torek, 26.april.2016 - 05:15

Begunske otroke brez spremstva je potrebno podvreči procesu sekularizacije. Najboljše bi jih bilo prevzgojiti v ateiste.

BEGUNSKI OTROCI BREZ STARŠEV MORAJO ITI SKOZI PROCES VERSKE PREVZGOJE.

BEGUNSKE OTROKE BREZ STARŠEV JE POTREBNO PREVZGOJITI SKOZI PROCES SEKULARIZACIJE. NAJBOLJŠE BI JIH BILO PREVZGOJITI V ATEISTE.

proces_sekularizacije_iz_islama_v_ateizem

Drobna opomba k sliki: Pri zgornji sliki smo ateizem označili z rdečo zvezdo. To naj ne zavede. Proces sekularizacije ne bi pomenil proces prehoda v komunizem, ampak smo ta simbol uporabili zgolj zato, ker je bil ateizem značilen za komunizem, a rdeča zvezda v tem primeru ne predstavlja komunizma, ampak ateizem. Ateizem nima nekega svojega simbola, zato smo sami uporabili kar rdečo zvezdo, ki ima pri večini Slovencev (razen pri desničarjih) pozitivno konotacijo.

Posebnost evropske begunske krize je tudi v tem, da v Evropo prihaja precej otrok brez spremstva, torej brez staršev ali skrbnikov. Ti otroci so prepuščeni samim sebi.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sprejelo poseben program za zastopanje teh otrok brez spremstva pri pridobivanju mednarodne zaščite, to je begunskega statusa.

Po našem globokem prepričanju je potrebno begunske otroke brez spremstva podvreči procesu sekularizacije.

Zavedati se je potrebno nečesa. Vera je nekaj, kar je privzgojeno in ne nekaj pridobljenega.

Prav tako velja prepričanje, da so ravno otroci takšni, da se jih lahko miselno prevzgoji, se jih torej lahko miselno pregnete.

Lahko predpostavljamo, da imajo begunski otroci, predvsem tisti muslimanske veroizpovedi, že vsajene nekatere religijske vzorce, vezane na njihovo religijo.

Tem otrokom je potrebno razdreti celoten dosedanji sistem verskega razmišljanja in jih podvreči procesu sekularizacije.

Ti otroci morajo postati kompatibilni z večinskim tradicionalnim okoljem države, v kateri bodo poslej živeli.

Ker gre povečini za muslimanske otroke, je potrebno izničiti določene značilnosti, ki izvirajo iz islama.

Takšni otroci ne bi smeli več hoditi na muslimanske verske molitve. Namesto udinjanja muslimanski veri, bi jih bilo potrebno dajati na učne ure, kjer bi se jih učilo o vseh religijah enakovredno, vključno z ateizmom. Takšne otroke bi se moralo poučevati o vseh vidikih verovanja (ali neverovanja), ki so prisotni v Evropi.

Begunske otroke bi bilo potrebno privajati na dejstvo, da upodobitev preroka Mohameda v Evropi ni problematična.

Begunske otroke brez spremstva bi bilo potrebno privajati na svinjsko meso. Begunskim otrokom brez staršev bi bilo potrebno načrtno v jedilnike dajati svinjsko meso. Recimo pršut, svinjsko pečenko in druge okusne jedi iz svinjine. Okusne zato, da se ti otroci privadijo, da je svinjina okusno meso in da zato ni nobenega zadržka, da ti ne bi uživali svinjskega mesa.

Te otroke bi bilo potrebno oblačiti v moderna evropska oblačila, brez kakršnihkoli elementov vere.

Skratka. Te otroke bi bilo potrebno prevzgojiti v ateiste.

Seveda jih je potrebno privajati tudi na verske praznike v državi. Tu mislimo predvsem na božič in veliko noč in cerkveno vzdušje, ki izvira iz teh praznikov.

Potrebno jih je privajati na evropsko (slovensko) religiozno tradicijo, primer, izdelovanje pirhov med veliko nočjo, tako da je ne dojemajo kot nekaj slabega.

Po tem, ko postanejo polnoletni, pa bi imeli ti otroci pravico izbrati svojo vero, če želijo, ali pa ostati ateisti.

To je po našem mnenju najboljši način vzgoje takšnih otrok.

Vedeti je potrebno, da bodo ti otroci kljub temu, da bodo dobili formalno zgolj mednarodno zaščito, stalno nastanjeni v državi, ne bodo šli nikamor niti po koncu vojne v državi izvora.

Zato je potrebno narediti vse, da se te otroke prevzgoji, kulturno prevzgoji, tradicionalno prevzgoji in predvsem versko prevzgoji.

Če ti otroci nimajo staršev, njihov starš postane država in država kot starš tem otrokom mora poskrbeti za to, da bodo ti najbolj kompatibilni s to državo.

Največja kompatibilnost z državo je ta, da otroci postanejo ateisti, ki pa se zavedajo krščanske tradicije te države.

Tisti, ki bodo zastopniki begunskih otrok brez spremstva, bi po našem mnenju morali slediti tem našim navodilom glede prevzgoje otrok.

Dejansko je potrebno iz teh otrok iztisniti do sedaj priučeno vero in jo nadomestiti s sekularnim dojemanjem sveta.

Ravno zato, ker gre za otroke oziroma še mlade ljudi, se to na njih da lažje izvesti.

Naj za konec povemo še to. Otroci brez spremstva niso nujno otroci, katerih starši so mrtvi, ampak tudi v primeru, da starši niso mrtvi, je njihov problem (problem staršev), da so svoje otroke pustili. Proces sekularizacije bi se moral izvršiti tudi nad njimi. Pravi starš namreč svojega mladoletnega otroka ne pusti v nobenem primeru, ne glede na vojno ali pomanjkanje.

Nova24tv.si: Kopač Mrakova vam za delo z migranti ponuja 20 evrov na uro. Poglejte, kakšne bodo vaše naloge

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Javni poziv za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstvaOdgovorite