torek, 19.november.2013 - 01:37

Novinarji na Financah in še nekateri drugi se ne zavedajo pasti ESM in trojke

Na Financah, v SDS-u in v delu ekonomske stroke se ne zavedajo pasti prejema pomoči od trojke ali iz ESM-ja

Novinarji časopisa Finance in tudi nekateri politiki in celo ekonomisti zelo površno razmišljajo, ko predlagajo ukrepe za rešitev Slovenije iz krize.

To se kaže predvsem pri njihovem napačnem dojemanju pomoči trojke ali ESM-ja, za katero govorijo, kako je potrebno izkoristiti nizke obrestne mere, ki jih prinašajo takšne pomoči.

Mi smo glede tega vprašanja nekaj že večkrat omenili in bomo še enkrat.

Ti vsi ljudje se ne zavedajo, da pomoč trojke in pomoč sklada ESM sicer omogočata nižje zadolževanje, ampak naj vedo nekaj. Obstajajo skrite pasti teh pomoči.

Nobena država na vrat na nos ne sprejema takšnih oblik pomoči.

Tudi Španija, katero predstavljajo kot nek zgleden primer za Slovenijo, se je otepala te pomoči, dokler je niso praktično prisilili, naj jo sprejme.

Odgovor, zakaj je temu tako, je zelo enostaven.

Ta pomoč zahteva stroge ukrepe, ki močno prizadenejo ljudstvo. Nič ni zastonj, niti pomoč trojke in ESM ne.

Ukrepi, ki jih prinaša pomoč trojke in ESM, so prehudi, da bi bili sprejemljivi. Razumna politika te ukrepe sprejme kot čisto zadnjo možnost, ko je že vse drugo propadlo. Ti ukrepi so namreč (kljub relativno nizkim obrestnim meram) podobni lihvarskim kreditom – takšnim, ki posojilojemalca oskubijo do kosti. V primeru držav je oskubljena blaginja ljudstva.

Ti ukrepi so tudi politično nesprejemljivi. Nobena politika, sploh pa ne vladajoča, ne želi sprejemati ukrepov, ki bi močno vplivali na blaginjo ljudi v negativnem smislu.

Zatorej je že čisto nesmiselno vedno znova kot edini možen ukrep izpostavljati prihod trojke ali ESM, kar nenehno predlagajo nekateri v Sloveniji.

ESM in trojka sta sicer blizu Sloveniji. To je dejstvo. Če gre kaj po zlu,  se tovrstni ukrepi trojke ali ESM lahko enostavno zgodijo tudi pri nas. Tega se je potrebno zavedati. Torej. V končni fazi še vedno lahko pride do prihoda trojke, ali vsaj pomoči ESM in posledično hudih ukrepov v državi.

Vendar, če ni potrebno, se je tem ukrepom najboljše izogniti.

Slovenija bi s prihodom trojke ali tudi ESM izgubila velik del suverenosti.

Ljudje, katere sedaj nekatere stranke pozivajo na množične proteste zaradi sedanjih ukrepov vlade, bi bili deležni še dosti hujših ukrepov. To bi bila izjemno visoka cena »poceni« zadolževanja prek trojke ali ESM.

Sami smo že nekaj časa nazaj eskplicitno poudarili, da bi EU ne smela dajati pretiranih pogojev državam, katerim pomaga prek sklada ESM, tu smo bili sicer kritični predvsem do Nemčije, ki morda zahteva prehude ukrepe proti državam, čeprav je del njenega gospodarskega razcveta povezan tudi s slabšanjem gospodarskega položaja nekaterih drugih držav v EU.

Če bi Bruselj sprejel spremembo politike in ublažil potrebne ukrepe kot pogoj za pridobitev pomoči iz ESM, potem ta ukrep ne bi bil tako slab. Če pa bo Bruselj še vedno vztrajal na pretiranih ukrepih, ki bi močno prizadeli ljudstvo, pa zagotovo ti ukrepi ne bodo zaželeni.

Sami smo razočarani (poleg razočaranja nad Financami) predvsem še z enim politikom, Andrejem Šircljem, ki je bojda finančni strokovnjak, pa se ne zaveda ali se noče zavedati vseh pasti, ki jih »poceni« pomoč trojke ali ESM vsebujeta.

Nekateri tako radi pridigajo glede zadnje izdaje obveznic (tokrat triletnih), kako se je Slovenija zadolžila z visoko obrestno mero in bo morala v treh letih plačati 220 mio evrov obresti posojilodajalcu za triletne obveznice in to primerjajo z nizkimi obrestmi pomoči iz ESM ali prek trojke.

Že Jože P. Damijan je rekel, da je bila zadnja zadolžitev kljub visoki obrestni meri morda pozitivno dejanje, saj bodo kmalu znani rezultati strestnih testov v slovenskih bankah. Če bodo ti slabi, bo cena zadolževanja še hujša. Tako bo teh 1,5 mrd evrov prišlo kar prav Sloveniji.

