torek, 2.junij.2015 - 03:33

Islam v EU je v velikem porastu: Desetina majhnih otrok v Angliji je muslimanske veroizpovedi. Na Jesenicah blizu 20 odstotkov muslimanov.

Velika Britanija je država. v kateri islamska populacija zelo hitro narašča, predvsem v Angliji. V prihodnje lahko pričakujemo, da bo večina angleških večjih mest pretežno muslimanskih, Velika Britanija pa bo sestavljena od pretežno muslimanske Anglije in treh pokrajin, ki imajo še vedno staro tradicijo. Ali bi to v prihodnosti lahko vodilo tudi v razpad Velike Britanije, bo pokazal čas.

Delež muslimanov v posameznih predelih Anglije.

muslimani_v_angliji_2011_Wikipedia

legenda_delez_muslimanov_DK

V sodobni Evropi se povečuje število muslimanov, kar je predvsem posledica migracij muslimanov v Evropo in hitrega razmnoževanja muslimanskih priseljencev.

Na Dossier korupcija predstavljamo seznam držav Evropske unije in še nekaterih drugih držav, ki so se nam zdele pomembne, z deležem muslimanov v skupni populaciji.

Tabela

Seznam držav z deležem muslimanske populacije (v odstotkih) glede na celotno populacijo. Podatki so iz leta 2010.

seznam_drzav_delez_muslimanov_DK

V celotni Evropi je delež muslimanov 6-odstoten. Ta delež se od posamezne do posamezne države precej razlikuje.

Tako je največ muslimanov na Kosovu in v Albaniji, kjer je velika večina ljudi muslimanov, saj so Albanci po narodnosti pretežno muslimani.

V Bosni in Hercegovini je prav tako precejšnje število muslimanov 41,60 odstotka, od katerih jih večina živi na področju federacije BIH.

Poleg Kosova in Albanije je veliko muslimanov tudi v Makedoniji (34,90 odstotka) in v Črni gori (18,50 %). V Črni gori so muslimani po večini v krajih, ki se nahajajo blizu meje s Kosovom in Albanijo. Tu gre pretežno za Albance. Zaradi visoke rodnosti se število Albancev hitro povečuje, tako pa tudi število muslimanov v posameznih balkanskih državah, sploh v tistih, ki mejijo na Kosovo ali Albanijo.

Albanci so se zahvaljujoč svoji veliki rodnosti uspešno razširili izven meja matične države.

albanci_izven_albanije_Wikipedia_user_Scooter20

Če na tem mestu omenimo še Slovenijo, ki ima 2,6 odstotka muslimanov (v tabeli je delež 2,4 %, ker so podatki v tabeli nekoliko starejši), pretežno Bošnjakov iz Bosne in Hercegovine in Albancev, ki so se priselili v Slovenijo.

V Sloveniji je muslimanov največ v Ljubljani in na Jesenicah. V Ljubljani je muslimanov 5 odstotkov celotne populacije, v Jesenicah pa je muslimanov kar 18 odstotkov, oziroma že blizu 20 odstotkov, kar gre pripisati tamkajšnji industriji, v kateri so se zaposlovali v veliki meri priseljenci iz Bosne in Hercegovine.

Precej muslimanov ima tudi Francija. 7,5 odstotka. Tu gre pretežno za muslimane iz nekdanjih francoskih kolonij (recimo iz Alžirije). Število muslimanov se v Franciji hitro povečuje, tako je v francoski pokrajini Seine-Saint-Denis že blizu četrtine vsega prebivalstva islamske veroizpovedi, v glavnem mestu Francije, Parizu, pa okoli 15 odstotkov.

Francija sicer uradno ne zastavlja ljudem vprašanja glede njihove veroizpovedi, podatki o religijski pripadnosti v Franciji so zato podani na podlagi predpostavke, da so nekatere narodnosti po religiji muslimanske veroizpovedi.

Tudi nekatera druga evropska mesta imajo visoko vsebnost muslimanov, nekatera več kot petinsko. Tukaj najdete seznam teh mest.

V Veliki Britaniji oziroma širše v Združenem kraljestvu je situacija z muslimani posebna.

Namreč. Severna Irska, Škotska in Wales imajo precej nižjo vsebnost muslimanov kot najbolj obljudena med vsemi Anglija, kjer je muslimanov 5 odstotkov. Bolj kot to pa je zanimiv podatek, da je med vsemi otroci v Angliji, mlajšimi od 5 let, kar 9,1 odstotka muslimanov, torej skoraj desetina. Razlog je v tem, da imajo muslimani ponavadi večjo rodnost kot pripadniki drugih religij (z nekaterimi izjemami).

