ponedeljek, 1.november.2010 - 14:32

Le v peščici občin so ženske zastopane več kot 40 odstotno

Ženske bodo le v petih občinah v občinskih svetih sedele več kot 40 odstotno

Opomba: Prejšnjo sliko smo zamenjali z novo, ker je bila zelo moteča za eno izmed prebivalk Občine Škocjan. Prejšnjo sliko si lahko ogledate tukaj. Upamo, da z novo sliko ne bo težav.

Letošnje lokalne volitve so spet navrgle večinsko moške občinske svetnike, a v nekaterih občinskih svetih bodo ženske vendarle bolj enakovredne moškim.

Občine, kjer bo žensk več kot 40 odstotkov so:

Občina Škocjan (50 odstotkov žensk)

Občina Medvode (47,83 odstotka žensk)

Mestna občina Celje (45,45 odstotka žensk)

Občina Trbovlje (44,44 odstotka žensk)

Občina Dol pri Ljubljani (41,18 odstotka žensk)

Občina Škocjan je relativno majhna dolenjska podeželska občina, ki pa se ponaša z največjim deležem žensk v občinskem svetu. Občina je dobila tudi novega župana s precej zajetno postavo, ki se lahko pohvali s tem, da je premočno premagal dosedanjega župana, pa tudi v občinskem svetu bo imel številčno daleč nadpovprečno podporo. Gre za eno izmed občin, v kateri so se karte na volitvah močno premešale.

Zanimivo je, da odstotek žensk ne sovpada z nazorsko razvitostjo občin, ampak je večji odstotek žensk zaznan tudi v občinah, ki so zelo ruralne, manjši odstotek pa tudi v močno urbanih občinah.

Očitno vprašanje zastopanosti žensk v predstavniških telesih več ni vezano na nazorski razvoj posameznih področij. Morda gre razloge iskati tudi v tem, da so ponekod ženske bolj izobražene od moške populacije in je delo v občinskem svetu ponekod tretirano kot “ženski posel”, pa tudi s tem, da so ženske vse bolj enakovredne. Delitve na podlagi razlik je sedaj v Sloveniji moč zaznati bolj pri drugih stvareh, ne pa več toliko v spolu posameznika. Temu na žalost ne sledi slovenski parlament, ki bi moral zavoljo tega morda premisliti o ustanovitvi novih delovnih teles, ali v obstoječa telesa vnesti nove idejne zasnove, kar zadeva diskriminacijo.

Za lažjo predstavo še ena informacija. Vseh občin v Sloveniji je 210.

Odstotke žensk v občinskih svetih so se potrudili najti v Dolenjskem listu.

Dolenjski list: Največ svetnic v ŠkocjanuZnačke prispevka:

Komentarji

 

 1. admin pravi:

  Dosedanji komentarji na ta članek so odstranjeni zaradi nerelevantnosti (bizarna razprava z nami o spremljajoči sliki članka – sliki sedeče ženske), ki pa je vplivala na “integriteto” članka.

  K članku dodajamo podatek, da je v občini Škocjan polovica svetniških mest zasedena z ženskami tudi zaradi tega, ker je kot župan občine izvoljen Jože Kapler, na njegovo mesto v 12-članskem občinskem svetu pa je sedla ženska kot druga z najboljšim rezultatom na njegovi listi.

  Bralce prosimo, naj podajajo relevantne komentarje in se ne spuščajo v nepomembne podrobnosti, sicer njihovi komentarji ne bodo objavljeni.

 2. admin pravi:

  Verniko deseniško obveščamo, da smo upoštevali njeno pripombo, zaradi katere je prišlo do žolčne razprave med nami in njo zaradi prejšnje slike (razpravo, ki se je odvijala na tem mestu za komentarje, smo umaknili iz javnega dela). Upamo, da bodo sedaj strasti pomirjene, saj smo prejšnjo sliko zamenjali z novo.

  Na večji kompromis pa ne bomo pristali, ker na tem mestu želimo imeti duhovito sliko.

Odgovorite