ponedeljek, 1.junij.2020 - 07:51

Sedanja slovenska vlada mora narediti čistke v Slovenski policiji na jugovzhodu države, sicer je za nas mrtva.

Na jugovzhodu Slovenije je preveč policijskih kriminalcev.

Policija na jugovzhodu Slovenije mora biti kadrovsko prevetrena.

Janeza Ogulina trenutno smatramo kot človeka, ki bi ga lahko poimenovaii uničevalec človeških življenj. V kolikor je aktivno sodeloval v podlostih slovenskih policistov predvsem v drugi polovici 2018, 2019 pa tudi dandanes.

Jugovzhod Slovenske policije je gnedišče policijskega kriminala in kot takšen potreben popolne kadrovske prevetritve.

Tamkajšnji policisti so pokvarjeni, kriminalni, povezani z lokalnimi mafijami, nagnjeni k spletkam, lažem, podlostim.
Zaradi kriminalnega delovanja so že mnogim nedolžnim ljudem močno zagrenili življenje po nareku oziroma nalogu nekaterih kriminalnih klik oziroma kriminalnih posameznikov, povezanih z njimi.

Na jugovzhodu Slovenije imamo opravka s popolnimi policijskimi kriminalci, ki si ne zaslužijo nositi policijskih uniform.

Sramotno je, da politična in sodna veja oblasti nista sposobni eliminirati slabih policistov iz policijskih vrst.
Tega vsekakor niso bile sposobne prejšnje oblasti, sploh predzadnja pod vodstvom Marjana Šarca.

V času te oblasti so policisti na jugovzhodu kriminal izvajali, politika in policijska vrhuška pa ga nista kaznovali.
Slovenska policija v navezi z nekaterimi ljudmi izven policije počne svinjarije in kriminal izjemnih razsežnosti, kijih lahko primerjamo s pogromi nad posamezniki v času UDBE ali še hujše s povojnimi poboji po koncu druge svetovne vojne.

Gre za skrajno totalitarističen pristop Slovenske policije, ki v navezi z ljudmi zunaj policije izvaja načrtno uničevanje posameznikov,

Tisti posamezniki, ki so se znašli na tnalu slovenskih policijskih kriminalcev, vedo o čem govorimo in vedo, kako ostuden in nečloveški je pogrom nad posameznimi ljudmi v Sloveniji.
Gre za načrtno željo uničiti posamezne ljudi.

Zaradi vsega tega so potrebne čistke vsaj najslabšega kadra v Slovenski policiji in pa čistke kadra, ki nosi objektivno odgovornost zaradi vodilnih funkcij v času, ko je prihajalo do nepravilnosti.

Kar zadeva Janeza Ogulina, sami menimo, da pri določenih primerih ni sodeloval v induciranju dejanj zoper posameznike, ampak je nastopil kot recimo temu »glava (ublažen izraz od capo d. M., ki se nam je zazdel rahlo prehud zaenkrat) Slovenske policije na jugovzhodu« v smislu »glavni človek Slovenske policije na jugovzhodu« šele kasneje.

Janez Ogulin bo moral dokazati, da ni imel nič s posameznimi primeri kriminala in podlega delovanja policije na jugovzhodu, predvsem novomeške policijske postaje, ki je gnezdo policijske mafije.

To bo moral storiti z zamenjavo najprej vodilnega kadra. Tomaž Slak bo moral zapustiti policijske vrste, saj je bil komandir Policijske postaje Novo mesto v času, ko so se v njej dogajale hude nepravilnosti, katerih posledica je ogromna škoda, storjena nekaterim nedolžnim posameznikom. Škoda, ki se meri v tisočih evrov in v uničenih življenjih.

Tomaž Slak mora biti v celoti odstranjen iz Slovenske policije. Ne pa da je mesto komandirja Policijske postaje Novo mesto zapustil na način, da se je preselil v policijsko upravo Novo mesto, prostori katere se nahajajo v isti stavbi novomeške policijske palače, poleg Policijske uprave Novo mesto. On nosi objektivno odgovornost, ali tudi subjektivno, je pa drugo vprašanje.

Torej. Tomaž Slak si po našem mnenju zasluži popolno odstranitev iz Slovenske policije.

