nedelja, 16.avgust.2015 - 23:09

KUŽNI BEGUNCI: Nekaj makedonskih kondukterjev v Đevđeliji je dobilo garje. Okužili so jih begunci.

PO STIKU Z BEGUNCI JE POTREBNO POSKRBETI ZA OSEBNO HIGIENO

Ker begunci lahko prenašajo bolezni, morajo vsi, ki se dalj časa zadržujejo med njimi, poskrbeti za higieno, predvsem higieno rok.

garje_na_roki_WHO

V Đevđeliji se zliva na tisoče beguncev, ki na železniški postaji čakajo na pot z vlakom proti Srbiji.

Kot je znano, kondukterji makedonskih železnic pregledajo, ali imajo begunci vozovnice za pot proti Srbije in vse, kateri vozovnic nimajo, pospremijo ven iz vlaka.

A pretesen stik z begunci je nekaterim makedonskim kondukterjem prinesel težave, saj so dobili garje (Scabies).

Garje so nalezljiva kožna bolezen, ki jo prenašajo pršice, naleze se jih pa lahko tudi s stikom z okuženo kožo. Nastanejo predvsem tam, kjer so slabe higienske razmere.

Begunci se na poti v boljši jutri podajajo po umazanih poteh in se nahajajo v umazanih pogojih, zato je možnost, da zbolijo, velika, sploh če niso navajeni higiene.

Tudi na železniški postaji Đevđelija (Gevgelija, Dževdželija) je stanje higiene zaradi velikega števila beguncev precej slabo. Ni dovolj prenosnih stranišč in tudi smeti ter ostanki hrane so razmetani po vsej železnici.

Zaradi vsega tega lahko begunci bolezen prenesejo na vse, ki imajo daljši stik z njimi. Stanje je še hujše zato, ker je med begunci veliko otrok. Ravno otroci so pa med največjimi prenašalci raznih bolezni.

Zaradi pretesnega stika z begunci so bolezen garje dobili tudi nekateri makedonski kondukterji.

Očitno velja nasvet, da morajo vsi, ki se kakorkoli dlje časa zadržujejo med begunci, po obisku le teh poskrbeti za higieno, si umiti roke in se stuširati, ter tako preprečiti morebitne okužbe zaradi stika z begunci.

Preventiva je vsekakor boljša od kurative.

Radio Televizija Srbije: Reka migranata u Đevđeliji čeka da se ukrca na voz ka Srbiji

Mondo: Šuga među kondukterima  u ĐevđelijiZnačke prispevka:

Odgovorite