petek, 19.november.2010 - 08:06

Šentjernej, hitro razvijajoča se občina z eno napako, poplavlja jim gospodarsko cono

Občina Šentjernej je občina, katere župan se lahko pohvali, da da veliko na napredek in razvoj svoje občine, a pri obrtni coni ima težave. Ob vsakem večjem dežju jo zalije voda. Občina ima sicer zanimiv grb, ki deluje zelo ruralno.

 

Občina Šentjernej je občina na Dolenjskem, ki je zadnja leta zabeležila zavidanja vreden razvoj in usmerjenost k ustvarjanju urbanega jedra. Čeprav ima v svojem grbu petelina, ki je izrazito ruralen simbol, pa je občina precej razvita, sploh Šentjernej.

Občino že dolgo časa vodi župan Franc Hudoklin, sicer član SLS, ki pa ga odlikuje dejstvo, da ni primitiven, ampak je razvojno usmerjen.

SLS je sicer precej šizofrena stranka, na eni strani ima precej napredne ljudi, ti tudi niso neki zagrizeni desničarji, na drugi strani ima pa izrazito primitivne ljudi, katerih nazorski razvoj je zaostal nekje v, lahko bi rekli celo 19. stoletju, ti so tudi zelo naklonjeni katoliški cerkvi in imajo po pol ducata otrok pri sebi doma (lahko bi potegnili kar precej paralel z romsko populacijo, ki ni ravno nek sinonim napredka, ampak prej obratno, sinonim krčevite zaostalosti, ker ta populacija preprosto ne vidi smisla v ničemer drugem kot le klepanju otrok ali če se izrazimo po “Stresovsko”- ustvarjanju družine, in življenju z naravo).

Stranka SLS je precej šizofrena. Po eni strani ima precej napredne ljudi, ki niso neki zagrizeni desničarji, po drugi strani pa ljudi, ki so nazorsko še zelo zaostali in religiozno močno obremenjeni. 

Ravno v tistem področju je moč podati zelo zanimivo primerjavo, ki kaže na različnost ljudi znotraj same SLS. In sicer skozi dve občini.

Na eni strani ima Dolenjska izrazito razvito šentjernejsko občino, župana sta letos poleg SLS-a podprli tudi stranki LDS in SD, kar je dejstvo, ki govori tudi o naprednosti župana, župan ima dve hčeri, torej neko normalno število otrok (to poudarjamo zato, ker so nekateri Šentjernejčani nagovarjali, da kandidira za župana tudi Stane Bregar iz neodvisne liste, ki je podprla župana, ta človek ima 6 otrok in je rekel, da ne more biti župan, ker se mora posvetiti svoji številčni družini in ima tudi prav, po našem mnenju ljudje z nad dvema otrokoma praktično niso primerni za vodilne funkcije, ker jih družina ponavadi preveč ovira). Iz občine Šentjernej izvira tudi Miloš Kovačič, nekdanji dolgoletni direktor Tovarne zdravil Krka Novo mesto, kar je tudi morda vsaj nekoliko prispevalo k razvoju občine. Gre torej za občino, ki se razvija, ki želi biti več kot še eno ruralno področje Dolenjske.

Šentjerneju sosednja občina je pa občina Škocjan, ki jo je 8 let prav tako vodil župan iz vrst SLS-a, ki ima 5 otrok. Gre za občino, ki je daleč v zaostanku za občino Šentjernej, ki je popolnoma vpeta v katoliško cerkev, kar spodbuja nerazvoj same občine (tam, kjer ima vpliv katoliška cerkev, ponavadi zadeve razvojno pešajo), saj je župan, ki je mimogrede, na položaj prišel s položaja ravnatelja Osnovne šole, preprosto skoraj celotno pozornost posvečal zgolj zadevam, ki se tičejo mladoletnih otrok in družin ter cerkve – gre za stvari, ki so recimo značilne za Rome, ki se s svojim nazorskim pogledom preprosto ne razvijajo, ker ostajajo na ravni ukvarjanja zgolj z otroci, pozabil je pa na razvoj občine, zato je občina Škocjan razvojno propadala in to do takšne mere, da so se silnice, ki tega več niso mogle trpeti, usmerile proti županu in se odločile za spremembe. Rezultati volitev za župana in njegovo stranko v Škocjanu so pa več kot porazni in kažejo na njegovo napačno politiko, ki jo je vodil v svojih dveh mandatih. Govoriti zgolj o družini, otrocih, cerkvi (tudi investicijska dejanja občine Škocjan so šla v tej smeri, izgradnja šole, čistilne naprave, vodovoda, “da bi družine in otroci živeli zdravo” – kakšnih drugih razvojnih investicij pa ni bilo), je neumnost, za takšno govoričenje ima država Antona Stresa in katoliško cerkev, ki o tem pridiga ponavadi med verskimi prazniki: o pomenu družine, otrok in podoben lari fari. V vlogi župana je potrebno razmišljati tudi o čem drugem. O gospodarstvu, razvoju. Očitno je bila težava v dosedanjem županu v tem, da je prišel na položaj s položaja ravnatelja Osnovne šole, torej iz enega otroškega sveta, kjer je bila skrb zgolj za mladoletne otroke in po našem mnenju verjetno ni znal preseči te zgolj na otroke, družino in cerkev omejene miselnosti.

Ta različnost v razvoju se v teh dveh sosednjih občinah močno kaže. Ena občina ima naprednega župana, ki ve, kaj je potrebno za razvoj, pri tem so ga podpirale tudi napredne politične silnice, druga je imela župana, ki se je ukvarjal samo z otroci in investicijami, ki so zadevale pretežno samo družinsko življenje in otroke, razvoja pa ni bilo, še investicije v infrastrukturo so bile popolnoma nepotrebne in nesmotrne, brez neke posebne dodane vrednosti za občino in občane. Tega župana so ob zadnjih volitvah podpirale zgolj klerikalne in cerkvene silnice, ki že a priori pomenijo coklo v razvoju. In zato je tudi dosegel tako klavrn rezultat, saj je izgubil večino podpornikov izpred osmih let.

No. Kljub razvoju občine Šentjernej, ki je res zgledna občina  v tem pogledu, pa ima ta precej težav s svojo obrtno-gospodarsko cono. Problem je, da je cona na nekoliko nižjem predelu, ki ga ob vsakem večjem dežju zalije voda.

A župan je rekel, da bo občina ta problem rešila prednostno in bo za to namenila 50.000 evrov.

Ni odveč pripomniti niti dejstva, da je Hudoklin župan že peti mandat zapovrstjo. Dobrega konja se pač ne menja. No, v konkretnem primeru bi lahko rekli, dobrega petelina se ne menja.Odgovorite