sreda, 22.september.2010 - 21:04

Ostra javna korespondenca med Telekomom Slovenije in T-2-jem se nadaljuje

Za začetek malo znanosti. Slika predstavlja poseben optični kabel, ki ima na enem koncu pritrjen laser, ki oddaja svetlobne signale. Iz drugega konca kabla tudi sveti, a ne iz drugega laserja, ampak gre za prenešeno svetlobo prek optičnega vlakna iz laserja na drugem koncu kabla. Tu gre za plastično, a precej poenostavljeno ponazoritev delovanja optičnih kablov, to je prenosa svetlobe skozi njih.

Telekom Slovenije in cerkveni T-2 (ki je v lasti slovenske katoliške cerkve, prek holdinga Zvon ena) sta še vedno v sporu. V zvezi s podjetjema smo sami napisali že tri članke, kjer smo temeljito opisali zadeve (še posebej smo se osredotočili na spornost lastniške strukture podjetja T-2, ki je preveč desna, kar nas dejansko močno moti, ker se bojimo desničarskega klientelizma na telekomunikacijskem trgu v Sloveniji). Prvi članek je tukaj, drugi tukaj in tretji tukaj. A ti naši precej ostri komentarji niso bistvo tega članka. V tem članku predstavljamo konkretno komunikacijo med podjetjema z vsemi podrobnostmi.

Sedaj pa podajamo še vsebino korespondence med podjetjema do sedaj.

Pismo T-2 o Telekomu z dne 13.8.2010 (in dopolnjenem 8.9.2010)

V T-2 prepričani, da je Telekom Slovenije zlorabil svoj položaj na trgu

T-2 je Uradu za varstvo konkurence prijavil zlorabe zaradi prevladujočega položaja na trgu razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke z namenom zagotavljanja širokopasovnih in govornih storitev. Tovrstne zlorabe prevladujočega položaja se pojavljajo od vstopa družbe T-2 na trg telekomunikacijskih storitev, zaradi česar so v družbi tudi vložili odškodninsko tožbo. Ob njeni vložitvi je bila škoda ocenjena na 120 milijonov evrov, vendar pa se je na podlagi podatkov do dne 30.6.2010 izkazalo, da bo le-ta še višja.

Najočitnejši sklop zlorab je povezan z neupravičenim zavračanjem razvezav krajevne zanke s strani Telekoma Slovenije, kar je posledično vplivalo na manjše število naročnikov T-2. V obdobju štirih let in treh mesecev je namreč Telekom Slovenije iz razlogov, ki kumulativno pomenijo domnevno prezasedenost omrežja, mesečno zavrnil številne poizvedbe družbe T-2, in sicer v obdobju od decembra 2005 do aprila 2006 od 45% do 77%, v obdobju od junija 2006 do januarja 2010 pa od 70 do 90% poizvedb za razvezavo krajevne zanke.

T-2 je v svoji vlogi, ki jo je predložil Uradu za varstvo konkurence, med drugim predložil tudi dokaze, ko je Telekom Slovenije na podano poizvedbo T-2 podal negativni odgovor, nato pa za isti priključek v podpis poslal enostransko podpisano pogodbo za enake storitve. Ko posamezna stranka takšno pogodbo podpiše, je časovno vezana na Telekom Slovenije, zaradi visokih pogodbenih kazni pa je prekinitev pogodbe praktično onemogočena. T-2 je predložil dokaze za prek 100 tovrstnih primerov, ko je Telekom Slovenije potencialnim strankam poizvedbe za razvezavo krajevnih zank enkrat ali večkrat zavrnil, nato pa kasneje taiste poizvedbe odobril. Na ta način Telekom Slovenije pridobiva stranke, ki bi sicer sklenile pogodbo s T-2.

Ob tem je družba T-2 predložila tudi dokaze o neupravičenem zavračanju medoperaterskih prehodov od operaterja Telekom Slovenije k operaterju T-2 pod pretvezo napak v postopkih, zamujanja rokov pri odpravi napak na linijah naročnikov T-2, zamujanja rokov za odgovore na poizvedbe ali zamujanja rokov za izvedbo naročil razvezave krajevne zanke, ki so vodili tudi v izklop telefonskih linij naročnikom, ki so odpovedali pogodbe s Telekomom Slovenije ter prešli k T-2… T-2 je ob tem predložil primere strank, ki so pogodbo s T-2 odpovedale zaradi neodprave napak na omrežju Telekoma Slovenije (s strani Telekoma Slovenije), nato pa sklenile pogodbo s Telekomom Slovenije za enake storitve, z uporabo istega omrežja.

