sobota, 9.marec.2013 - 11:09

Države EU bi morale državo Švedsko proglasiti za integracijsko državo za priseljence

Švedska se hvali s svojo izjemno integracijsko politiko, dodatno ima še mnoga neposeljena območja. Zato bi bila izvrstna država za izvajanje integracijske politike neintegriranih populacij na področju Evrope. S tem bi se rešil problem povečanega števila priseljencev iz vzhoda Evrope na zahod.

Švedska ima mnoga neposeljena področja, ki samo čakajo, da se na njih zgradijo integracijski centri za priseljence iz vzhoda Evrope.

Švedska se vseskozi hvali s tem, da ima najboljšo integracijsko politiko, s katero uspešno integrira priseljence v lastno državo.

Švedska je bila predvsem nekaj let nazaj velika promotorka svoje “super” integracijske politike.

Kot je znano, se zahodne države bojijo pretiranega pritoka Romov iz vzhodnih evropskih držav, zaradi česar si praktično namerno izmišljujejo razloge, kako preprečiti Romom, ki so pogosto neintegrirani, vstop na njihov teritorij.

Predvsem se izgovarjajo, da tega ne storijo, ker obstajajo težave s korupcijo v državah, od koder prihajajo migranti. Korupcija je zgolj izgovor. To je znano. V ozadju je strah pred priseljevanjem populacij, ki so neintegrirane in kot takšne ne prispevajo nič pozitivnega za neko državo, ampak le koristijo socialne ugodnosti držav, v katere pridejo.

Sami smo že večkrat podali predlog, s katerim bi lahko vsaj začasno rešili konkreten problem.

Naš predlog gre v smeri tega, da se sprostijo poti priseljencev iz vzhoda na Švedsko.

Švedska se hvali s svojo integracijsko politiko, zato bi bilo dobro, da se izkoristi ta njena politika za reševanje problema priseljevanja Romov na zahod.

Švedska ima torej dve prednosti. Izjemno integracijsko politiko, s katero se hvali, dodatno pa ima tudi precejšnjo količino neposeljenega prostora.

EU bi lahko izpeljala načrt, po katerem bi države članice EU plačale določene zneske za izgradnjo priseljenskih, pretežno romskih naselij na neposeljenih področjih Švedske (to je skoraj cel sever Švedske), znotraj katerih bi Švedska izvajala svojo integracijsko politiko.

Vključno z nastankom teh naselij, pa bi v EU nastal mehanizem, ki bi olajšal transfer priseljencev (pretežno Romov) iz vzhodnih držav na Švedsko.

Koristi bi bile večplastne.

Vzhodne države Evrope bi se znebile presežne populacije neintegriranih ljudi, Švedska bi poselila tudi svoja neposeljena področja in dobila izvrstno priložnost, da integracijsko politiko, s katero se tako hvali, izvaja kar na domačih tleh, druge zahodne države bi pa bile razbremenjene povečanega pritoka neintegriranih populacij vanje. Glede na to, da se Švedska hvali z integracijsko politiko, pa bi to verjetno pripeljalo tudi do večje integriranosti neintegriranih populacij.

Skratka. Švedsko bi bilo dobro izkoristiti. Švedska bi postala nek velik zbirni center za integracijo priseljencev. V ta namen bi dobivala evropska sredstva.

Vzhodne države pa bi izvajale politiko svetovanja priseljencem, katere bi preusmerjali v Švedsko kot ciljno državo za rešitev njihovih težav.

RTV Slovenija: Bolgarija in Romunija: Primerni tarčiZnačke prispevka:

Komentarji

 

 1. admin pravi:

  Na Dossier korupcija smo se potrudili in na zemljevidu Evrope označili načrtovane tokove priseljencev na Švedsko.

  Načrtovani pritoki priseljencev na Švedsko

  Za referenco smo vzeli države s povečanim številom populacije Romov po podatkih Svetovne banke (World Bank).

  Predpostavili smo, da so pretežno Romi tisti, ki se selijo in dodatno ravno zaradi te populacije nekatere države (predvsem Nemčija in Francija) ovirajo odprtje schengenskega prostora za članice Romunijo in Bolgarijo in razmišljajo o ponovni uvedbi vizumov za države zahodnega Balkana (recimo Srbijo). Gre preprosto za strah zahodnih držav pred to neintegrirano populacijo. Seveda tega zahodne države ne povejo in vse zavijajo v celofan pomanjkljivega boja zoper korupcijo v teh državah. Gre za priročni izgovor, ker pač nočejo formalno povedati pravega razloga. Potvarjanje razlogov pri kočljivih zadevah je siceršnja praksa Evropske unije. Evropska unija ne slovi po veliki iskrenosti, zaradi česar je potrebno formalne razloge, ki jih navaja, jemati z zadržkom in se potruditi najti tiste prave, dejanske razloge za posamezne odločitve držav članic EU. Sami smo podali tisti pravi razlog – strah pred neintegriranimi priseljenci. Zato tudi podajamo naš predlog rešitve problema.