V Veliki Britaniji obstajajo mesta, kjer je število muslimanov že doseglo ali je blizu tretjinskemu deležu vsega prebivalstva, nekateri predeli teh mest pa so postali že pretežno muslimanski. Tam je način življenja vse bolj vezan na muslimanske običaje, saj je islam od tam izpodrinil britanski način življenja in britansko kulturo.

Nemčija ima prav tako petodstotni delež muslimanov. Gre v veliki meri za Turke, ki so se preselili iz Turčije, pa tudi za muslimane iz nekaterih drugih držav, recimo iz Bosne in Hercegovine.

Na tem mestu lahko podamo zanimivo dejstvo. Medtem ko muslimani iz nekaterih držav gojijo močno tradicijo vere, pa nekateri muslimani, predvsem tisti iz Turčije in Irana, v drugi generaciji pogosto opuščajo trde muslimanske vzorce obnašanja in se prilagodijo svobodnim vzorcem obnašanja v Evropi.

To sicer ne preseneča, saj tako Turčija kot Iran slovita kot nekoliko bolj moderni muslimanski državi, kar zadeva islam, Turčija še posebej.

Švica ima prav tako precejšnjo vsebnost muslimanskega življa (5,7 odstotno), tako tudi Avstrija. Tu gre v precejšnji meri tudi za gastarbajterje, tudi iz področja nekdanje SFRJ (recimo iz Bosne in Hercegovine) in druge.

Nizozemska ima stopnji muslimanov glede na celotno državo 5,50 odstotka, a v nekaterih mestih je število muslimanov že preseglo četrtinski delež (Roterdam, Amsterdam).

Glavno mesto Evrope, Bruselj, ki se nahaja v Belgiji, ima nekaj več kot četrtino muslimanskega življa. Celotna Belgija ima sicer 6 odstotni delež muslimanov.

Zanimivi so tudi deleži muslimanov v Skandinavskih državah.

Švedska ima tam največji delež muslimanov, saj ta država uvaža največje število migrantov, ker ima zelo permisivno politiko priseljevanja. Po drugi strani ima sosednja Finska precej manjšo vsebnost muslimanov, ker je njena politika priseljevanja precej bolj restriktivna.

Pri Švedski je sicer potrebno posebej poudariti dejstvo, da je kljub temu, da je delež muslimanov na Švedskem v celoti na prvi pogled nižji (4,90 %), zelo pomenljiv delež muslimanov v mestih. V švedskem glavnem mestu Stockholm je kar 20 odstotkov vseh ljudi muslimanov, tako kot tudi v mestu Malmo.

V zahodni in severni Evropi je največ muslimanov ravno v velikih mestih, medtem ko jih je na periferiji manj.

V velikih mestih Evropske unije je delež muslimanov že dosegel velike vrednosti, 10 odstotkov, 20 odstotkov, celo do 30 odstotkov muslimanov.

Če upoštevamo, da je stopnja rodnosti med muslimani veliko višja kot med ostalimi prebivalci, lahko kmalu pričakujemo velike spremembe v religijski sestavi Evrope.

Evropi se torej obeta, da bo precej kmalu postala pretežno muslimanska, saj je potrebno vedeti, da je višji delež drugih religij sestavljen iz precej starejše populacije, medtem ko je populacija muslimanov mlajša.

To kažejo predvsem podatki o deležu muslimanov med otroci.

Za razliko od Evrope, ki se ji obeta muslimanska prihodnost, pa je v ZDA situacija nekoliko drugačna. ZDA namreč nimajo velikega deleža muslimanov, dodatno pa se v ZDA selijo pretežno Mehičani, ki so katoliške veroizpovedi. Že celotna latinska Amerika je pretežno katoliška z izjemno majhno vsebnostjo muslimanskega življa, zanemarljivo majhno.

Torej. V ZDA za razliko od Evrope ne gre pričakovati resnejše rasti muslimanske populacije.

Če strnemo.

Evropski demografski kazalci kažejo, da se število muslimanov v Evropi hitro povečuje.

Če vemo, da je v Evropi pretežno starejše prebivalstvo tisto, ki ima avtohtono kulturo, in če vemo, da je rodnost muslimanov veliko višja kot rodnost večine preostalega prebivalstva, lahko sklepamo, da bo v Evropi zelo hitro prišlo do situacije, ko bo prevladujoča kultura in vera v Evropi postala muslimanska.

To bo imelo daljnosežne posledice na Evropo. Med drugim se bo zgodil tudi zdrs sedaj pridobljenih svoboščin, ki jih EU tako rada propagira. Te se bodo zaradi narave islamske religije, ki zapoveduje številne prepovedi, najbrž ponovno ukinile, Evropa pa bo po vprašanju človekovih pravic začela nazadovati.

Islamizacija Evrope je postala evropska realnost, ki pa se bo zgodila veliko prej, kot mnogi predvidevajo.Značke prispevka:

Odgovorite