sreda, 17.november.2010 - 07:03

Policija bo 18. in 19. novembra predstavila svojo vlogo ter vlogo medijev pri obravnavanju samomorov

Slovenska policija je javnost seznanila z zanimivo delavnico “Kako poročati o samomoru v inštituciji”, s katero bo predstavila svojo vlogo pri obravnavanju samomora, tako operativno (sama obravnava primera) kot sociološko (obveščanje svojcev o tem, da je njihov bližnji storil samomor). Prav tako se bodo posvetili vlogi medijev o poročanju o samomorih.

Če podamo obvestilo policije kar v celoti.

Predstavitev vloge policije v povezavi s samomori

Torek, 16. november 2010

V okviru 4. memoriala Leva Miličinskega, mednarodnega strokovnega srečanja, ki bo potekalo med 18. in 19. novembrom 2010 v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, bosta na delavnici z naslovom “Kako poročati o samomoru v instituciji” sodelovala tudi dva predstavnika slovenske policije, in sicer vodja Sektorja za policijska pooblastila in preventivo mag. Srečko F. Krope in vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte v Sektorju za splošno kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Darko Delakorda. Predstavila bosta vlogo policije v povezavi s  samomori.

Sodelujoče bosta seznanila z zakonskimi določili, ki policijo pooblaščajo, da se vključuje v preiskovanje samomorov. Med drugim se policistke in policisti pri tem srečujejo tudi z občutljivo in zahtevno nalogo seznanjanja svojcev o samomoru njihovih bližnjih.

Izpostavila bosta kako poteka usposabljanje policistov v okviru socialnih veščin, spregovorila pa tudi o lastni ranljivosti, s katero se soočijo policisti, ko oseba v postopku z njimi stori samomor ali ko pripadnik policije stori samomor.

V vseh izpostavljenih situacijah se policija srečuje z mediji in njihovim poročanjem. Postavljena je v situacijo, da tehta med pravico do obveščenosti in pravico do zasebnosti, saj se tudi pri obravnavanju samomorov postavlja vprašanje, do katere meje ima javnost pravico biti seznanjena.

Srečanje organizirata Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovensko združenje za preprečevanje samomora.

Dogodek združuje vse, ki se ukvarjajo s problemom samomorilnosti, njene pojavnosti in predvsem preprečevanja oz. zmanjševanje njenih posledic. Tokratno srečanje je namenjeno vlogi medijev.

Obvestilo se originalno nahaja tukaj.Značke prispevka:

Odgovorite