sreda, 22.april.2020 - 07:17

V Slovenski policiji so nekateri policisti kot klopi, ki srkajo integriteto iz Slovenske policije kot organizacije.

Stanje integritete v Slovenski policiji je klavrno, sploh na jugovzhodu države.

V Slovenski policiji so nekateri policisti kot klopi, ki srkajo integriteto iz Slovenske policije kot organizacije in slovenske pravne države. Situcija, ki je značilna za Slovensko policijo, je značilna tudi za nekatere druge ustanove, tipa sodstvo in še mariskaj drugega. Zato Slovenija ni pravna država, ampak je država zlorabe prava, država, kjer se ves kriminal pometa pod preprogo.

Fotomontaža: Dossier korupcija

Slovenija ima resne težave z integriteto znotraj Slovenske policije. Gre za to, da se je v Slovenski policiji zaradi slabih izbirnih postopkov zaposlilo preveč skrajno problematičnih, skorajda kriminalnih ljudi.

Zaradi kriminalcev znotraj slovenskih policijskih vrst obstajajo sredine znotraj Slovenije, kjer imajo kriminalne združbe prek kriminalnih policistov popolno zaščito. To ima zelo negativne konsekvence na samo družbo, saj se v takšnih predelih močno krepi mafija.

Eden od takšnih predelov je Novo mesto, ki je v celoti obremenjeno z mafijo. Tudi policijsko mafijo. Gre za preplet različnih mafijskih združb in skupin, vključno s policijsko, ki praktično nadzorujejo celotno okolje na izrazito negativen način.

Občutek imamo, kot da so nekateri slovenski policisti klopi, ki so prisesani na Slovensko policijo kot organizacijo in pijejo oziroma srkajo integriteto iz Slovenske policije.

Policijski klopi so velik problem Slovenske policije.

Fotomontaža: Dossier korupcija

Sami verjamemo, da imajo nekatere kriminalne skupine interes infiltrirati v policijske vrste takšne ljudi, ki bi delovali njim v prid. Bodisi se nekateri kriminalci načrtno infiltrirajo v policijo skozi policijske izbirne postopke, za katere je znano, da so v popolnosti sporni, saj je bolj kot ne za policista pomembno zgolj to, da ima neko relativno dobro telesno pripravljenost, vse drugo pa je manjšega pomena, dodatno pa so mnogi kriminalci v Sloveniji karakterno precej podobni slovenskim policistom, tako da gredo lahko enostavno skozi teste znotraj izbrinega postopka.

Nekdo bo rekel, da je eden od kriterijev tudi nekaznovanost. V Sloveniji je sistem pravne države tako zanič, da mnogi okoreli kriminalci, ki so res pokvarjeni, zlobni, gnili, preprosto nimajo kartoteke, ki bi jim onemogočala vstop v policijo.

Stvar je še hujša. Slovenska policija pa v nekaterih drugih primerih načtno izvaja poskuse kriminalizacije posameznih ljudi, da bi na nepošten način odebelila njihovo kartoteko. To ima velike zveze s kriminalci znotraj Slovenske policije, ki se naperijo na posamezne ljudi in jih po domače povedano meljejo oziroma iščejo razloge za njihovo kompromitiranje.

To je znano dejstvo. Preprosto se ustvarja neka negativna podoba o nekom na podlagi načrtne skorajda kriminalizacije. To so policisti počeli tudi z nekaterimi politiki. Če podamo samo primer Franca Kanglerja, ki je sicer pod novo oblastjo državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, čeprav je v preteklosti bil pod hudim udarom policije po tem, ko ni bil več mariborski župan. To, da je Franc Kangler na MNZ, sicer ni nenavadno, saj je on svojo kariero začel kot policist, torej je človek, ki s tega vidika sodi ravno v resor notranjega ministrstva.

Pa še mariskdo je imel težave s policijo, ne zato, ker bi bil problematičen, ampak preprosto zato, ker so se policisti načrtno spravili nanj.

Slovenska policija ima tendence k zlorabi pooblastil za obračunavanje z njimi neljubimi ljudmi, oziroma z ljudimi, na katere opozori s kriminalnimi policisti povezana mafija, naj se spravijo nadnje.

V Sloveniji so določene mafijske strukture, to niso nujno klasične kriminalne združbe, ki bi se ukvarjale zgolj s kriminalom, v Sloveniji je mafija tudi takšna, da imajo njeni člani na prvi pogled legitimne službe, ampak obstaja neformalni kriminalni del, torej v Sloveniji so določene kriminalne družbe, ki imajo zveze na Slovenski policiji prek mafijskih policistov, to je policijskih klopov, če se referiramo na naši dve sliki (foomontaži), ki smo jih izdelali in prek teh zvez izvajajo pritiske na posameznike.

