nedelja, 20.februar.2011 - 08:09

Izčrpen članek o belokranjskem mogotcu Dariju Južni in aferi CGP

Opomba: Članek smo zaradi osebnih razlogov prečistili in v določenih delih samocenzurirali.


Tako kot Maribor ima tudi Dolenjska svojo gospodarsko hobotnico

Dari Južna ima močan vpliv na Dolenjskem.

O Dariju Južni je v času, ko je bila afera CGP najbolj odmevna v javnosti, poročala tudi revija Reporter (bivši Mag – peripetije, ki so vodile v nastanek nove revije Reporter, so precej zanimive in so povezane s prejšnjo vladavino SDS-NSI (in pridobivanjem in nato izgubo političnega vpliva nad časopisno hišo Delo), svoj čas smo jih temeljito obravnavali tudi sami, ampak to ni predmet tega članka). Zanimivo je, da gre za politično revijo desne provincience – sicer se imajo za neodvisni tednik, a gre za tednik desne provincience – je neka svojevrstna protiutež prolevi Mladini. Kljub temu, da gre za tednik prodesne provincience, so se obsežno lotili tudi Darija Južne, ki naj bi bil povezan predvsem s stranko SDS.

Lotili so se ga v članku Na sledi belokranjskemu tajkunu (Reporter, 12.4.2010, št. 15, strani 40-43). Dari Južna je namreč iz Bele krajine in je eden najbolj premožnih Slovencev v državi.

Dari Južna je najpremožnejši Belokranjec in eden najbolj premožnih Slovencev, ki ima močan vpliv v celotni jugovzhodni Sloveniji.

Revija Reporter je o Južni pisala po odmevni policijski akciji, kjer so kriminalisti preiskali kar 29 lokacij na sedežih podjetij v lasti ali solasti Darija Južne.

Južna lastniško obvladuje kar nekaj podjetij.

Ima polovični delež v podjetju Perspektiva FT, drugo polovico ima njegova žena Vesna Južna.

Perspektiva FT je tričetrtinski lastnik v podjetju Vizija Holding in Vizija Holding Ena.

Vizija Holding in Vizija Holding Ena pa sta 90-odstotni lastnici zloglasnega novomeškega gradbenega podjetja CGP, katerega nadzoruje sam Dari Južna, saj je v tem podjetju predsednik nadzornega sveta.

Imperij Darija Južne obsega tudi podjetje Lisca, IGM Strešnik iz Dobruške vasi (kjer ima podjetje CGP tudi hčerinsko družbo Planum – gre za lokacijo gospodarsko – tehnološkega centra Škocjan pri priključku na avtocesto A1 – pri Dobruški vasi, ta informacija nas je kar nekoliko zaintrigirala, saj smo v okviru obravnave člankov o občini Škocjan (kar smo sedaj opustili), naleteli na informacijo o domnevnem načrtnem naseljevanju Romov v okolico GTC-ja Škocjan s ciljem zmanjševanja vrednosti občinskih zemljišč, ki bi jih nato občina Škocjan prodala ceneje. Kot smo bili kasneje obveščeni, so ta zemljišča, na katerih so recimo temu ekslocirani Romi, dejansko v lasti podjetja CGP. O tem več ve nekdanji župan občine Škocjan Anton Zupet, ki je bojda bil kar hudo bitko s CGP-jem in ostalimi podjetniki v tej obrtni coni zaradi teh zemljišč – mnogi so mnenja, da je ravno zaradi tega postal osovražen in je izgubil lokalne volitve, saj naj bi se postavil po robu interesom nekaterih podjetnikov v GTC-ju – namreč njegov poraz na lokalnih volitvah je resnično zelo specifičen in nenavaden. O tem vemo precej in smo o tem tudi veliko napisali, a kot smo že rekli, zadeve smo opustili, čeprav so izjemno zanimive) in podjetje Tiskarna Novo mesto.

Dari Južna je postal predmet kriminalistične preiskave zaradi goljufije. Osumljen je zlorabe položaja, pranja denarja in pa davčne utaje.

Nepravilnosti ni osumljen sam, kot večinski lastnik CGP-ja in pa predsednik nadzornega sveta CGP-ja. Poleg njega so domnevno osumljeni še naslednji ljudje:

– predsednik uprave podjetja CGP Marjan Pezdirc.

– član uprave CGP Martin Štubljar

– nekdanji član uprave CGP Rajko Siročič

– nekdanji član nadzornega sveta Zvonko Pezdirec.

Do kriminalistične preiskave je prišlo na podlagi inšpekcijskega pregleda podjetja CGP, katerega je leta 2007 za obdobje od 2004 – 2006 izvedla Davčna uprava Republike Slovenije (DURS).

