nedelja, 16.marec.2014 - 01:28

Zgodovinski dan za prebivalce Krima – Na referendumu se bodo odločili o svoji usodi. Pomembna je tudi regija Kherson.

Po pripojitvi Krima Rusiji bo pozornost preusmerjena na pokrajino Kherson, ki Krim zalaga z osnovnimi surovinami in energenti ter drugo za življenje pomembno infrastrukturo.

Referendum na Krimu

Na Krimu poteka zgodovinski dan. Prebivalci Krima bodo na referendumu odločali o odcepitvi od Ukrajine in priključitvi Rusiji.

Glede na obstoječe stanje bo Krim po novem zagotovo spet prišel pod jurisdikcijo Rusije kot del ruskega ozemlja.

Ker je Krim infrastrukturno in surovinsko močno odvisen od regije Kherson (Herson), bo verjetno ta regija prav tako prišla pod nadzor Rusije.

Sicer je zanimivo, da Nikita Hruščov po določenih informacijah ni podaril Krima Ukrajini brez razloga. Razlog je obstajal. In sicer naj bi Krim leta 1954 pristal pod Ukrajino zaradi odvisnosti le tega od energentov in osnovnih surovin. Ker je bila takrat vse Sovjetska zveza, se to takrat ni zdel velik problem.

Ravno regija Kherson zalaga Krim z elektriko, vodo, zemeljskim plinom, zaradi česar se bo pozornost morala preusmeriti tudi na to, za Krim pomembno področje.

Regija Kherson je izrednega pomena za Krim, saj Krim zalaga z osnovnimi surovinami in energenti

Regija Kherson je zelo pomembna za Krim.

Kako bo poslej Kherson sodeloval s Krimom, sicer še ni jasno. Ali bo tudi sam postal del Rusije, ali pa bo sklenjen poseben sporazum o sodelovanju med Krimom in Khersonom.

Rusija bo vsekakor morala preučiti možnosti, kako Krimu prek regije Kherson zagotoviti osnovne surovine. Zagotovo ne bo smela dovoliti, da bi nad Khersonom imela popolni nadzor ukrajinska oblast, sploh pa ne sedanja, ki je pokazala, da je zelo sovražna do Rusije.Značke prispevka:

Komentarji

 

 1. admin pravi:

  Čestitamo prebivalcem Krima za jasno izkazano željo na referendumu o prihodnjem statusu Krima

  Preliminarni rezultati referenduma na Krimu kažejo, da je pripojitev Krima Rusiji potrdilo kar 95 odstotkov volivcev.

  Takšen plebiscitarni rezultat, ki ga lahko primerjamo s slovenskim plebiscitom, daje Krimu veliko legitimnost, da se ta pridruži Rusiji.

  Rusija bo seveda rezultate referenduma upoštevala.

  Od sedaj lahko trdimo, da Krim ni več del Ukrajine, ampak del Rusije.

  Rusija bo najprej zaščitila Krim z vojsko – to je esencialno, nato pa bodo sledile še druge poteze, ki bodo Krim v celoti integrirale v okvir Rusije.

  Prebivalcem Krima čestitamo za jasno opredelitev.

  Z referendumom so pokazali, kaj si želijo. Mednarodna skupnost bo morala to odločitev v prihodnje upoštevati, četudi jo sedaj ne, ampak tu gre bolj za prizadeti ego, sploh to velja za Evropsko unijo, ki težko sprejme dejstvo, da ne igra več tako zelo pomembne vloge v svetovnem merilu, kot jo je poprej.

  Ko se strasti v EU pomirijo, se bodo tudi v EU sprijaznili z rezultatom referenduma in dejstvom, da bo Krim odslej del Rusije in ne več Ukrajine.

  Russia Today: About 95% of Crimeans in referendum voted to join Russia – preliminary results

Odgovorite