Eno od takšnih okolij v Sloveniji je, kot govorimo že vseskozi, jugovzhod države, to je področje Policijske uprave Novo mesto, še posebej pa Policijske postaje Novo mesto. V Novem mestu so zelo razvite mafijske vezi med posameznimi kriminalnimi združbami, med njimi je narkomafija (v to strukturo sodijo tudi Slovenci, ki imajo težave z drogami, ki jih narkomafija zlorabi za izvajanje kaznivih dejanj), romska mafija (to je v Novem mestu standard), posamezni podjetniki in seveda novomeška policija in pa še nekateri drugi posamezniki, ki imajo očitno dobre zveze z vsemi ostalimi.

Zveze med kriminalnimi združbami in kriminalnimi posamezniki in tudi kriminalnimi členi novomeške policije so znotraj Novega mesta izrazito močne.

Tako da je Novo mesto en zelo dober primer nekega zgleda mafijskega mesta, ki ga sami radi poudarimo in postavimo kot primer.

Če se te mafijske strukture spravijo na posamezne ljudi, lahko povzročijo veliko škodo.

In to se v Sloveniji tudi dogaja.

Slovenija ima resne težave s policijskimi klopi, to je nepoštenimi, pokvarjenimi in skorumpiranimi policisti, ki Slovensko policijo in pooblastila, ki jim jih daje zaposlenost v Slovenski policiji zlorabljajo v nepoštene namene. Tam so ravno zato, da bi zlorabljali policijska pooblastila.

Kot vsi vedo, smo na Dossier korupcija zelo naperjeni proti Dušanu Fifoltu do takšne mere, da se to nekaterim zdi že nekoliko kontroverzno, morda nekaterim celo malček noro.

Ravno Dušana Fifolta smatramo kot človeka, ki je v veliki meri odgovoren za tako negativen razvoj policije v Novem mestu, dodatno pa gre tu tudi za konkretna dejanja, ki so jih novomeški policisti (in ne samo novomeški) počeli v času, ko je bil komandir Policijske postaje Novo mesto Dušan Fifolt. Zaradi tega smo sami izrazito proti temu človeku. Dodatno. Mnenja smo, da je ta človek sposoben preveč priti pod vpliv drugih ljudi, ljudi izven policije, zavoljo katerih potem omogoča določenim policistom, da počnejo dejanja znotraj policije, da bi zadovoljili neke interese drugih ljudi, ki so ga prosili za pomoč pri obračunu s posamezniki.

To v prejšnjem odstavku smo povedali zelo zapleteno, ravno zato, ker nočemo biti preveč konkretni.

Če podamo zadeve bolj razumljivo.

Nekateri policisti so pač sposobni delovati v interesu z njimi povezanimi ljudmi zoper posameznike in tako pomagajo tem povezanim ljudem v njihovem interesu osebnega obračunavanja z ljudmi, ki jim niso po volji.

Policijski klopi pridejo se ravno v teh zadevah pokažejo kot zelo aktivne.

Na žalost ima Slovenska policija veliko takšnih policijskih klopov. Če pogledamo jugovzhod Slovenije, je tamkajšnja policija kot nek pes, ki so ga v veliki meri napadli klopi, to so pa ti pokvarjeni policisti. Preprosto je ponekod sistem presegel meje kirminalnega.

Slovensko policijo lahko primerjamo s psom, ki je prekrit s klopi, ki izsesavajo njegovo kri. Policijski klopi iz Slovenske policije izsesavajo integriteto.

Ti klopi znotraj Slovenske policije so zelo problematični.

Slovenska policija ima v tem primeru težavo. Sicer se Slovenska policija vseskozi trudi dajati vtis neke zelo moralne inštitucije, vendar za to krinko, masko, ki so jo nadeva, se skriva precej klopov, precej slabega kadra, ki uničijejo integriteto v policiji.

Slovenska politika je na žalost v popolnosti nesposobna karkoli spremeniti v tem pogledu, zato se ta problem samo še širi.

Če se izrazimo s prispodobo.

Nekateri psi so že umrli. Ponekod je poštenje v policiji v popolnosti zamrlo. Takšen je na žalost jugovzhod policije.

Slovenija bi morala narediti nekaj v zvezi z vsem tem, ampak ne bo. Slovenija je drž+ava, kjer se vse pometa pod preprogo, kjer se vse svinjarije prikrivajo, razen če se želi koga uničiti, kjer se pa uporabljajo tudi laži in lažnive obdolžitve z namenom diskreditacije posameznikov.

Gre za sistem, ki je v popolnosti mafijski in kriminalen.

Nam je čisto nepojmljivo, da je ena takšna država del Evropske unije, ki naj bi bila neka oaza poštenja, pa to očitno ni, vsaj če se na EU gleda skozi primer Republike Slovenije. To je pač naše videnje Slovenije. Menimo, da je Slovenija zelo dobra pri prikrivanju dejanskega stanja tudi v tujini. Preprosto ustvarja neko boljšo podobo, kot je dejansko. Neko Potemkinovo vas za EU. Za masko oziroma fasado se skriva veliko slabša podoba Slovenije in v tem primeru, primeru tega članka, Slovenske policije.Značke prispevka: ,

Odgovorite