Policijska palača Novo mesto ima dva dela in skladno s tem tudi dva vhoda. En vhod (na sliki levo) je vhod v prostore Policijske uprave Novo mesto, ki je nek vrhnji organ, ki bdi nad celotnim področjem novomeške policijske uprave (Novo mesto, Trebnje, Krško, Brežice, Sevnica, Metlika, Črnomelj in druge policijske postaje na področju PU Novo mesto), drug vhod pa je vhod v prostore Policijske postaje Novo mesto in prometne policije Novo mesto. Gre sicer za dva dela, ki pa sta precej prepletena med seboj.

Ker se neprimerne policijske aktivnosti novomeške policije nadaljujejo tudi v času novega komandirja Policijske uprave Novo mesto, bi moral biti odstranjen tudi trenutni komandir policijske uprave Novo mesto, Robert Zupančič.
Ta človek že zaradi njegove širše družine pri nas ne uživa popolnoma nobenega zaupanja.

Robert Zupančič bi po našem mnenju moral biti odstranjen vsaj iz Področja Policijske uprave Novo mesto in biti preseljen nekam daleč stran, recimo na Ptuj, na območje bolj oddaljene druge policijske uprave, razen če ni dal žegna za nova dejanja novomeške policijske postaje, ki so po teži enaka podlostim, ki jih je ta postaja počela v času Tomaža Slaka. V tem primeru bi moral biti tudi on odstranjen iz Slovenske policije v celoti.

Če Janez Ogulin nima nič s kriminalom in pokvarjenostjo, torej s podlim početjem, ki so ga izvajali policisti policijske postaje Novo mesto, bo moral narediti inicialne čistke vodstvenega kadra.

Če tega ne stori, pa bo to za nas dokaz, da je vpleten v nepravilnosti in bo zato moral biti odstranjen on sam.
Vemo, da je trenutno zaposlen na Policijski upravi Novo mesto kot direktor. Njegovo delovno mesto je fizično locirano v prostorih Generalne policijske postaje na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Če se to ne zgodi, je za nas tudi aktualna politična oblast, ki je trenutno na oblasti, mrtva.

Že v času Šarčeve oblasti smo rekli, da bi morala vlada pasti, v kolikor ne izvede čist v Slovenski policiji na jugovzhodu države. To smo podali skoraj kot neko kletev. In to se je na koncu zgodilo. Vlada je padla.

Že v času, ko je oblast vodil Marjan Šarec, smo opozarjali, da je potrebno narediti red na jugovzhodu, kar zadeva Slovensko policijo. Rekli smo, da če se to naredi, bi morala vlada pasti. To se je tudi zgodilo. 

Enako bi se moralo zgoditi s sedanjo oblastjo, če ne bo reagirala.

Vlade, ki niso pripravljene ali sposobne izvesti ukrepov, v primeru, da kakšen od podsistemov države povzroči veliko neupravičeno škodo posameznim ljudem, si ne zaslužijo pravice do vladanja po našem mnenju. Ne glede na to, za katero vlado gre, levo, desno, sredinsko – to nas ne zanima.

Ljudje, ki so odgovorni za uničenje človeških življenj in za ogromno škodo, ki so jo povzročili nekaterim ljudem, morajo odgovarjati.

Slovenija je vseskozi skozi močno skorumpirano slovensko sodstvo in neaktivno politiko ščitila vse nepravilnosti, ki so jih izvajali kriminalni slovenski policisti. Pokvarjeni policisti so bili pogosto operativci, ki so delovali za potrebe nekih mafijskih združb ali kriminalnih oziroma vplivnih oseb, ki so imeli posreden ali neposreden vpliv na policijo. Takšna situacija je povzročila, da so policijski kriminalci lomastili po državi in izvajali stihijske pogrome nad posamezniki. Izvajali spletke, intrige, inducirali negativno podobo v javnost s ciljem diskreditacije posameznikov in podobno. Slovenski policisti nosijo velik delež krivde, da so postali sredstvo za obračunavanje z nekaterimi nezaželenimi ljudmi znotraj Slovenije.

