četrtek, 10.september.2015 - 12:19

Zlo se skriva v samem Bogu. Še več. Bog je stvarnik zla. Satan kot personifikacija zla v onstranstvu ne obstaja.

V Bogu se skrivata dobro in zlo. Ni delitve na Boga kot personifikacijo dobrega in na Satana, kot personifikacijo zla.

Cerkveni križ in pentagram lahko dojemamo kot dve plati istega bistva.

Križ in pentagram.

zdruzena_cerkveni_kriz_in_pentagram

Obrnjena križ in pentagram.

zdruzena_cerkveni_kriz_in_pentagram_obrnjeno

Slovenski novinar Sebastjan Erlah, ki je najbolj znan po razvpitem tvitu, v katerem je predlagal, da se strelja na vse begunce, ki se slovenski meji približajo na manj kot 500 metrov, je podal še en tvit glede neke druge stvari.

Že odkar smo zaznali tvit pred nekaj dnevi, si ne moremo pomagati, da ga ne pokomentiramo, saj je v njem podana določena neresnica, kar zadeva stanje stvari.

Če podamo tvit.

Sebastjan Erlah v enem od svojih tvitov govori o premagi nad Satanom.

satan_sebastjan_erlah_dossier_korupcija

Opomba: V tvitu Sebastjana Erlaha omenjeni članek ima naslednjo povezavo: Povezava.

Tega tvita ne bi jemali tako k srcu, če ne bi vedeli, da je Sebastjan Erlah diplomirani teolog.

Namreč. Tu gre za osnovno napako, katero dela slovenska teološka fakulteta pri svojem nauku o onstranstvu.

Če se hipotetično sprejme dejstvo, da obstaja nek stvarnik, nek Bog, ki je stvarnik vsega, potem je potrebno razumeti, da je stvarnik vsega. Torej ne samo dobrega, ampak tudi zla.

Da najprej pojasnimo tvit Sebastjana Erlaha. V onstranstvu se nobena spolna usmerjenost ne šteje kot nekaj, kar bi imelo konotacijo zla. Ta se kot zlobna percepira samo na tem svetu in samo s strani nekaterih ljudi, ponavadi takšnih, ki so versko vodeni, ni pa to nekaj, kar bi se v onstranstvu dojemalo kot zlo ali v domeni Satana.

Kar zadeva samega Satana pa naslednje.

Satan je beseda, ki se uporablja za »padlega« nadangela Luciferja.

Lucifer je bil tako kot vsi angeli božji sin, božja stvaritev, ki se je po učenju Biblije uprl Bogu in njegovi ureditvi v nebesih. Vsi vemo, kaj je bilo potem. Vojna v nebesih in zmaga drugih angelov in tako naprej. To je pač neka zgodba, ki se veže na Luciferja oziroma Satana.

Lucifer je zgolj odpadniški angelski sin Boga, je pa Bog tudi njegov stvarnik. Torej je Bog tudi stvarnik zla, pa ne v smislu, da je stvarnik Luciferja, ampak zla na splošno.

Luciferja je potrebno dojemati zgolj kot odpadniškega angelskega sina Boga in nič več kot to. Izvirni stvarnik zla je še vedno sam Bog.

Zichy,Mihaly_-_Lucifer_az_urral_szemben_Madach_Wikipedia

To je gledano s strani Biblije.

S strani dejanskega stanja v onstranstvu pa je pojem dobrega in zla manj razdeljen.

Praktično se povsod skrivata dobro in zlo, tudi v samem Bogu.

Ni res, da imamo Boga kot neko personifikacijo dobrega in Satana kot personifikacijo zla. To ni res. Zlo in dobro obstajata povsod, tudi v samem »Bogu«.

Za nekoga so tudi verski fanatiki oziroma tisti, ki se držijo verskih pravil, zlobni, v primeru da na podlagi teh pravil kršijo človekove pravice drugim.

Zato je smešno govorjenje Sebastjana Erlaha, ko govori o dogodku v Kentucky-ju, da gre tu za boj z dobrim in zlim.

Še tisto, kar večina ljudi percepira kot zlo, ni nujno mišljeno kot zlo.

Opozarjamo na intervju z dušo Adolfa Hitlerja, ki smo ga pred časom predstavili na naši strani, kjer je duša Adolfa Hitlerja povedala, da je bil Hitler na zemljo poslan kot del Božjega načrta narediti boljši svet. Namreč. Veliko zlo, ki je bilo storjeno pod taktirko Adolfa Hitlerja, je pripeljalo do stvarive »bojda« boljšega sveta.

Hitler naj bi bil torej na svet poslan s konkretno božjo misijo.

Dossier korupcija: Adolf Hitler iz onstranstva: »Moja vloga na Zemlji je bila del božjega načrta – narediti boljši svet«

Torej. Zlo je vseskozi del božje agende, torej ni nekaj, kar bi bilo ločeno od Boga in kar bi se nanašalo zgolj na nekega Satana.

Če odstranimo vso to ideološko navlako in poimenovanja Bog, Satan, nebesa, pekel, lahko pridemo do sklepa, da sta dobro in zlo nekaj, kar se skriva v vsakem posamezniku, v vsakem okolju.

V vsakomur se skriva dobro in zlo, le da pride pri enih bolj do izraza dobro, v drugih pa zlo.

Zagotovo pa ne velja, da je Bog čisto dobro ali Satan čisto zlo.

Bog je dobro in zlo v enem.

Sebastjan Erlah naj se malo zamisli nad svojim razmišljanjem in delitvijo na dobro in zlo in ugotovil bo, da ko gleda v zlo, zre v oči Bogu in ne Satanu. Bog je zlo in dobro v enem, kot neke vrste Jing in Jang. Dve stvari, ki skupaj tvorita celoto.

Mogoče mu bo kot šolanemu teologu to težko razumeti, saj se je učil drugačnih dogem, a zaveda naj se, da so nauki, ki jih učijo vere na tem svetu, precej napačni (ne odsevajo realnega stanja), ali če ublažimo, površni. Razmejitev dobrega in zla ni tako zelo enostavna, kot to marsikdo misli.Značke prispevka:

Komentarji

 

  1. admin pravi:

    Bog in zlo.

    Izvirni stvarnik zla je sam Bog

    Članek o obstoju zla na Zemlji in kdo ga je ustvaril. Stvarnik zla je Bog. Satan kot personifikacija zla v onstranstvu sploh ne obstaja.

    Več si preberite tukaj.

Odgovorite