ponedeljek, 3.avgust.2020 - 22:04

Izjava ministrice Ljiljane Kozlovič, da bi ženske morale paziti, kako se oblačijo, je v veliki meri pravilna.

PRAVOSODNA MINISTRICA LILIJANA KOZLOVIČ OPOZORILA NA RAZVRAT SLOVENSKIH ŽENSK.
ČEPRAV JE BILA PO TEM NAPADENA, SO NJENE BESEDE UPRAVIČENE.
Lilijana Kozlović se nikoli ne obleče vulgarno, pomanjkljivo, ali kako drugače neprimerno, saj močno da nase in na svoj ugled, kar se za veliko Slovenk ne bi moglo reči. Nekatere se še posebej oblačijo kot poceni vlačuge. Kar je najbolj srhljivo pa je, da mnoge slovenske matere svoje hčere celo spodbujajo k “whore style” oblačenju.

Ljubljana, ministrstvo za pravosodje.
Portreti ministrice za pravosodje in državnih sekretarjev.
Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.

Zadnje čase je aktualna izjava ministrice Ljiljane Kozlovič, ki je v odgovorih na poslanska vprašanja podala tudi izjavo, da bi ženske morale paziti, kako se oblačijo, torej da se ne oblačijo preveč izzivalno, v kontekstu govorjenja o nasilju nad ženskami.

Neko društvo 8. marec je takoj napadlo izjavo Lilijane Kozlovič, nakar se je ta takoj začela opravičevati, kar se nam zdi zelo bedno, kajti človek, ki ne zna stati za svojimi besedami in jih braniti, ni vreden spoštovanja.

Namesto Lilijane Kozlovič bomo pa sami obranili njene besede.

Seveda posilstvo nima opravičila, vendar pogosto so žrtve posilstva v veliki meri same krive za to, da so postale žrtve posilstva.

Sami smo zaradi določenih razlogov, v ozadju katerih je sicer Slovenska policija, ki je po našem mnenju ena najbolj pokvarjenih organizacij v Republiki Sloveniji, zelo alergični na izprijeno početje žensk, zato smo dosti bolj kot drugi pozorni na takšno delovanje in zato tudi veliko več opazimo.

Kar zadeva posilstva, če odštejemo družinske kroge, gre v teh primerih prvenstveno za neke ljudi, ki so po obnašanju prostaki oziroma ljudje z izrazito izraženim seksualnim nagonom, kar je nam osebno skrajno odvratno.

Tako storilci posilstva kot tudi žrtve posilstva so po našem mnenju del nižje družbe, ne nujno v denarnem smislu, ampak v smislu obnašanja. Sami takšne ljudi dojemamo kot človeško golazen oziroma lepše povedano, gre za prostaške ljudi, tako moške kot ženske. Za lažje razumevanje bralcev. Gre za ljudi, ki jih lahko veliko zasledimo na recimo jugovzhodu Slovenije.

Pogostokrat do posilstva pride, ko ženska s svojim obnašanjem zavede in recimo temu vzburi moškega do takšne mere, da ta preide v stanje nekega recimo temu živalskega seksualnega nagona (da ne bo pomote, tega ne govorimo iz lastnih izkušenj, ker tovrstnih izkušenj niti pod razno nimamo in jih tudi nikoli ne bomo imeli iz objektivnih razlogov, vendar smo zelo pronicljivi pri analizi tematike in se lahko vživimo v druge). Nekatere ženske kot da bi načrtno izzivale moške do te mere, ko se ti ne morejo več zadržati, potem pa odnehajo in takrat pride do konfliktne situacije, ki jo nekateri potem označujejo kot posilstvo, čeprav gre bolj za drugačno dogajanje. Zato tudi pravimo, da je krivda ženske pogosto velika v večini primerov posilstev, odštevši družinske patologije.

Slovenska družba je žal postala izrazito izprijena. Ženske so po našem mnenju dosti bolj izprijene od moških, pri moških pa je izprijenost prisotna predvsem med določenimi etničnimi skupinami in pri moških iz ruralnih okolij (recimo temu okoljih, ki podpirajo politično desnico). Ti moški so bolj kot ne neka prostaška in primitivna sodrga, ki je po našem mnenju ravno zaradi svoje izprijenosti malo vreden del družbe.

Ženske so pa v svoji izprijenosti hujše od moških. Na praktično vseh nivojih družbe, ne glede na to, od kod so, za razliko od moških, kjer je izprijenost bolj vezana na zgolj določene skupine primitivnih moških.

Če preidemo sedaj na izvajo ministrice Kozlovičeve.

V slovenski družbi prihaja do patologije žensk, kjer imajo te neko bolno potrebo po tem, da so opažene s strani moških. Zavoljo tega se obnašajo na izrazito promiskuiteten način.

Današnje tehnologije, ki so na žalost smrt za družbeni razvoj, ker iz ljudi potegnejo vse najslabše, pa omogočajo še dodatno povečevanje te izprijenosti.