Poleg ostalih listinskih dokazov je vlogi predložena tudi telefonska raziskava potencialnih strank T-2, za katere je Telekom Slovenije razvezavo zavrnil, sedaj pa uporabljajo enake storitve na istem omrežju kot naročniki povečini Telekoma Slovenije ali drugih operaterjev. Delež tovrstnih primerov v raziskavi je presegel 16 odstotkov.

Objavljeno: 13.08.2010, 08:50; dopolnjeno: 08.09.2010, 08:41

Obvestilo Telekoma Slovenije o uvedbi stečaja proti T-2-ju

20.09.2010
Telekom Slovenije, d.d., podal predlog za začetek stečajnega postopka družbe T-2, d.o.o.


Telekom Slovenije, d. d., je v četrtek, 16. septembra 2010, na Okrožno sodišče v Mariboru poslal predlog za začetek stečajnega postopka zoper družbo T-2, d. o. o. Telekom Slovenije, d. d., se je za ta korak odločil zaradi dejstva, da družba po javno dostopnih podatkih izkazuje izgubo v letih 2008 in 2009, ki je presegla polovico osnovnega kapitala, kar pomeni, da je insolventen in s čemer so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka.

T-2 od leta 2008 ne izpolnjuje svojih obveznosti do Telekoma Slovenije, d. d., kljub veljavno sklenjenim pogodbam. Telekom Slovenije, d. d., na ta način želi zagotoviti, da terjatve družbe do T-2 ne bodo naraščale, pričakuje pa poplačilo vsaj dela terjatev, ki na današnji dan znašajo brez zamudnih obresti 12.635.252,74 evrov, in sicer 11.612.871,72 evrov zapadlih terjatev, od katerih je 8,170.561,57 evra v postopku sodne izterjave ter 1,022.381,02 evra nezapadlih terjatev.
Uprava družbe

Odgovor T-2-ja na zahtevo po uvedbi stečaja, ki jo Telekom Slovenije podal na pristojno sodišče

T-2 nemoteno zagotavlja storitve svojim uporabnikom

Ljubljana – 21.9.2010 – Glede na včeraj prejeto novico, da je Telekom Slovenije podal predlog za začetek stečajnega postopka zoper T-2, sporočamo našim uporabnikom in širši javnosti, da T-2 nemoteno zagotavlja vse storitve svojim uporabnikom.

Predloga, ki ga je vložil Telekom Slovenije s strani sodišča še nismo prejeli, prepričani pa smo, da tovrstna odločitev Telekoma Slovenije potrjuje in izkazuje namero Telekoma Slovenije, da vztraja na poti izkoriščanja zlorabe prevladujočega tržnega položaja, po kateri hodi zadnjih 20 let. Gre za to, da se hoče Telekom Slovenije praktično zastonj polastiti večjega in boljšega optičnega omrežja, ki ga je izgradila družba T-2 in ki je tehnološko precej naprednejše od omrežja, ki ga ima Telekom Slovenije. Pri tem je potrebno dodati, da se sprevrženost ravnanja Telekoma Slovenije še posebej kaže v tem, da Telekom Slovenije družbi T-2 dolguje skoraj 130 milijonov evrov iz naslova odškodninske odgovornosti, medtem ko stečajni postopek proti T-2 vlaga zaradi 12 milijonov evrov, pri čemer je ta višina sporna.

Ob tem želimo poudariti, da je družba T-2 proti Telekomu Slovenije odškodninsko tožbo za plačilo skoraj 130 milijonov evrov glavnice vložila že pred skoraj štirimi leti, vendar sodišče v tem času ni razpisalo niti ene glavne obravnave. Regulator APEK, ki deluje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, ni ukrenil in ne ukrene ničesar. Prav tako ničesar ne ukrene Ministrstvo za gospodarstvo, ki je dolžno zagotavljati konkurenco na slovenskem trgu telekomunikacij.

Spomnimo, da smo se s tovrstno zlorabo tržne moči in monopola v Sloveniji že srečali pred leti, ko je monopolist na enak način z našega trga umaknil konkurenco na področju mobilne telefonije. Takrat se je Vega (Western Wireless International) kot močan tuji investitor na koncu raje odločila za umik s slovenskega trga kot da bi se prerivala z državnimi organi in državnim podjetjem.