  Države članice EU bi morale vzpostaviti na eni strani sistem integracijskih centrov, ki bi se zgradili na območju severa države Švedske. To bi bila naselja, v katere bi se nastanilo priseljence, Švedska pa bi potem izvedla svojo integracijsko politiko na teh ljudeh. Obenem bi nastanila svoja neposeljena področja s populacijami priseljencev.

  Na drugi strani pa bi se moral vzpostaviti sistem ozaveščanja in preusmerjanja tokov priseljencev v smeri Švedske. Torej. Svetovati bi jim bilo potrebno, naj se preselijo na Švedsko, kjer bodo imeli dobre možnosti za življenje v integracijskih naseljih na severu Švedske.

  Takšna rešitev bi razbremenila tako države na vzhodu in centru Evrope, kot tudi zahodne države, ki se otepajo omenjenih priseljencev.

  Švedska bi za izvajanje integracijske politike na svojem področju prejemala evropska sredstva.

  Švedska je primerna lokacija ne samo zaradi tega, ker ima po njenih lastnih besedah zelo dobro integracijsko politiko, ampak tudi zato, ker je precej oddaljena od centra Evrope.

  Mislimo, da bi morale države članice Evropske unije premisliti o tej naši ideji in Švedsko prepričati, da sprejme vlogo integracijske države za neintegrirane populacije iz vzhodne in centralne Evrope.

  Ta država je ena redkih držav v EU, ki se priseljencev ne otepa. Takšno držo te države bi bilo potrebno izkoristiti in ji omogočiti, da izvaja svojo integracijsko politiko na svojih neposeljenih območjih, ki jih ni malo, glede na razmerje švedske populacije in švedskega ozemlja.

 2. admin pravi:

  Švedska namerava za leto 2013 nameniti dodatnih nekaj manj kot milijardo evrov za pomoč oddelku za tujce, saj na uradu predvidevajo 40 odstotno povečanje števila tujcev na Švedskem.

  Dejstvo je, da številni tujci, ki so že na Švedskem, pogostokrat pripeljejo še druge člane svojih razširjenih družin.

  Povečanje sredstev iz švedskega proračuna za integracijo tujcev je mogoče razumeti tudi kot znak državam srednje in jugovzhodne Evrope, da okrepijo načrte za preusmeritev emigrantov na Švedsko.

  To bi lahko storili z osveščanjem ljudi, da naj za državo azila izberejo ravno Švedsko.

  Vse države centralne in jugovzhodne Evrope bi morale začeti naravnost spodbujati posamezne populacije, ki prebivajo pri njih, naj se preselijo na Švedsko. Tok teh ljudi na Švedsko je potrebno intenzivirati. Švedsko je potrebno v celoti izkoristiti kot državo za azil in kot integracijsko državo. S tem bi se razbremenile posameznih populacij, Švedska pa bi lahko nad njimi izvajala svojo integracijsko politiko.

  Skratka. Države jugovzhodne in centralne Evrope bi morale organizirati in izvajati programe spodbujanja priseljevanja nekaterih populacij ljudi na Švedsko. Na ta način bi se tem ljudem dalo usmerjeno informacijo, kam naj se zatečejo, tako da ne iščejo zaman. Švedsko jim je potrebno priporočiti kot njihovo ciljno državo.

  Tokove priseljencev v EU je namreč potrebno preusmerjati na to državo.

  Švedski ponovno svetujemo, naj na severu države izgradi nekaj integracijskih naselij za priseljence iz vzhoda Evrope.

  Klix vijesti: Švedska očekuje novi val doseljenika iz BIH

 3. admin pravi:

  Švedski urad za priseljence – INFORMACIJE

  Podajamo še nekaj informacij.

  Spletne strani švedskega urada za priseljence so tukaj.

  Strani so v več jezikih.

  Vsi interesenti iz Slovenije, ki bi se želeli preseliti na Švedsko, si lahko ogledajo strani v angleškem jeziku, ki se nahajajo tukaj.

  Za Slovence je primeren tudi hrvaški (bosanski/srbski) jezik, saj ga povečini (praktično vsi) razumejo.

  Hrvaške (bosanske/srbske) strani švedskega urada za priseljevanje se nahajajo tukaj.

  Srečno pot na Švedsko!

  Postanite državljani Švedske!!!

Odgovorite