sobota, 31.julij.2010 - 04:26

KRŠENJE SLOVENSKE USTAVE: Zaskrbljujoča povezanost MORS-a s katoliško cerkvijo

Ljubica Jelušič je začela nevarno koketirati s slovensko katoliško cerkvijo. Ali je že prešla meje ustavnosti? Slovenska ustava namreč določa ločenost cerkve od države. Slovenska katoliška cerkev se pod Antonom Stresom na čelu že sicer nevarno zažira v srž politike in slovenske države, kar je skrajno zaskrbljujoče, saj takšno obnašanje povzroča versko fanatiziranje slovenske države.

 

Pod  obrambno ministrico Ljubico Jelušič je prišlo do nenavadnih povezav obrambnega ministrstva (MORS) s katoliško cerkvijo. Še pred kratkim je Ljubica Jelušič poklicala “vrhovnega komandanta” slovenske katoliške cerkve Antona Stresa na obisk na MORS in se mu zahvalila za versko oskrbo slovenskih vojakov, ki si želijo katoliške verske oskrbe. 

Sedaj pa se je oglasilo tudi Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve, ki nasprotuje temu, da sta slovensko vojaško ladjo Triglav blagoslovili le katoliška in evangeličanska cerkev. Oglasili so se tudi drugi, na primer Aleš Gulič,direktor urada za verske skupnosti, saj se jim zdi popolnoma nesprejemljivo, da si neka verska ločina (katoliška cerkev) prisvaja pravico blagoslova državne ladje. To označujejo za neustavno početje.

Na MORS-u se sicer branijo, da gre za ruski običaj, a vseeno je poseganja cerkve v MORS pod Ljubico Jelušič bilo že toliko, da je vprašanje, ali gre res samo za običaj, ali pa je cerkev v MORS-u našla vstopna vrata za vpliv na državo.

Upamo le, da se kaj podobnega ne zgodi na šolskem ministrstvu, kar se najverjetneje ne bo, saj je aktualni šolski minister, ki ga vmešavanje katoliške cerkve v državo že sicer moti (kot profesor na FDV-ju je na primer raziskoval, kako katoliška cerkev pred volitvami agitira za desne politične stranke, saj naj bi se po določenih indicih v nekaterih cerkvah med nedeljskimi mašami  v času političnih kampanj izvajale politične manifestacije s ciljem podpore desnim političnim strankam) dober garant za ločenost cerkve (sploh katoliške, ki najbolj steguje svoje lovke v državo)  od države.  

Če podamo še tekst Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve, ki smo ga prejeli na e-mail.

Medijem!

 

 

Spoštovani!

 

Blagoslov vojaške ladje je “razburkal” del slovenske politične scene, zaradi česar je Ministrstvo za obrambo dne 28.7.2010 pojasnilo okoliščine tega blagoslova. Ker je pojasnilo neprepričljivo, smo se nanj odzvali z novim tiskovnim sporočilom z naslovom Ministrstvo za obrambo priznalo kršitev ustave?

Omenjeno tiskovno sporočilo vam pošiljamo in predlagamo, da ga objavite v svojem mediju.

Seveda je lahko to tiskovno sporočilo objavljeno tudi v rubriki, kjer se objavljajo pisma bralcev ali pa se uporabi na kakšen drugačen način.

 

Hvala in lep pozdrav!

 

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve:

Zanj Janja Škrjanc, predsednica

 

 

Poslano:

– mediji, novinarji

 

V vednost:

– državni organi

– poslanci in državni svetniki

– zainteresirane osebe

 

_____

Tiskovno sporočilo se glasi:

 

Ministrstvo za obrambo priznalo kršitev ustave?

 

Ministrstvo za obrambo se je odzvalo na razne komentarje in zapise v zvezi z blagoslovom vojaške ladje Triglav. V svojem pojasnilu (28.7.2010) ministrstvo med drugim navaja, da je vodja vikariata dr. Plut blagoslovil ladjo v imenu vseh konfesij, ki so zastopane v okviru vojaškega vikariata Slovenske vojske, blagoslov pa da je del tradicionalnega krsta plovil, ob blagoslovu pa je bila podana tudi molitev, ki je bila namenjena posadki.