In sicer so v davčni upravi ugotovili, da je podjetje CGP podjetju Cofinvest v letih 2004 – 2006 nezakonito dalo 4,5 milijona evrov za fiktivne storitve. Lastnik Cofinvesta naj bi bil Dari Južna, ki naj bi tako pridobljeni denar porabil za dodatno povečevanje lastniškega deleža v svojih podjetij (kupovanje delnic CGP-ja in Vizija Holding) prek izčrpavanja podjetja CGP. O tem smo pisali tudi tukaj.

Zaradi tega je bilo nekaj časa zamrznjeno tudi njegovo premoženje v podjetju Perspektiva FT. O tem smo med drugim pisali tukaj.

Kriminalisti so zaradi konkretnega primera zaslišali tudi poslovnega partnerja Darija Južne, ki je tudi uradni skrbnik podjetja Cofinvest, kamor se je prelival denar iz CGP za “plačilo” fiktivnih storitev, Ericha Sprengerja iz kneževine Liechtenstein. Erich Sprenger je povedal, da se je v povezavi s svetovalnimi pogodbami za novomeško podjetje CGP dogovarjal neposredno z Darijem Južno, z dokumentacijo, katero je posredoval kriminalistom, je dokazal, da je lastnik podjetja Cofinvest ravno Dari Južna.

Delnice CGP-ja in Vizije Holdinga pa ni kupoval zgolj Cofinvest, temveč naj bi jih kupovalo tudi podjetje Admark Trust. Te delnice naj bi Admark Trustu prodajala družba Gen2000, družba ki je bila v isti zgradbi kot podjetje Perspektiva FT, njen lastnik pa je bil Zvonko Pezdirec, ki je družbo Gen2000 leta 2006 likvidiral. Čeprav je imelo podjetje Gen 2000 po poročanju Reporterja v letih 2004 in 2005 le 800 milijonov evrov prihodkov, je tik pred svojo likvidacijo kupilo za 2 milijona evrov delnic podjetja CGP od podjetja Perspektiva in metliškega (belokranjskega) podjetja Komet. Podjetje Komet je belokranjsko podjetje, ki je v času študija Darija Južne le temu dajalo kadrovsko štipendijo in ga po študiju tudi zaposlilo. Dari Južna je v podjetju Komet kmalu napredoval do funkcije finančnega direktorja podjetja. Vendar tam ni ostal. Iz podjetja je odšel in leta 1994 ustanovil svojo borznoposredniško hišo Perspektiva. Tekstilno podjetje Komet je pred kratkim šlo v likvidacijo. Delavke so ostale na cesti.

Od podjetja Gen2000 je nato delnice kupil Admark Trust (novinarji se sprašujejo, ali je tudi Admark Trust v lasti Darija Južne). Delnice, ki jih je kupil Admark Trust naj bi namreč prišle v portfelj Vizije Holdinga.

Glavni v družbi Gen2000, Zvonko Pezdirec, je bil v času spornih transakcij tudi član nadzornega sveta podjetja CGP.

No. Policijo so zanimale predvsem fiktivne svetovalne pogodbe za podjetje CGP s strani Cofinvesta, saj so jih na DURS-u označili kot nepotrebne in se jim je zato odliv 4,5 milijona evrov iz podjetja CGP zdel neupravičen. Ravno to je pa bistvo samega postopka, katerega vodi slovenska policija, usmerja pa skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.

V konkretnem primeru je zanimivo tudi to, da odvetniška družba, ki zastopa Darija Južno, želi na vsak način najti proceduralne napake pri delu policije in doseči to, da se močne dokaze, pridobljene iz Liechtensteina, označi kot nezakonito pridobljene (na podlagi skonstruiranega kaznivega dejanja pranja denarja, zaradi česar naj bi prišlo do zavajanja tujih varnostnih organov in prirejanja dokumentov s strani policije). Ker gre za bistvene dokazne informacije iz Liechtensteina, bi izvzem teh dokazov lahko povzročil padec celotnega primera.

Na slovenski policiji so ostro zavrnili navedbe odvetniške pisarne in jih celo označili za žaljive, saj da slovenska policija v konkretnem primeru podatke pridobiva v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja, ne pa nezakonito.

No, policija je zaslišala tudi Rajka Siročiča, sicer nekdanjega predsednika uprave DARS-a, na to mesto ga je postavila Janševa SDS-NSI oblast, ki je bil tudi član uprave novomeškega podjetja CGP. Ta se je naredil nevednega, kar niti ne preseneča. Nekateri pač raje zamolčijo stvari. Recimo znan primer je primer, opisan tukaj. Navedeni primer sicer ni neposredno povezan s tem člankom, je pa jasen kazalec, zakaj nekateri dobijo amnezijo, ko se jih povpraša o neprijetnih zadevah.

