sobota, 5.marec.2011 - 05:34

Mestna občina Novo mesto je za izvajalca del rekonstrukcije čistilne naprave v Ločni izbrala novomeško gradbeno podjetje CGP

Mestna občina Novo mesto je za izvajalca del v okviru projekta kohezijskega sklada Evropske unije izbrala novomeško gradbeno podjetje CGP

***

SAMOCENZURA: Uvodni del članka smo po tehtnem premisleku umaknili zaradi osebnih razlogov.

***

V preteklosti smo poročali o kohezijskem skladu Evropske unije, ki se je lotil projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Krke. Objavili smo žalostno novico za občini Dolenjske Toplice in Škocjan, ki sta bili premajhni za odobritev projekta in sta izpadli iz druge faze omenjenega projekta. V obeh občinah so bili zaradi tega močno razočarani. Počutili so se izigrane. V Škocjanu, ki se rad primerja in tekmuje s sosednjim Šentjernejem, so se zaradi dejstva, da se bo del, ki bi pripadel njim razdelil med ostale v drugem delu projekta sodelujoče občine, hudovali, saj se jim je zdelo, da bo spet občina Šentjernej dobila nekaj, kar je bilo sprva mišljeno njim.

Projekt je razdeljen na tri dele. 1. del zajema občino Novo mesto (denar je že dodeljen), drugi del je sprva zajemal 5 občin: Škocjan, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Ribnica in Kočevje. Prvi dve sta, kot že rečeno, izpadli iz igre zaradi majhnosti. Tretji del pa bo zajemal občine Brežice, Grosuplje, Sodražica, Dobrepolje, Ivančna Gorica in Loški Potok.

1. del projekta, kjer je bilo občini Novo mesto dodeljenih okoli 8 mio evrov sredstev, je naletel na številne težave, saj so se ponudniki med seboj prepirali, kdo bo dobil posel. Na koncu je izvajalca del občina vendarle izbrala. Posel je dobilo podjetje CGP, katerega vodi direktor Marjan Pezdirec, nadzoruje pa vpliven (žal v določenih primerih tudi negativno vpliven) Belokranjec Dari Južna, znan po izrazitih finančnih spretnostih.

Čistilna naprava je stacionirana v bližini podjetja Krka. Značilno zanjo je to, da v okolico (v povezavi s čistilno napravo Krka) spušča zanimive vonjave neprijetnega značaja (krajše povedano – smrad).

No. Šalo na stran. Dejstvo je, da so se zaradi smradu stanovalci v določenem radiju okoli čistilne naprave preseljevali, tako da v bližini le te ni več stanovanjskih objektov. No. Roko na srce. Nekje čistilna naprava mora biti in je pač tam. Po rekonstrukciji bo morda, kar zadeva neprijetne vonjave, najbrž drugače.

Izbira ponudnika za izvedbo del sicer ni tako nenavadna. Dejstvo je, da ima podjetje CGP velik vpliv v Novem mestu, dodatno pa v bližini že opravlja določena dela okoli podjetja Krka (katerega sistem (čistilna naprava) je neposredno vpet v omenjeno centralno novomeško čistilno napravo, podjetje Krka je namreč farmacevtsko podjetje), kar dokazuje, da sta Jože Colarič in Marjan Pezdirc precej naklonjena eden drugemu.

Podjetje CGP je obkolilo podjetje Krka

 

Občina je podjetje CGP izbrala, ker je bil najcenejši ponudnik, povrhu pa gre še za domače podjetje.

Podjetje je pred kratkim dobilo tudi certifikat ISO 14001. Če želite, si lahko ogledate Marjana Pezdirca, kako ponosno drži plaketo s certifikatom ISO 14001, poleg njega pa sedi tudi izjemno vpliven Dari Južna.

V zvezi s tem lahko podamo neko anekdotično pripombo. In sicer je direktor Pezdirc podal precej neposrečeno izjavo za lokalni Radio Krka, ko je opisoval certifikat. Tudi to se zgodi. Omenjeni certifikat po besedah Marjana Pezdirca “zajema zelo široko polje, zelo širok spekter, v bistvu vse segmente poslovanja, ki so v družbi CGP široki, po drugi strani pa tudi aktivno vključevanje vseh, ki se na teh segmentih aktivno srečujejo z okoljem, kar je pa zopet zelo zelo široko”.

V družbi CGP so dobili “širok” certifikat ISO 14001

 

Mestna občina Novo mesto je torej vendarle izbrala ponudnika za gradbena dela v projektu, ki ga pretežno financira evropski kohezijski sklad. To je novomeško podjetje CGP. Izbira je razumljiva. Gre za najcenejšega ponudnika, pa tudi za podjetje, ki je domače, kar pozitivno vpliva na domače novomeško gospodarstvo, vsekakor pa bo še dodatno okrepilo položaj podjetja CGP na trgu. Ravno skozi takšne lokalne posle to podjetje uspešno brodi skozi finančno krizo, ki je močno prizadela nekatera druga gradbena podjetja v državi.

No. V tem članku smo povezali kar nekaj aktualnih zadev, ampak bistvo pa je, da se je zgodila ena pozitivna stvar, in sicer izbira izvajalca del za pomemben projekt v Novem mestu. Pri tem lahko dodamo, da Novo mesto zadnje čase napreduje na več področjih.

10.3.2011 se bo namreč odprlo novo meganakupovalno središče Qlandia pri Mačkovcu (pri šopku novomeških rondojev), dodatno pa potekajo intenzivne priprave za izgradnjo športne dvorane na Portovalu, ki bo predvidoma gostila tudi nekatere tekme na Evropske svetovnem prvenstvu v košarki, ki bo leta 2013 v Sloveniji. Skratka. Nekaj se dogaja in v Novem mestu ni takšnega mrtvila, kot je zadnje čase prisotno v kakšnih drugih krajih ali regijah. To je pozitivno za razvoj gospodarstva.Značke prispevka: ,

Odgovorite