Mogoče je res, da je bil blagoslov ladje podan v imenu vseh konfesij, ki so zastopane v vojaškem vikariatu, vendar pa je potrebno pri tem povedati, kar pa je bilo zamolčano, da sta v vikariatu zastopani samo dve konfesiji in to katoliška in evangeličanska. To pa pomeni, da je bil blagoslov opravljen samo v imenu dveh verskih skupnosti, ostalih pa ne. Zakaj ne? Ker niso hotele ali ker jim ni bila dana možnost? Če jim ni bila dana možnost, da bi same opravile blagoslov ali pooblastile koga drugega, da ga opravi v njihovem imenu, ali niso bili v neenakopravnem položaju glede na katoliško in evangeličansko cerkev? Ker je zelo dvomiti, da bi imele omenjeni možnosti, je mogoče z veliko verjetnostjo trditi, da so bile te verske skupnosti v tem dogodku v neenakopravnem položaju s kat. in evang. cerkvijo. Zato se je potrebno pridružiti mnenju direktorja urada za verske skupnosti A. Guliča, ki je dejal, da je bila s tem dejanjem načeta ustavna ločitev države in verskih skupnosti in njihova ustavno zagotovljena enakopravnost. Direktorju A. Guliču je potrebno dati priznanje, da si je upal izreči tisto, kar misli marsikdo v državnih strukturah, pa si ne upa izreči. Na splošno pa je v delu omenjenega urada videti premike v smeri 7. in 41. člena slov. ustave, kar je vsekakor zelo pohvalno.

Ker gre pri omenjenem dejanju ministrstva za sum kršenja enakopravnosti, bi bilo potrebno, da policija oz. tožilstvo izvedeta predpisani postopek ugotavljanja ali je bilo mogoče storjeno kakšno kaznivo dejanje, npr. kršitev enakopravnosti iz 131. člena KZ. Na splošno pa je mogoče tudi reči, da je žalostno, kako malo v očeh države velja ustavno načelo enakopravnosti verskih skupnosti, ločitve države in verskih skupnosti ali svoboda vesti otrok in podobno.

Ob blagoslovu je vojaški duhovnik podal tudi molitev. Ker je šlo za katoliškega duhovnika, je jasno, da je šlo za katoliško, ki je mogoče imela, zaradi v vikariatu prisotnih evangeličanov, kakšen mali ekumenski pridih. V vsakem primeru je šlo za versko molitev. Ker je katoliški vikar državni uslužbenec, je molil v imenu države. Ali bi lahko rekli, da je molila Republika Slovenija? Da so molili vsi državljani Slovenije!? Da so tudi ateisti, budisti, prakristjani, … v simbolnem smislu molili katoliško molitev! H katoliškemu bogu, ki jim, ker niso katoliki, sploh ne priznava pravice obstoja (»Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje Judov.« (Ambrozij »sveti«)! Ali ni država zelo ponižala teh ljudi? Versko nevtralna država je molila h katoliškemu oz. evangeličanskemu bogu!? Čeprav je Slovenija ločena od katoliške cerkve izvaja versko dejavnost točno določene verske skupnosti. Kaj ima to opraviti z ustavo in njenim 7. členom, ni jasno.

Katoliški vikar dr. Plut je javno povedal, da bo vojaška ladja služila samo dobrim stvarem. Ker je bistvo vojaške ladje ubijanje in uničevanje, je očitno za katoliško cerkev ubijanje in uničevanje nekaj dobrega, pa čeprav na ves glas govori: Ne ubijaj! Po dejanjih jih boste spoznali.

 

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve:

Zanj Janja Škrjanc, predsednica in

Vlado Began, pooblaščenec društva

 

__________________________________
Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve
Sejmišče 1, 4000 Kranj
Tel.: 041 214 233
TRR: 05100-8011968046
www.zrtve-cerkve.org
info@zrtve-cerkve.orgZnačke prispevka: , ,

Odgovorite