Nekdanji član nadzornega sveta Albert Pavlič, sicer povezan s stranko SDS (je celo njen član), je nasprotno od Rajka Siročiča, ki je zanikal sodelovanje CGP-ja s podjetji iz Liechtensteina, kar se je seveda izkazalo za laž, povedal, da sam ni pregledoval poslovanja CGP-ja, ampak je kot predstavnik delavcev nadzoroval uresničevanje pravic delavcev CGP-ja, zato pravi, da ni bil seznanjen s to zgodbo, oziroma se ne spomni svetovalnih pogodb CGP-ja s podjetji iz Liechtensteina.

Če ponovimo. Dejstvo je, da so dokazi iz Liechtensteina glavni, še več, pred kratkim je policija prišla še do pomembnejšega odkritja, in sicer naj bi fiktivne pogodbe, ki naj bi jih izdelalo podjetje Cofinvest, nastale kar v samem podjetju CGP. To so ugotovili računalniški forenziki, ki so pregledali elektronske dokumente svetovalnih pogodb. Ravno zato je glaven cilj obrambe odvetniške pisarne Darija Južne, da skozi iskanje proceduralnih napak povzroči zavrženje oziroma izločitev dokazov iz Liechtensteina, češ da so bili pridobljeni nezakonito. To je več kot očitno. Dokazi so namreč izjemno močni, zato tudi zelo obremenilni in moteči za obrambo.

Pri preiskavi Darija Južne naj bi prišlo do napake pri navedbi stavbe, ki naj bi bila preiskana (nekaj podobnega kot v primeru preiskave v domovanju Igorja Bavčarja) – odvetniška pisarna Južne je to ocenila kot proceduralno napako, zanimivo bi bilo vedeti, ali takšne napake lahko kakorkoli škodujejo kazenskemu pregonu in zakaj sploh pride do njih, ali gre zgolj za nenamerno, ali morda za namerno napako), znano je recimo, da je Južna tudi dober prijatelj Andreja Vizjaka, Brežičana, ki je bil v času vladavine SDS in tudi spornih transakcij, ki so opisane zgoraj, tudi gospodarski minister v Republiki Sloveniji. Andrej Vizjak in Dari Južna naj bi bila celo sošolca.

Pred kratkim so se pojavile tudi informacije o domnevnih nepravilnosti, v katere naj bi bil vpleten Dari Južna. Gre za domnevne nepravilnosti v zvezi s Skladom za razgradnjo NEK, katerega je svoj čas kadrovsko in sicer popolnoma obvladovala stranka SDS. O tem si preberite tukaj. No. Dari Južna je zavrnil te očitke (da naj bi bil dvorni posrednik Sklada za razgradnjo NEK).

Ravno zaradi vplivanjskega obvladovanja jugovzhodne Slovenije s strani Darija Južne, verjetno njegovo podjetje, ki realizira večino gradbenih del na širšem Dolenjskem (Dolenjska, Bela Krajina in Posavje), ni občutilo krize, saj dobiva posle od lokalnih podjetij in lokalnih oblasti.

No, za konec pa še informacija. Dari Južna je postal lastnik podjetja CGP leta 2001, ko mu je podjetje pod mizo prodal Milan M. Cvikl, tedaj predsednik upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe (SOD). Tudi ta zgodba ni najbolj čista, saj naj bi bilo podjetje CGP Južni prodano po nižji ceni, kot so jo ocenjevali analitiki. Ker je bilo podjetje prodano pod mizo, brez javnega razpisa, paradržavni SOD, to je država, od prodaje 40 odstotnega deleža podjetja ni dobilo tudi prevzemne premije, ki bi jo lahko dobilo z javno prodajo.

Poštenje in iskrenost v tej državi očitno res nista vrlina. Pa to ne kaže samo primer CGP-ja, ampak še številni drugi primeri.

Če bi slovensko gospodarstvo že od začetka prišlo v roke ljudi, ki so pošteni in ne tako pohlepni, ki bi zavoljo pohlepa po denarju naredili čisto vse, potem bi tudi gospodarstvo v Sloveniji tudi v sedanjih kriznih časih bilo v boljšem stanju.

Žalostno pa je, da je bilo največ gospodarskih mahinacij storjenih v času največje konjunkture, torej v času vladavine SDS. Sami se sprašujemo, ali je ta stranka sploh sposobna udejanjati poštene odnose v državi. Nismo ravno prepričani v to.  

Člankov o Dariju Južni se je že kar nekaj nabralo. Bralci si jih lahko ogledajo in preberejo tukaj.Značke prispevka: ,

Odgovorite