petek, 10.december.2010 - 03:02

Hypo bank Merkurju ponuja le šestmesečno posojilo

 Banka Hypo je financirala managerski odkup Merkurja s strani managerjev, zbranih okoli podjetja Merfin. Nakup se je zaradi finančne krize sfižil, proti nekdanjim managerjem, ki so želeli izpeljati managerski odkup, pa je sprožena obsežna preiskava zaradi gospodarskega kriminala.

Medtem, ko so se nekatere slovenske banke že nagibale k petletnem posojilu družbi Merkur, s katerim bi se ta izvlekla iz finančne krize, v katero ga je pahnil predvsem nepremišljen poskus managerskega prevzema te nakelske družbe, je banka Hypo rekla, da Merkurju ne misli dati več kot šestmesečno posojilo.

Za večje posojilo banka Hypo zahteva poroštvo države ali Merkurjeva dodatna zavarovanja, katerih pa Merkur ne more dati.

Domače banke so sicer pripravljene pomagati Merkurju, a menijo, da bi morale sodelovati pri pomoči pod istimi pogoji kot Hypo. Če Hypo ne sprejme petletnega posojila, ki bi ga lahko nato črpal Merkur in se tako finančno opomogel, se tudi druge banke nagibajo k zgolj polletnem posojilu Merkurju. Obstaja pa precejšnja skepsa, ali bo Merkur sploh sposoben zagotoviti povračilo posojila v zgolj pol leta.

Če obvelja zgolj polletno posojilo, se lahko zgodi, da bo Merkur prisiljen začeti postopke zaradi insolvetnosti, to pa je bodisi prisilna poravnava, bodisi stečaj.

No, morda pa bo dovolj tudi polletno posojilo (v polletnem času bi Hypo skrbno spremljal položaj v Merkurju in pripravljenost uprave in tudi države sanirati položaj podjetja), saj si uprava Merkurja prizadeva, da bi bil po šestmesečnem roku v primeru, da bi se kazali znaki okrevanja, možen reprogram posojila, to je podaljšanje odplačilnega roka.

Vsekakor je že zdaj znano, da bo v Merkurju potekala korenita racionalizacija poslovanja, ki zahteva odpustitev presežnih delavcev. Verjetno bo zato delovnih mest v Merkurju poslej precej manj.

Finance: Pogajanja o rešitvi Merkurja spet na začetku

Dnevnik: Celovški Hypo ogroža obstoj Merkurja

24ur.com: Hypo odobril Merkurju posojiloZnačke prispevka:

Odgovorite