Na ta način je Slovenija dobila nekaj denarja in se zavarovala pred morebiti še hujšimi pogoji na finančnih trgih.

Tako, da le ni nujno, da je to vzeto posojilo tako napačno.

Zgroženi smo nad dejstvom, da nekateri ekonomisti in ekonomski novinarji ter »ekonomski« politiki v Sloveniji niso sposobni dojeti določenih stvari in tako kot tepčki ki kupujejo vse, če je to na akciji, gledajo zgolj na ceno zadolževanja brez vseh skritih pasti.

Nizka cena nekaterih oblik zadolževanja lahko pomeni visoko ceno na drugih področjih.

Slovenija lahko postane ujetnica zahtev po ostrih ukrepih. Če se to zgodi, bodo rezi nepopisni, standard bo neverjetno padel, socialna država bo ogrožena.

Andrej Šircelj in njegov SDS-ovski strankarski kolega in soimenjak Andrej Vizjak lahko enostavno bluzita o vsem tem, saj sta založena z denarjem, njima tudi prihod trojke ne bo pomenil hude reči, vendar večina ljudstva, ki ni tako bogata kot nekateri primerki politikov iz SDS-a, pa ne bo tako enostavno prebrodila krizo ob prihodu trojke ali ESM-ja in njunih ostrih ukrepov.

Novinarjem Financ smo pa že nekaj ur nazaj povedali, sicer glede ene druge stvari, nepremičninskega davka, da vsi ukrepi, četudi so na prvi pogled smiselni, niso nujno politično sprejemljivi.

Ne morejo pričakovati, da bo politika, če želi ohraniti svoj položaj, tako enostavno sprejemala ukrepe, ki bodo močno posegli v standard ljudi. Še nepremičninski davek je povzročil izjemno nezadovoljstvo, kaj bi šele drugi ukrepi.

Sami vladi Alenke Bratušek predlagamo zgolj to, da se pozanima pri EU, ali je možno dobiti posojilo iz ESM brez hudih ukrepov, ki bi pomenili preveliko znižanje socialne države. To naj se pozanima in o tem, kaj se sploh zahteva, obvesti slovensko javnost.

Ne more biti slovenski živelj bombardiran zgolj z nekimi površnimi kritikami, češ zakaj vlada ne sprejme ESM, ki ima tako ugodne obrestne mere, ampak mora dobiti tudi nasprotne informacije. Delno je Bratuškova le te že povedala v intervjuju za Odmeve na RTV Slovenija, vendar na splošno, sedaj pa naj poda še bolj podrobne informacije o tem, kaj bi morala Slovenija po vsej verjetnosti sprejeti (kakšne ukrepe – natančno – ne samo na splošno), če bi dobila pomoč ESM ali bi vanjo prišla trojka.

Ljudje morajo biti seznanjeni, kaj pomeni jemanje »poceni« kreditov prek omenjene pomoči, ki sploh niso tako poceni.

Kolikor nam je znano so tako v Španiji, ki je prejemala pomoč ESM, kot v Grčiji, ki je v programu trojke, nekateri ljudje delali celo samomore zaradi bremena ukrepov, ki so bili zahtevani in so posledično povzročili izjemne socialne stiske pri nekaterih ljudeh.

Ni vse tako lepo, kot želijo prikazati nekateri finančni časopisi, strokovnjaki ali politični bogatini (oba Andreja iz SDS-a).

Da ne bo pomote. Sami ne zagovarjamo tega, da države delujejo razsipno in dobijo denar, ne da bi jih skrbelo, ali ga bodo vrnile. Države se morajo vesti izjemno skrbno, kar zadeva njihove finance. Vendar pa ne zagovarjamo niti tega, da se sprejmejo ukrepi, ki bi popolnoma porušili sistem v državah. Uničena družba ima namreč veliko hujše posledice na državo, kot morda nekaj dražje zadolževanje.

To, kar smo videli v Grčiji, pa tudi v Španiji, ni nekaj, kar bi bilo dobro ponoviti tudi v Sloveniji.

Če so ljudje že sedaj nezadovoljni z nekaterimi ukrepi, ki jih sprejema slovenska vlada, bodo pa ob prihodu trojke ali ESM ne samo nezadovoljni, ampak presunjeni. Počutili se bodo tako, kot da bi jih nekdo lopnil z macolo po glavi. In takrat ne bi bilo nobenega haska od posvetovanj, pogajanj, protestov, podpisovanj peticij. Ukrepi bi bili dokončni in bi se jih moralo odločno realizirati. Vlada bi postala marionetna. To bi bila cena poceni zadolževanja. Tega se nekateri očitno ne zavedajo.

Nekateri v Sloveniji so že sedaj nezadovoljni z ukrepi vlade. Če bi prišla trojka, ne bi bili samo nezadovoljni, ampak bi se počutili, kot da jih je nekdo lopnil po glavi.Odgovorite