Zaradi tega Ministrstvo za gospodarstvo in regulatorja APEK javno sprašujemo, kaj sta doslej konkretnega storila, da bi zagotovila konkurenco na slovenskem telekomunikacijskem trgu. Pričakujemo konkretni odgovor, saj je celotna situacija resnično žalostna, hkrati pa smo v posmeh v Evropi.

Odgovor Telekoma Slovenije na odziv T-2-ja

22.09.2010
Odziv Telekoma Slovenije na izjavo družbe T-2, povezano z vložitvijo predloga za njen stečaj

Telekom Slovenije je 20. septembra 2010 na spletni strani Ljubljanske borze v skladu z njenimi pravili javno objavil, da je v četrtek, 16. septembra, na pristojno Okrožno sodišče v Mariboru poslal predlog za začetek stečajnega postopka zoper družbo T-2. V javni objavi je pojasnil tudi razloge za tako odločitev, namreč da družba T-2 po javno dostopnih podatkih v letu 2008 in 2009 izkazuje izgubo, ki presega polovico osnovnega kapitala, kar pomeni, da je insolventna, s čimer so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka. V Telekomu Slovenije želijo tako zavarovati terjatve do družbe T-2, ki izvirajo iz medsebojno podpisanih pogodb o uporabi omrežja Telekoma Slovenije in znašajo že več kot 12 milijonov evrov.
Na javno objavo se je v torek, 21. septembra 2010, odzvala družba T-2 s posebno izjavo za javnost. V njej ne zanikajo svoje insolventnosti, pač pa pavšalno in demagoško napadajo Telekom Slovenije.

Že v naslovu izjave je zapisano, da družba T-2 svojim uporabnikom nemoteno zagotavlja vse storitve. Veseli smo, da je uporabnikom T-2, ki koristi omrežje Telekoma Slovenije, zagotovljeno nemoteno delovanje storitev. To samo potrjuje, da je naše omrežje zanesljivo in prvovrstno. Trditev pa je zanimiva predvsem zato, ker je v neskladju z izjavami družbe T-2 v vseh postopkih sodne izterjave, češ da jim Telekom Slovenije svoje storitve zagotavlja s takimi napakami, da jih ni mogoče uporabljati in so zato vredne 0 €. Če bi bilo res tako, potem tudi svojim uporabnikom ne bi mogli nemoteno zagotavljati vseh storitev.

Zavajajoča je tudi trditev, da se Telekom Slovenije želi zastonj polastiti večjega in boljšega optičnega omrežja, ki ga je zgradil T-2. Pravila stečajnega postopka in način prodaje premoženja stečajnega dolžnika so namreč natančno opredeljena v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, in ne dopuščajo kakršnekoli brezplačne prilastitve s strani kogarkoli. Če si kdo želi kaj prilastiti zastonj, je to očitno T-2, ki že od leta 2008 ne poravnava pogodbeno dogovorjenih obveznosti. Telekom Slovenije pa za zaščito svojih pravic in interesov uporablja postopke, ki so na voljo v pravni državi.

V izjavi je tudi zapisano, da Telekom Slovenije dolguje družbi T-2 skoraj 130 milijonov evrov iz naslova odškodninske odgovornosti in da je družba T-2 vložila odškodninsko tožbo v tej vrednosti že pred štirimi leti, a doslej sodišče ni razpisalo niti ene glavne obravnave. Telekom Slovenije družbi T-2 ne dolguje ničesar. T-2 mora v postopku pred sodiščem najprej izkazati in dokazati vse predpostavke odškodninske odgovornosti, vključno z nastankom in višino škode, preden lahko zatrjuje, da mu Telekom Slovenije karkoli dolguje. Poleg tega je bil prvi narok v tej tožbi razpisan za 2. april 2010, a je bila obravnava preklicana na zahtevo družbe T-2, ki je zahtevala izločitev sodnice in predlagala združitev vseh sodnih postopkov, v katerih nastopata Telekom Slovenije in družba T-2.
Uprava družbe

Na to pa se je že odzval T-2 v članku Finance.

Finance: ”Optično omrežje T-2 ni v lasti Telekoma”

Korespondenca med podjetjema je torej kar ostra, kar ne preseneča, saj gre za dva največja konkurenta na telekomunikacijskem trgu v Sloveniji, ki sta v medsebojnem sporu. Zaradi skrajno problematične lastniške strukture podjetja T-2 smo sami v tem sporu bolj naklonjeni Telekomu Slovenije, ki pa mu predlagamo prilagoditev in bolj konkurenčno delovanje, kar smo že povedali v prejšnjih člankih.Značke prispevka: , ,

Odgovorite