Če podamo konkreten vidik tega.

Nekatere ženske se oblačijo skoraj kot neke prostitutke, zelo izzivalno za določene moške (za nas osebno odvratno). In kaj potem delajo? Nastavijo mobitel na snemanje, pri čemer želijo ugototoviti, ali jih je kakšen moški, izberejo ponavadi lepe moške, gledal, si jih ogledoval.

Tu gre za neko skrajno bolno, izprijeno adolescentsko vedenje določenih predvsem mlajših žensk, pa tudi starejših.

Patologija je pri nekaterih ženskah je še večja, ker med snemanjem izvajajo vedenja, gibanja, s katerimi povzročijo refleks osebe na smer gibanja, pri čemer želijo umetno doseči posnetek, ki bi dokazoval, da jih nekdo opazuje.

Torej, da so opažene, da so zaželene.

Nekatere ženske se od mladih let učijo takšnega patološkega vedenja, kajti na ta način se nekako samopotrjujejo.

Tu gre za neko neverjetno izprijenost žensk, poleg še drugih oblik, recimo ženski voajerizem, kot ena skrajno izprijena lastnost nekaterih žensk, ki se kaže v tem, da ženske načrtno zasledujejo nekatere moške, jih slikajo, se nastavljajo pred njimi in jih na ta način praktično nadlegujejo. To počnejo z mobiteli, ki imajo kamere, v zadnjem času pa se pojavlja še en vidik snemanja, to je s pomočjo kamer v avtomobilih, ki so v novejših avtomobilih povečini serijsko vgrajene.

Še več. Če nekateri moški ne pokažejo nobenega zanimanja za ženske, četudi se te vedejo na način, s katerim želijo pridobiti njihovo pozornost, ponavadi te ženske to zamerijo in postanejo sovražne do takšnih moških, celo do točke, ko želijo načrtno škodovati tem moškim.

Skratka. Patologija žensk v Sloveniji je izrazito močno prisotna. Žrtve tega so veliko bolj lepi moški kot moški, ki imajo nek povprečen ali podpovprečen izgled.

Sami verjamemo tudi v to, da marsikakšna ženska lažno prijavi kakšno posilstvo, ravno z namenom, ker s tem sama sebi samopotrjuje, da je lepa in zaželena pri moških.

Ravno zaradi takšne patologije je potrebno močno paziti, da zakonodaja prepreči pravne malverzacije, ki bi jih počele neke ženske zaradi lastne patologije, ne pa zaradi tega, ker bi se res nekaj zgodilo.

Ljiljana Kozlovič bi pa morala bolj zagovarjati lastne besede, pa jih žal ni in je podlegla neki histeriji, ki bo naredila več škode kot koristi. Ženska očitni ni sposobna braniti lastnega mnenja, če misli, da bo zato izpadla kontroverzno. To je sicer stvar njene nekonfliktne osebnosti, kar je po svoje dobro, po svoje pa tudi ne. Sami recimo svoje mnenje zagovarjamo tudi tedaj, ko vemo, da se večini ljudi zdi kontroverzno. Preprosto si ne dovolimo, da nekdo vpliva na naše mnenje, če menimo, da imamo prav.

Da ne bo pomote. To ni šovinisitčen članek.

Za nas so tudi nekateri moški človeška golazen. Ravno zaradi takšne moške golazni tudi uspeva prostitucija tako zelo dobro v Sloveniji. Nekateri moški so preprosto nek človeški smrad. Kot takšne jemljemo praktično vse, ki zahajajo k prostitutkam.

Tu se kaže, da ljudje nimajo neke zdrave vzgoje in so hlapci lastnih seksualnih nagonov. To je ogabno.

Ženske se zavedajo, da so nekateri moški takšna nesnaga in ker so same ista nesnaga, se potem igrajo neke igrice z njimi. In tu potem nastopijo te konfliktne situacije, od katerih se nekatere okarakterizirajo tudi kot posilstvo.

Ampak vedeti je potrebno, da tu ni prisotna le patologija moških, ampak je še toliko bolj prisotna patologija žensk.

Sami ravno zato, ker se nam zdi takšna patoligija žensk izjemno ostudna tudi v zasebnem, realnem življenju (ko opažamo naravnost ostudno obnašanje nekaterih žensk), smo sposobni tudi tega drugačnega pogleda od mainsteamovskega kot ga narekujejo nekatere izrazito proženske organizacije, kjer ne dopuščajo niti najmanjše možnosti, da bi bila ženska kakorkoli kriva.

Žal temu podlegajo tudi določene druge inštutucije tipa sodstvo, že omenjena Slovenska policija in njim podobni, ki s svojimi zgrešenimi pogledi delajo več škode kot koristi, saj napajajo (ponavljamo – napaJajo z J) žensko patologijo.

Na žalost slovenska družba z novo tehnologijo nazaduje, postaja vse bolj primitivna. Prihaja do nekih deviacij v razvoju družbe.

