nedelja, 17.november.2013 - 15:50

Krka je povečala delež dividend v razdeljenem dobičku na 50 %. Gre za prazen ukrep?

Čas bo pokazal, ali bo Jožetu Colariču zrasel nos kot Pinocciu, ko je govoril o tem, da Krka posebno pozornost namenja delničarjem

Kako iskreni so v Krki? Jim bo zrasel nos ali ne?.

Družba Krka d.d. se je nedavno pohvalila, da je povečala delež dividend pri razdelitvi dobička s 30 odstotkov na 50 odstotkov. Tako se je odzvala na kritike (med kritiki smo bili tudi na Dossier korupcija), da premalo pozornosti posveča lastnikom podjetja Krka d.d. Več si preberite v našem članku z naslovom: “Jože Colarič je prikrajšal delničarje Krke za višje dividende. Pri tem mu je pomagala država.”, ki se nahaja tukaj. Na Krki so rekli, da so s tem pokazali, da skrbijo tudi za lastnike podjetja.

No. Krka ni ravno znana po iskrenosti, zaradi česar njenih besed ni pametno jemati preveč resno.

Namreč. Lahko se enostavno zgodi, da bo Krka naslednja leta zaradi povečanih investicij, torej zaradi višjih stroškov, izkazovala nižji dobiček, in se to povišanje sploh ne bo odrazilo na višjih koristih za lastnike.

Tako da se takšnih hvalospevov podjetja Krka d.d. dejansko ne sme jemati resno, dokler ne pride do dejanskega izplačila dividend. Šele takrat bo jasno, kaj pomeni višji delež dividend v razdeljenem dobičku.

Do sedaj je bila Krka izjemno skopuška do svojih delničarjev zavoljo financiranja visokega standarda zaposlenih, kar je na momente delovalo izjemno razsipno – Krka je sicer še vedno zelo razsipno podjetje, kar škoduje predvsem njenim delničarjem.

Ne gre verjeti, da bi se ta skopušnost podjetja Krka do njenih lastnih delničarjev kakorkoli spremenila. Prej gre verjeti, da ima Krka v načrtu investicije, ki bodo znižale dobiček podjetja, zaradi kritik, da je mačehovska do lastnih delničarjev, pa to podjetje ne želi še dodatno potrditi teh kritik, ampak jih morda želi celo zavrniti kot neutemeljene (čeprav so bile dejansko upravičene).

Sicer Jože Colarič sedaj govori o konkretnih številkah. Pravi, da bo Krka podelila dividende v višini 2,3 evra bruto na delnico. A to so sedanje besede, za katere se še ne ve, ali so le prazna samohvala.

Zelo napačno je tako predčasno dajati neke obljube, ki se na koncu lahko tudi izjalovijo. Krka je tako tudi občini Novo mesto bojda obljubljala sofinanciranje gradnje športne dvorane pri Portovalu pred evropskim prvenstvom v košarki, ki se je v Sloveniji odvijalo letos poleti, kar je občino Novo mesto pripravilo do tega, da začne postopek gradnje športne dvorane, potem pa se je vse izjalovilo, Krka se je po fiasku vlekla ven in govorila, da nikoli niso obljubljali sofinanciranja gradnje dvorane, ampak samo finančno pomoč novomeškim športnim klubom. Rezultat takšnega samohvalnega zavajanja novomeške občine s strani podjetja Krka je bila izguba finančnih sredstev občine, saj je ta morala odstopiti od prej načrtovanega projekta, ker se ji je z rdečo lučjo podjetja Krka porušila finančna konstrukcija projekta.

Skratka. Potrebno bo počakati. Na besedo se Krki d.d. dejansko ne da kar tako verjeti, ker so krkaši preveč neiskreni. Pinokio stil.

Da bo čakanje prijetnejše, na koncu podajamo še članku primerno pesem.

Psihomodo pop – Pinokio

Prav zanima nas, kaj se bo iz Krkinih obljub izcimilo. Sami ne upamo, da kaj veliko, ker do sedaj Krka ni pokazala ničesar, kar bi navdajalo z optimizmom. Kot pravi čudež bi lahko označili razplet, ki bi res pomenil večjo korist za lastnike Krkinih delnic.Odgovorite