sobota, 11.december.2010 - 21:20

Anton Zupet ni dokončal ceste od Štrita do priključka na avtocesto v Dobruški vasi. Zakaj?

Anton Zupet se je leta 2008 hvalil, kako bo povezal vzhodni del občine Škocjan z Dobruško vasjo, kjer je priključek na avtocesto. Cesta še ni dokončana. Na obeh koncih ceste še ni asfaltirana. Na sliki je prikazan neasfaltiran del ceste v Dobruški vasi. Obarvan je rožnato. Na drugi strani ceste, pri Štritu, pa manjka celo več kot 2 km asfalta. Namesto njega je makadam.

Pri romskem naselju cesta ni asfaltirana.

 

Na Dossier korupcija smo se odločili temeljito secirati občino Škocjan, zato bomo v zvezi s to občino napisali več člankov. Nekaj smo jih že, nekaj jih še sledi. Razlogov za to je več. A le ti niso pomembni. Pomembni so članki.

Tokrat se bomo lotili ceste, s katero se je julija 2008 hvalil tedanji škocjanski župan Anton Zupet.

Povedal je naslednje.

Novinar sprašuje: “Omenili ste še povezovalno cesto Hudenje – Štrit. To gre za cesto, ki vodi h gospodarsko-tehnološkemu centru. Kaj tam vse bo?”

Anton Zupet odgovarja: “Glejte. Najnovejše študije oziroma zaključki študij kažejo, da bo nekje tretja razvojna os se pripeljala v naš prostor nekje po meji med občino Krško in občino Škocjan. To je na lokaciji med Smednikom in Dobruško vasjo. Ravno tam je ta znameniti Štrit. Torej zdaj je narejena cesta od Štrita do Dobruške vasi. S tem se najbolj vzhodne vasi, Gorenje Radulje, Dolenje Radulje, Močvirje, Dule, Štrit, Zaboršt, torej vzhodni del krajevne skupnosti Bučka, povezuje s priključkom v Dobruški vasi. To je izredno pomembno. Ljudje so imeli včasih na hitri cesti H1 divji priključek (priključek na črno), ki so ga občasno tudi zapirali, zdaj pa pač imajo dostop do Dobruške vasi, do gospodarsko-tehnološkega centra. Tako kot že ves čas sledimo filozofiji “V zaledju prijetno bivanje, ob avtocesti gospodarski razvoj in pač trgovina, logistika in vse, kar sodi zraven. S tem seveda tudi uradno začenjamo investicije v gospodarsko-tehnološki center. V jeseni pričakujemo odločbo. Bernarda Podlipnik, gre za investicijo za evropske zadeve. Ministrstvo za okolje in prostor bo v soboto na slavnostni seji odločbo za 5 milijonov evrov vredno investicijo za čistilne naprave in primarne kanalizacije po celotni vertikali Škocjana. Skratka. To so stvari, ki zdajle v dveh treh letih nas čakajo za pogajat cca 10 mio evrov.” Itd.

No, od sofinanciranja iz kohezijskega sklada EU čistilne naprave in vodovoda (VTK) ne bo nič, ker je občina Škocjan premajhna, o tem smo že pisali tukaj in nas to v tem članku ne zanima. Zanima nas pa cesta, o kateri je govoril Zupet.

Ta cesta je precej zanimiva.

Cesta je zelo ozka in problematična za snidenje dveh navadnih vozil, kaj šele tovornih. To je že velika napaka. Pri večjem prometu bi bilo to zelo problematično. To je eno. Dodatno ta cesta še vedno, čeprav smo že decembra 2010, še ni dokončana. Manjka asfalt na delu od priključka na nadvoz v Dobruški vasi (pri romskem naselju), ta manjkajoči del asfalta kaže res klavrno podobo, tam nastanejo precej velike luknje v makadamu, kar je neprijetno za vozila. In ne vemo, zakaj ravno zraven Romov niso postavili asfalta. Ali gre za neko nestrpnost, ki so jo na ta način želeli pokazati do romske populacije ali kaj? Dodatno pa pri Štritu manjka okoli 2 kilometra ali malo več asfalta na omenjeni cesti od Štrita proti Dobruški vasi (na delu ceste pri Štritu).

Štrit je znan predvsem po Štritovskem jezeru

Skratka. Cesta ni dokončana in ni prijetna za vožnjo z vozili.

Ravno zaradi tega krajani omenjenih vasi na vzhodu občine še vedno uporabljajo ovinkasto cesto čez Bučko, Jerman Vrh, Škocjan do Dobruške vasi.

Sprašujemo se, zakaj te ceste še niso dokončali, zakaj ni dokončno narejena. Ta cesta ni prava povezava vzhoda občine s priključkom na avtocesto v Dobruški vasi. Daleč od tega. Hvaliti se z nečem, kar še ni dokončano, ni dobro. Tu podajamo en velik minus nekdanjemu županu občine Škocjan, Antonu Zupetu. Zadeve delujejo zelo šlampasto narejeno.

Po besedah Zupeta sodeč je investicijo financiral DARS, cesto je pa gradil (kdo neki) CGP. Kar je najbolj bedno, je pa to, da ima CGP svoje hčerinsko podjetje čisto zraven romskega naselja, kjer ni asfalta in je naravnost žalostno, da niso bili sposobni asfaltirati tistega dela ceste, ki jim je skoraj pred nosom. Čisto ves infrastrukturni predel na tistem območju je lepo narejen, samo tisti del okoli Romov (del omenjene ceste) je čisto neurejen. To deluje celo žaljivo in kaže tudi na odnos do posameznih ljudi v občini, ki so očitno drugorazredni državljani tudi v tem pogledu. To ni primeren odnos ne do prebivalcev vzhodnega dela občine Škocjan, ki nimajo primerne ceste do priključka na avtocesto v Dobruški vasi, ne do Romov pri GTC-ju Škocjan v Dobruški vasi, ki se jih tretira poniževalno z neureditvijo ceste na njihovem koncu.Komentarji

 

  1. veronika deseniška pravi:

    Ja, vprašajte lastnika zemljišča (to je CGP), kjer poteka ta del ceste, ki ni želel zadeve urediti, da je lahko Zupet kasiral negativne pike. Vse kar je CGP naredil je bilo proti sprejetim prostorskim dokumentom občine in dolguje tudi plačilo komunalnega prispevka. Ampak enim je pri nas več dopuščeno. In ti so podprli novega župana Kaplerja, da bi z nekom s podobno mentaliteto ropali občinski proračun, občino izsesali in jo potem naredili odvisno. Zupet je bil z njimi od vsega začetka na bojni nogi zato, ker ni hotel, da bi potopili občino z dodatnimi deli pri izgradnji šole. Organiziral je notranji nadzor del, da se ni kradlo in ta nadzor je bil volunterski.

Odgovorite