sobota, 15.januar.2011 - 07:27

Pripadniki narodov bivše SFRJ še vedno ostajajo drugorazredni državljani

Kot uvod v ta članek podajamo legendarno reklamo za mineralno vodo Radenska, ki danes deluje precej bizarno.

Radenska – tri srca – Radenska nas spaja

 

Društva in zveze nekateri ustanavljajo samo zato, da bi dobili denar. Tudi v konkretnem primeru Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji gre po našem mnenju za isto stvar.

Slovenski parlament je podprl delovanje omenjene zveze in je pred sprejetjem deklaracije, ki, citiramo “odpira institucionalne možnosti za delovanje manjšin s področja nekdanje Jugoslavije v slovenskem kulturnopolitičnem prostoru”. Tu se narode bivše SFRJ postavlja v drugorazredni položaj, obenem se pa govori v nekih superlativih, češ kako dobro delo so naredili slovenski politiki. Oh, to je neverjetno, kakšna dobrota. Pa to je fantastično. Seveda smo sarkastični.

Ne sme se pozabiti, da so slovenski politiki tovrstne stvari sprejeli predvsem zaradi Evropske unije, ki je večkrat opozarjala Slovenijo na neprimeren odnos do narodov bivše SFRJ.

Torej. Zadeve so bile sprejete zato, da ne bi EU več očitala Sloveniji kršitev pravic pripadnikom narodov nekdanjih jugoslovanskih republik. To so nekateri politiki tudi izrecno govorili, ko so utemeljevali razloge za podelitev tovrstnih pravic. Torej ne gre za neko veliko humanost in strpnost, ampak za čisti, nečustveni, neosebni pragmatizem slovenske politike.

No, sami zelo dvomimo v Zvezo zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji. Po našem mnenju je čisto brez potrebe povezovati določene narode na podlagi zgolj dejstva, da so bili prej v skupni državi, ker so narodi zelo različni med seboj. SFRJ je država, ki je ravno zaradi takšnih različnosti narodov propadla, tako da je čisto nepotrebno povezovati narode na takšen način. Če smo zelo pikri, bi lahko rekli, da se ne bi rabili truditi z nadevanjem tako dolgega imena “Zveza zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Sloveniji, ampak bi se ta zveza lahko imenovala enostavno Zveza južnjakov, glede na to, da takšno umeščanje določenih narodov v takšno zvezo pomeni ravno to, da imajo Slovenci  pripadnike teh narodov za  “južnjake”. 

Takšno umeščanje le določenih narodov v eno zvezo kaže na dejstvo, da Slovenci očitno vse tretirajo kot iste, kot “južnjake”, ki so v tej državi pogostokrat drugorazredni državljani.

Celotna zadeva kaže na čisto balkanskost Slovenije. Dejstvo, da je zadeve potrdila tudi SDS, to samo še dodatno potrjuje.

Veliko boljše ima zadeve v zvezi z narodnostmi, katerimikoli, urejene recimo Hrvaška, ki je očitno daleč pred Slovenijo na tem področju in nobene narodnosti ne postavlja v nek skupen okvir na bazi nekih bizarnih dejstev.

Slovenija je pa še enkrat pokazala, da je izjemno ksenofobna država, ki je sposobna celo izkoristiti neka v ta namen ustanovljena društva, da bi Evropi pokazala, kako spoštuje človekove pravice.

O zadevi smo poglobljeno pisali v našem starejšem članku, tukaj.

Skratka. Zadeve so bedne in sramotne, kar od tako ksenofobne družbe kot je slovenska niti ni za ne pričakovati.

Dnevnik: Koalicija in SDS združeni v podpori narodom nekdanje JugoslavijeZnačke prispevka: , ,

Odgovorite