Zadnje čase je sicer govora, da so iz Slovenske policije uhajale informacije o slovenskih politikih. Vse se je baziralo zgolj na politikih, čeprav je spekter ljudi, ki so bili deležni policijske podlosti obsežnejši in ne zajema zgolj politikov, ampak tudi druge posameznike. Problem je, da so dostikrat ven uhajale informacije, ki so bile netočne in v napačni obliki, da so ustvarjale popolnoma napačno sliko o ljudeh, ki so bili žrtve teh policijskih podlosti in so povzročale nenormalne negativne posledice v smislu dejanj ljudi, ki so jim bile plasirane tovrstne netočne in prirejene ali posplošene informacije.

Slovenska policija je načrtno inducirala neke svinjarije, ki so povzročile izjemne nevšečnosti posameznim ljudem.

Slovenska policija je delovala podlo in kriminalno. V prvi vrsti pa zelo nestrokovno, proizvajajoč dezinformacije, potrvorjene in prirejene informacije, katerih posledica je bila načrtno uničenje podobe pri nekaterih posameznikih.

Če podamo primere iz politike, je tu prisotna tudi afera Koprivnikar in Boštjan Koprivnikar. Zelo specifičen je pa tudi primer Franca Kanglerja. Če pogledamo za nazaj z neko distanco, je bil tudi Janez Janša del takšnega linča. Še hujši primeri so se dogajali v primeru ljudi, ki niso profesionalni politiki, in navadnim ljudem. Nekaterim. Predvsem navadnim ljudem, škoda ni bila nikoli sanirana. Ni prišlo do kompenzacije. Ta škoda je ostala oziroma se še povečuje. Negativne posledice podlih policijskih ravnanj ostajajo.

Tu gre za elemente načrtnega linča, kjer so posamezni slovenski policisti načrtno delovali na sovražen način in pogostokrat inducirali atmosfero linča, ki se je prenesla na celotno populacijo in podvrgli te posameznike najbolj odvratnim, pokvarjenim, izprijenim, zlobnim ljudem v neki populaciiji na nekem področju. Policija je pogosto inducirala kriminal nenormalnih razsežnosti zoper posameznike.

Tu je šlo za kriminal najhujše vrste. Za sovražno delovanje posameznih ljudi s pooblastili zoper posameznike s ciljem njihovega uničenja.

Slovenska policija je sodelovala v skrajno kriminalnih kaznivih dejanjih in inducirala atmosfero linča, zaradi katere se je nekaterim posameznikom država spremenila v Pekel na Zemlji, v Inferno.

In nekaterim ljudem je bila povzročena grozovita škoda. Praktično nepopravljiva škoda, sploh tista psihična.
Zato bi morali tisti, ki so to počeli znotraj Slovenske policije, leteti ven iz te organizacije.
Morali bi biti kaznovani.

Će smo izrazito pikri, bi lahko rekli, da bi jih moral kaznovati sam Bog. Bog pa ima za izjemne podlosti samo eno kazen, kar uči že sama Biblija, pa verjetno tudi druge verske knjige. To pa je ugonobitev.

Če nekdo nekomu neupravičeno stori hudo škodo in mu močno zagreni ali celo uniči življenje, bi moral biti kaznovan ne s strani sodišč (ki so v Sloveniji itak močno skorumpirana), ampak s strani Boga oziroma višje sile, neke splošne moralne pravice, karme. Ta pravica je verjetno utopična, a dobro bi bilo, če bi dejansko obstajala. To je naša razlaga za spodnjo narejeno sliko.

Slovenski policisti so nosilci enih najbolj ostudnih in zlobnih, pokvarjenih dejanj znotraj slovenske države. Pogosto v navezi s kriminalnimi in podlimi skupinami izven policije. Pogostokrat so nosilci človeške zlobe.

Če končamo. Janez Ogulin bo moral, če ni kriv, izvesti čistke v Slovenski policiji na področju svoje policijske uprave, katero vodi. Če pa je kriv ali ne bo storil nič, pa bi moral biti odstranjen on sam.

To se mora zgoditi. Prav tako mora biti sanirana škoda ljudem, ki jim je Slovenska policija na področju Policijske uprave Novo mesto s podlimi ravnanji uničila življenje. Kompenzacija je pomemben del retribucije, sploh če škodo povzroči državna inštitucija.

V Sloveniji državne inštuticije počnejo preveč načrtnih svinjarij in podlosti po nalogu nekaterih pokvarjenih ljudi.Odgovorite