sobota, 4.september.2010 - 02:55

ATVP preiskuje procerkveni holding Zvon dva zaradi domnevnega pajdašenja z upravo Vegrada

Organi pregona preiskujejo domnevne nepravilnosti v podjetju Vegrad, s katerim očitno z roko v roki sodelujejo tudi podjetja, na katere ima določen vpliv slovenska katoliška cerkev

Slovenska cerkev večinsko obvladuje holding Zvon ena, družbo, ki se ukvarja s finančnim mešetarjenjem na slovenskem gospodarskem, predvsem naložbenem trgu, v manjši meri pa obvladuje tudi holding Zvong dva, zato tudi drugi holding lahko štejemo kot procerkveno podjetje. Ta procerkveni holding ima določen delež v podjetju Vegrad. Ne le to. Obstajajo sumi, da naj bi ta katoliški procerkveni holding deloval v navezi z največjim lastnikom podjetja Vegrad, Vegrad Naložbe. In sicer naj bi zanj hranil delnice Vegrada v velikosti 10,7 odstotka vseh delnic Vegrada.

Agencija za trg vrednostnih papirjev naj bi preiskovala povezanost procerkvenega finančnega podjetja in podjetja Vegrad Naložbe. Iskala naj bi repo pogodbe, ki bi dokazovale, da je procerkveno podjetje le začasni lastnik in ne dejanski in služi le kot parkirišče delnic za Vegrad Naložbe.

V primeru, da ATVP-ju uspe dokazati navezo med holdingom Zvon dva in Vegradom Naložbe, se lahko zgodi, da začasno ukine glasovalne pravice za Vegrad Naložbo, ki je več kot polovični lastnik Vegrada. Tako bi državno podjetje PDP, ki ima 29 odstotkov Vegradovih delnic, dobilo proste roke za opravljanje ključnih poslov v podjetju Vegrad.

ATVP še preiskuje, v kolikšni meri Hilda Tovšak obvladuje podjetje Vegrad Naložba, domneva se, da naj bi v navezi s povezanimi osebami obvladovala 26 odstotni delež podjetja Vegrad Naložbe. V konkretni zgodbi gre za sum nespoštovanja novega zakona, ki predvideva predočitev prevzemne ponudbe za vse, ki obvladujejo več kot četrtinski delež podjetja. Novi, bolj restriktivni zakon od prejšnjega omogoča določene odpustke za zatečeno stanje v podjetjih (če bi recimo nekdo obvladoval več kot 25 odstotkov podjetja, pa ne bi spreminjal lastništva, bi bil oproščen podajanja prevzemne ponudbe za čas, ko ni sprememb v lastništvu), vendar vsak, tudi najmanjši novi nakup delnic (od dneva uveljavitve zakona naprej) v primeru lastniškega obvladovanja nad 25 odstotkov predvideva predočitev prevzemne ponudbe, kar naj se v Vegradu naj ne bi zgodilo.

Pri podjetju Vegrad Naložbe, ki očitno sodi v okvir podjetij, ki so povezana z lobiji slovenske katoliške cerkve pa obstajajo še določeni drugi sumi o nepravilnostih.

In sicer obstajajo sumi, da naj bi kupovanje Vegradovih delnic s strani podjetja Vegrad Naložba financiralo samo podjetje Vegrad. Obstajajo torej sumi, da je tudi v podjetju Vegrad prišlo do izčrpavanja podjetja za potrebe managarskega odkupa samega podjetja.

Malverzacije naj bi po informacijah potekale prek Vegradovega hčerinskega podjetja v Bosni in Hercegovini, Gradve.

Morebitne malverzacije v zvezi s tem že preiskujejo organi pregona.

Več si preberite spodaj:

Dnevnik: Vegrad Naložba lahko ostane brez glasovalnih pravicZnačke prispevka: ,

Odgovorite