nedelja, 7.marec.2010 - 09:00

Slamnata podjetja hud problem države – seznam davčnih utajevalcev – anonimni telefon za prijavo

Slamnata podjetja so hud problem države – DURS objavlja sezname podjetij, ki jim je bila odvzeta identifikacijska številka, nepravilnosti lahko anonimno naznanite na 080 30 60

V Sloveniji velik problem predstavljajo slamnata podjetja, ki jih ustanavljajo skorumpirani, lažnivi, kriminalni in nepošteni podjetniki, ki se želijo na ta način znebiti davčnih obveznosti do države.

DURS se je odločil odločneje stopiti na prste slamnatim podjetjem in je začel pospešeno iskati slamnata podjetja in sprožati ustrezne sankcije in tudi kazenske postopke zoper ta podjetja.

Samo pri odkritih podjetjih je DURS našel za 26 milijonov evrov neplačanih davkov. Vprašanje pa je, glede na to, da je podjetniška srenja v Sloveniji izrazito nepoštena, kolikšna je ta številka v celoti, verjetno veliko večja.

Da so zadeve resnično zaskrbljujoče, kaže podatek, da so nadzorni organi lani našli kar 215 slamnatih podjetij, predlani 217, letos do marca pa 31. Slamnata podjetja so izdajala ponarejene račune in s tem prikrivala druge pravne posle, ki bi bili podvrženi davkom.

Najbolj nepošteno je stanje v gradbeništvu in prometu z motornimi vozili, gre za trgovce z motornimi vozili.

DURS je zoper takšna podjetja ukrepal in jim odvzel identifikacijske številke za plačilo DDV – tistim, ki so drugim podjetjem omogočala neupravičene odbitke za plačilo DDV.

DURS objavlja sezname gospodarskih družb, ki so bile izbrisane zaradi suma utaje davkov.

Preberite si še članek časopisa Dnevnik na to temo:

Dnevnik: Odkrita slamnata podjetja lani utajila za 26 milijonov davkov iz naslova davka na dodano vrednost

In pa članek na spletnem portalu 24ur.com (Cekin):

24ur.com (Cekin): Slovenci obvladamo utajevanje davkov!

Podajamo pa še nekaj uporabnih informacij.

Na DURS-u so odprli tudi poseben brezplačni telefon, ki je tudi ANONIMNI, kjer lahko državljani prijavijo različne davčne nepravilnosti v podjetjih.

Brezplačna telefonska številka za prijavo davčnih nepravilnosti je 080 30 60.

Kot že rečeno je DURS z namenom boja zoper davčnim nepravilnostim po uradni dolžnosti objavil Sezname davčnih zavezancev, ki jim je DURS zaradi zlorab odvzel identifikacijsko številsko za plačilo DDV po 80. členu zakona o Davku na dodano vrednost, ki se glasi:

80. člen

(prenehanje identifikacije za namene DDV)

(1) O prenehanju identifikacije za namene DDV davčni organ odloči po prejemu zahtevka davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, za prenehanje identifikacije za namene DDV oziroma po uradni dolžnosti, če ugotovi, da ne obstajajo več razlogi za identifikacijo za namene DDV.

(2) Če davčni organ ugotovi, da obstaja sum zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma če ugotovi, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV, lahko odloči o prenehanju identifikacije za namene DDV.

(3) Pritožba zoper odločbo o prenehanju identifikacije za namene DDV ne zadrži njene izvršitve.

Sezname podjetij, ki jim je zaradi nepravilnosti bila odvzeta identifikacijska številka DDV, lahko najdete na naslednjih naslovih:

DURS:

Odvzeta identifikacijska številka DDV po prvem odstavku 80. člena zakona o DDV:

1. stolpec: davčna številka,
2. stolpec: datum pridobitve identifikacijske številke za DDV,
3. stolpec: datum prenehanja identifikacije za namene DDV,
4. stolpec: naziv,
5. stolpec: sedež

Odvzeta identifikacijska številka DDV po drugem odstavku 80. člena zakona o DDV:

1. stolpec: davčna številka,
2. stolpec: datum pridobitve identifikacijske številke za DDV,
3. stolpec: datum prenehanja identifikacije za namene DDV,
4. stolpec: naziv,
5. stolpec: sedež

Originalno sezname dobite tukaj.

Priporočamo ogled seznamov v tekstovni obliki.

Preberite si še poročilo Davčne uprave Vladi Republike Slovenije:

DURS: Poročilo Davčne uprave Republike Slovenije o pobiranju dajatev in boju proti davčnim utajam s predlogi ukrepovZnačke prispevka: , ,

Komentarji

 

  1. admin pravi:

    Posodobljene povezave.

Odgovorite