Skratka. Žensko krivdo in žensko patologijo je potrebno tudi vzeti v ozir, ko se govori o takšnih stvareh.

Izjava Lilijane Kozlovič, ki so jo nekateri, recimo društvo 8. marec, napadli, pa ni zgolj točna, ampak je izjava, ki je glede na izprijeno vedenje nekaterih žensk, tudi zelo aktualna.

Morda je Kozlovičeva vse mislila le površinsko, češ da moški vidi neko žensko, ki je »izzivalno« oblečena (po domače povedano oblečena kot »kurbica«), se vzburi in ga privede do posilstva.

Vendar ta izjava ima večjo globino, saj nakazuje na patologijo žensk, predvsem patologijo, kjer imajo ženske neko potrebo po tem, da so opažene in da mislijo, da pri moških vzbujajo pozornost. To je za nas popolnoma nezdrav način dojemanja življenja in sveta. In takšne ženske so resnično uboge na duši oziroma imajo neko skoraj pokvarjeno dušo, pokvarjeno miselnost. Nam je to skrajno bolno. In takšno vedenje žensk se nam naravnost gnusi.

V Sloveniji je to na žalost postala neka norma, kar je skrajno odvratno in škodljivo za razvoj družbe. To je sramotno.

Žal nam je, da Liljana Kozlovič ni uspela obraniti svojega mnenja, kajti ona se nam zdi tako na pogled kot ženska, ki ni neka izprijenka, ki bi delovala na tako odvraten način, ampak sodi v skupino ljudi, ki imajo moralne norme še zelo na nivoju, takšnih ljudi pa je zelo malo in vse manj, na površje je namreč v Sloveniji splavala neka človeška golazen.

Še enkrat. Nihče ne podpira posilstev, vendar patologija žensk je ponavadi veliko večja kot patologija moških, posilstva pa so ponavadi neki ekscesi v manj vrednih delih družbe, gledano z vidika razvitosti človeka, ne pa z vidika, koliko je ta človek bogat. Žal so v Sloveniji marsikakšni hudi primitivci zelo obogateli, a kljub bogastvu so ostali primitivci.

Na tem mestu bi omenili še eno drugo zadevo, ki je vsaj delno povezana tudi z zgornjo tematiko. Fakulteta za družbene vede je po našem mnenju začela presegati meje zdravega razvoja z vsiljevanjem negativnih načinov reševanja problematike nekaterih manjšinskih skupin.

Seveda je tu govora o unisex straniščih. Namerno se je porušilo nekaj moških stranišč in se iz njih ustvarilo neka unisex stranišča zavoljo neke silne zaščite za transspolne osebe.

Po eni strani nekateri govorijo o neki potrebi po zaščiti žrtev spolnega nasilja, po drugi strani pa izvajajo neka dejanja, ki ustvarjajo nenaravna okolja, kjer bi se lahko povečala incidenca neprimernih dejanj. To je bolno. Nekateri levičarji pretiravajo čez vse možne meje.

Kakor ne maramo desničarskega skrajnega prostaštva, tolerance do prostitucije in ostalih heteroseksualnih deviantnih oblik, ne maramo niti nekih unisex eskperimentov na levici, ki so zelo nenaravni in samo povečujejo žensko patološko izprijenost. Kolikor vemo, so unisex stranišča na FDV prišla na pamet neki ženski, ampak očitno so so tudi izprijene moške budale takšno bizarno razmišljanje tudi sprejele. Takšne stvari se preprosto ne rešujejo na tako izprijen način, kot je to storila Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, ki nam je zaradi tega eksperimenta zelo padla v očeh. Takšno mešanje spolov ni naravno in ga sami dojemamo kot izprijeno. V Sloveniji pa je na žalost kultura tako izprijena, da se spola mešata tudi z zlorabo govorjenja o človekovih pravicah, Sami bi imeli veliko več stvari, kjer bi bile stvari ločene po spolu, torej deli, ki so samo za moške in deli, ki so samo za ženske, ne pa mešano. Ampak očitno so Slovenci preveč izprijen narod, da bi to dovolili. Mislimo, da se predvsem ženske bojijo, da bi tako izgubile možnost zadovoljevati svoje izprijene potrebe. Tudi tu je očitno prisotna predvsem ženska patogenost in pa patogenost nekaterih moških, ki so povečini neka proSDS-ovska primitivna golazen, kot je temu skoraj vedno tako v Sloveniji. Za razvoj družbe ni potrebno imeti vse mešano. Vse mešano ni normalno tudi dobro in ne pomeni višje ravi ravni človekovih pravic po našem mnenju.

Če strnemo. Lilijana Kozlovič je upravičeno opozorila na izprijenost v slovenski družbi, predvsem na izprijenost žensk. Dobro je, da je to storila ženska, kajti če bi to rekel moški, bi ga takoj označili za šovinista ali pa za mizogina.



Odgovorite