sobota, 27.november.2010 - 18:01

Slovenija bi morala Madžarom odvzeti samostojnega poslanca v državnem zboru

V Sloveniji je zadnje čase aktualno podeljevanje pravic narodom bivše SFRJ. Ti narodi so bili vseskozi zatirani, nekaj podobnega kot v preteklosti črnci v ZDA. Bili so zatirani administrativno, uradno in tudi kulturno. To kažejo različni podatki.

Ob osamosvojitvi je Slovenija, ki že sicer slovi kot ksenofobna in nestrpna država, podelila manjšinsko pravico zgolj dvema narodoma, Italijanom in Madžarom. Če je za Italijane še moč razumeti, zakaj je bila podeljena ta pravica, pa za Madžare ni. Madžari so narod, ki Sloveniji ni prinesel in ne prinaša praktično nobene koristi. Gre za nekaj brezveznih vasic v Prekmurju, ki ne dajejo državi skoraj nobene dodane vrednosti. Praktično so čisto neomembe vreden narod v Sloveniji. Prav tako tudi porabski Slovenci na Madžarskem, ki živijo v nekih na pol razpadlih revnih vaseh v nekih getoiziranih sredinah.

Ne vemo, kdo se je spomnil v Sloveniji podeliti svojega poslanca zgolj Italijanom in Madžarom na podlagi neke avtohtonosti, samo zato, ker v par nepomembnih vasicah in krajih živi malo več Madžarov, medtem ko je pa pripadnikov nekaterih jugoslovanskih republik neprimerno več in so neprimerno bolj koristni za Slovenijo kot Madžari.

Poglejmo si gibanje števila prebivalcev drugih narodnosti bivše SFRJ in pa Madžarov ter Italijanov.

Delež narodov v celotnem prebivalstvu Republike Slovenije. kliknite na sliko za povečavo.

Opaziti je, da je Madžarov veliko manj kot narodov bivše SFRJ (sploh Hrvatov, Srbov in Bošnjakov (bosenskih Muslimanov)), kljub temu so dobili poslanca, dobivajo raznorazne ugodnosti, predvsem finančne in podobno, narodi bivše SFRJ pa ne dobijo praktično ničesar, ker so tretirani kot drugorazredni državljani, kot “južnjaki”, čeprav so dosti bolj koristni od Madžarov.

Zakaj je temu tako? Zakaj Slovenija ni bila sposobna dati poslanca tudi drugim narodom. Zaradi nestrpnosti Slovencev. Če pogledamo neofašizem, ki recimo kaže vse hujši obraz recimo v strankah tipa Nova Slovenija, se vidi, koliko nestrpnosti in sovraštva veje v ksenofobnih in drugačefobnih Slovencih. Sovraštva je ogromno.

In to sovraštvo občutijo različne skupine ljudi, med njimi še posebej narodi drugih bivših jugoslovanskih republik.

Sami smo še v prejšnjem članku na to temo povedali, da je najboljša rešitev, da se Madžarom, ki dejansko niti objektivno niti subjektivno niso upravičeni imeti svojega poslanca, ukine njihovo posebno poslansko mesto in se tako izpraznjeno mesto dodeli vsem narodom, vključno z Madžari (tu bi bili Madžari, narodi drugih republik bivše SFRJ, Avstrijci oziroma nemško govoreča manjšina in podobno). Italijani pa bi lahko ohranili svojega poslanca.

Madžari bi ohranili vse dosedanje ugodnosti, vendar zasebnega poslanca si pa ne zaslužijo po našem mnenju. Sicer imamo tudi zelo slabe izkušnje z Madžari. Gre za egoistične, hladne, pohlepne, krute, izkoriščevalske, zlagane ter lažnive, brezhrbtenične in zlobne ter pokvarjene ljudi, vsaj če sodimo po osebkih, ki smo jih na žalost imeli priložnost spoznati. Če smo zelo pikri, se ne gre čuditi, zakaj so bili Madžari na strani tretjega rajha v drugi svetovni vojni. Glede na njihove lastnosti, se ne gre čuditi. Sicer nočemo posploševati, ampak takšno mnenje smo dobili na podlagi nekaterih osebkov. Ne rečemo, da je to splošna značilnost vseh Madžarov, če malo ublažimo zadeve, ampak trenutno smo zelo razočarani nad tem narodom.

Sami smo že kar nekaj časa, pred nekaj leti, kolikor se spomnimo, razmišljali (se v mislih spraševali), pa misli nismo nikoli podali navzven, zakaj so Madžari sploh upravičeni do poslanca. Takrat nismo poznali praktično nobenega Madžara, ampak se nam je pa zdelo čisto brez veze, da neka nepomembna narodna skupnost ima takšen privilegij, ki si ga nikakor ne zasluži.

Sedaj, ko je postalo aktualno podeljevanje pravic drugim narodom nekdanje SFRJ, pa smo se oglasili, še posebej ob zelo negativnih izkušnjah z Madžari.

Država želi narodom bivše Jugoslavije, predvsem zato, da ustavi kritike s strani EU, dati neko posebno posvetovalno telo in neko zvezo kulturnih društev. To je sramotno dejanje, ki te narode spet postavlja v drugorazredni položaj in jih celo etiketira kot “južnjake”.

Žalostno je, da neka država, ki je v EU, močno zaostaja celo za državami izven EU, recimo Hrvaška ima izjemno dobro urejeno vprašanje manjšin in je omenila v svoji ustavi širok spekter manjšin, tudi Slovence.

Slovenija pa je dala poslanca zgolj Italijanom (ki si to zaradi močne slovenske manjšine v Italiji in gravitiranja Primorske na Italijo celo zaslužijo), in Madžarom, ki si svojega poslanca niti pod razno ne zaslužijo, ampak so dobili eno beneficijo čisto po nepotrebnem, kar je sramota za slovensko državo. Sedaj ko vemo, kakšni so ti ljudje, smo pa še bolj jezni. Predstavnika madžarske narodnosti v slovenskem parlamentu sami dojemamo kot nepotreben tujek.

Kot smo že rekli. Najboljša rešitev je, da Slovenija ukine poslanca madžarske skupnosti in ga nadomesti s predstavnikom različnih narodov, med njimi pa bi bili tudi Madžari. Tako bi bila najbolj popravljena krivica, ki se godi drugim narodom ne pa z nekimi uradi, ki postavljajo nekatere narode v drugorazredni položaj, drugi narodi, ki pa nimajo skoraj nobenega objektivnega razloga, ki bi bil dovolj tehten, pa dobijo neke visoke beneficije in ugodnosti ter celo svojega poslanca v parlamentu.

Preberite si še dva članka. Eden je naš (tudi zelo oster), drugi pa članek časopisa Delo.

Dossier korupcja: Rasizem v slovenski politiki – Slovenija želi ustanoviti posvetovalno telo za “južnjake”

Delo: Kolektivne pravice niso zagotovljeneZnačke prispevka:

Odgovorite