morda formalno niso bila zavedena kot takšna, tokrat zavedli kot romska, ali pa bodo Rome načrtno selili v nova romska naselja.

Če bodo Rome res selili v nova romska naselja, bi bilo potrebno vedeti, kam jih bodo naselili.

Romska problematika je namreč zelo pereča in zato bi bilo prav, da vlada pove točne informacije, kam namerava naseliti Rome, če ima to v načrtu.

Dejstvo, da je sestanek politikov potekal za zaprtimi vrati, je precej zlovešče.

Dobro bi bilo torej vedeti, kaj ima v načrtu oblast.

Tudi lokalni mediji bi lahko začeli raziskovati, kaj konkretno država hoče.

Recimo novomeški Dolenjski list, ki bi moral raziskati, ali se namerava povečati število romskih naselij tudi v Novem mestu in drugih krajih Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Nateh področjih je romskih naselij malo morje. Vsak večji dolenjski, posavski ali belokranjski kraj ima praktično svoje romsko naselje.

Takšne informacije in skrivnostnost države zbujajo precej skrbi. Ali se lahko ponovi primer iz Grčaric, pa ni znano.

Smo pa mnenja, da je prav, v kolikor bi oblast dejansko nameravala ustvariti nova romska naselja, da o tem obvesti okoliške prebivalce.

Naj pa še povemo, da iz drugih držav ne prihajajo najboljše informacije iz krajev, kamor so države načrtno naselile Rome, saj je prišlo do trenj v teh krajih.

Mislimo, da je pri reševanju tovrstne problematike potrebna večja odgovornost države do vseh prebivalcev.

Država bi morala slovensko javnost obvestiti o svojih namerah, skrivanje za zaprtimi sejami za javnost je precej nedemokratično po našem mnenju.

Več si preberite v spodnjem članku:

Delo: Potrebne so spremembe zakona o RomihOdgovorite